Надстройте вашата организация до Apple School Manager

Надстройте до Apple School Manager, за да продължите да използвате Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства) и Volume Purchase Program (Програмата за покупки на едро). Програмите за внедряване на Apple не са налични от 1 декември 2019 г.

Ако вашата образователна организация в момента използва програми за внедряване на Apple, като например Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства) и Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро), трябва да надстроите до Apple School Manager. 

Apple School Manager е услуга, която ви позволява да купувате съдържание, да конфигурирате автоматично записване на устройства във вашето решение за Mobile Device Management (MDM) и да създавате акаунти за вашите учащи и служители. Apple School Manager е достъпна в интернет и е предназначена за мениджъри на технологии, ИТ администратори, служители и инструктори.

Надстройване до Apple School Manager

За да надстроите, влезте в school.apple.com, като използвате вашия акаунт в агента на програмите за внедряване на Apple, след което изпълнете инструкциите на екрана.*

След като надстроите, Apple School Manager ще има всички ваши:

  • Акаунти
  • Идентификационни данни за акаунти  
  • MDM сървъри
  • MDM устройства
  • Маркери на сървъри
  • Поръчки за устройства
  • Други елементи, свързани с вашия акаунт 

След като завършите надстройването, използвайте портала на Apple School Manager за достъп до вашите данни. След надстройване няма да имате достъп до уеб сайта на програмите за внедряване на Apple.

Изберете домейн за управлявани Apple ID

След като надстроите до Apple School Manager, ще бъдете помолени да влезете в уеб сайта на вашето учебно заведение. Apple School Manager използва уеб сайта на вашето учебно заведение и ще създаде запазен домейн като домейн по подразбиране за вашите управлявани Apple ID. Например, ако вашият уеб сайт е www.myschool.edu, вашите управлявани Apple ID ще изглеждат така: student@myschooledu.appleid.com.

Вашият администратор на Apple School Manager може да промени домейна по подразбиране след надстройване. Всички домейни, които са добавени след регистрирането, трябва да бъдат потвърдени, преди да могат да бъдат използвани за управлявани Apple ID.

Покана на купувачи от Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро) в Apple School Manager

Вашето учебно заведение може да има един или повече отделни акаунта във Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро). Ако вашето учебно заведение има тези акаунти, след като надстроите до Apple School Manager, трябва да ги поканите отделно от потребителите си. Научете как да поканите купувачи от Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро) в Apple School Manager.

Промени в ролите за Apple School Manager

Apple School Manager въвежда някои промени в ролите, които възлагате на своите потребители.

Агентите сега са администратори

С програмите за внедряване на Apple агентите бяха най-високото ниво на административен достъп. Агентите имаха възможността да приемат правилата и условията на програмите за внедряване на Apple от името на вашата организация. 

В Apple School Manager тази роля вече се нарича „Администратор“. Вашата организация може да има до пет администратори в Apple School Manager.

Администраторите вече са мениджъри

С програмите за внедряване на Apple имаше администратори на Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства), Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро) и Apple ID for Students. С Apple School Manager администраторите сега се наричат мениджъри.

Типът администратор, към който се преобразува потребител, зависи от техните отговорности:

Роля в програми за внедряване на Apple

Роля в Apple School Manager

Администратор в Device Enrollment Program (Програма за въвеждане на устройства)

Мениджър за устройство

Администратор във Volume Purchase Program (Програма за покупки на едро)

Мениджър за съдържание

Програмен администратор за Apple ID for Students

Мениджър на хора

Всеки администратор на програми за внедряване на Apple, който има възможността да създава други администратори, става мениджър на хора в Apple School Manager.

Един потребител може да има няколко роли в Apple School Manager. Ако вашият потребител е бил администратор за повече от една програма, ще му бъдат назначени всички роли, които са приложими в Apple School Manager. Администраторът или мениджърът на сайт може да добавя, премахва или променя ролите на мениджъри, след като надстроите.

Управлявани Apple ID за всички роли

Когато предишните ви агенти и администратори влязат в Apple School Manager за първи път, техните Apple ID се преобразуват в управлявани Apple ID. Ако преди това техните акаунти не са били настроени с двуфакторно удостоверяване, те трябва да го настроят тогава. 

Научете повече

* За да надстроите до Apple School Manager, ще са ви необходими Mac със Safari версия 8 или по-нова или компютър с Microsoft Edge версия 25.10 или по-нова.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: