Какво е новото в Classroom

Научете повече за последните актуализации на Classroom за iPad и Classroom за Mac.

Приложението Classroom превръща iPad или Mac в мощен помощник-преподавател, който помага на преподавателя да води учащите с устройства iPad през урока, да наблюдава напредъка им и да следи за постиженията им. С Classroom можете лесно да пуснете едно и също приложение на устройствата на всички учащи по едно и също време или да пуснете различно приложение за всяка група учащи. Classroom помага на преподавателите да се съсредоточат върху преподаването, за да могат учащите да се съсредоточат върху ученето.

Какво е новото в Classroom 3.6.1 за iPad и Classroom 2.6.1 за Mac

 • Създавайте интелигентни планове за уроци, като използвате дневен ред, за да следите дневните графици
 • Задавайте действия за всяко задание в дневния ред, за да улесните използването на множество инструменти за обучение едновременно
 • Задавайте времеви очаквания и използвайте вградения таймер за всяко задание, за да увеличите максимално минутите за обучение
 • Отворете клас направо от дневния ред, за да започнете веднага
 • Запазвайте и дублирайте дневния ред, за да можете бързо да го използвате отново за същия или за друг клас
 • Отворете няколко прозореца на Classroom, за да създавате, редактирате и преглеждате дневни редове и класове в реално време

Научете повече за изискванията за Classroom за синхронизирани с Apple School Manager класове, синхронизирани с MDM класове и неуправлявани класове.

Изисква се Classroom 2.5 или по-нова версия за използване на Classroom в macOS Monterey.

По-ранни версии

Научете какво е новото в по-ранните версии на Classroom за Mac и Classroom за iPad.

Какво е новото в Classroom 2.5 за Mac

 • Тази актуализация също така включва поправки на грешки и подобрения на представянето.

Какво е новото в Classroom 2.4.1 за Mac

Присъединяване към занятията в Classroom отдалечено през Интернет или отблизо посредством Bluetooth

 • Учащите биват известени с прозвъняване и банер, когато има заявка за свързване с отдалечено занятие в Classroom 
 • Разширените контроли позволяват на учащите да прекъсват връзката с отдалечено занятие в Classroom и да задават час за автоматично прекъсване на връзката, щом устройството им заспи
 • Занятията в Classroom могат едновременно да поддържат както близки, така и отдалечени учащи

Подобрено управление и контроли на групата

 • Използване на навигацията в страничната лента за по-лесно създаване, управляване и редактиране на групи с по-малко докосвания
 • Използване на интелигентни групи за бърз преглед на учащите въз основа на близост или отдалечени връзки и приложение на преден план
 • Управляване на устройствата на учащите въз основа на състоянието на устройството, включително тип на устройството, онлайн или офлайн и нисък заряд на батерията

Научете повече за изискванията за Classroom 2.4.1 за Mac.

Какво е новото в Classroom 2.3 за Mac

 • Създаване и редактиране на класове, които се синхронизират с Apple School Manager

Научете повече за изискванията за Classroom 2.3 за Mac.

Какво е новото в Classroom 2.2 за Mac

 • Достъп до класове, създадени през Apple School Manager, когато влезете в устройството си с управляван Apple ID
 • Използвайте AirPlay, за да прожектирате подробности за класа на Apple TV, когато каните учащите да се присъединят към клас, създаден от преподавателя
 • Нагласете размера на екраните на учащите, като използвате Pinch-to-Zoom (Преоразмеряване с пръсти)

Научете повече за изискванията за Classroom 2.2 за Mac.

Какво е новото в Classroom 2.1 за Mac

 • Преподавателите вече могат да скрият текущото приложение на устройствата на учащите, като върнат устройствата iPad към началния екран, а компютрите Mac – към Finder.
 • Това обновяване също така включва поправки на грешки и подобрения на представянето.

Научете повече за изискванията за Classroom 2.1 за Mac.

Какво е новото в Classroom 2.0 за Mac

 • Управление на компютрите Mac на учащите, които използват macOS Mojave 10.14.4 или по-нова версия
 • Преминаване към дълбоки връзки в приложения, съвместими с работната среда ClassKit

Научете повече за изискванията за Classroom 2.0 за Mac.

Какво е новото в Classroom 1.0.1 за Mac

Преподавателите вече не се подканват да предоставят администраторски данни за вход, когато учащи се свързват със занятия в създаден от администратор клас.

Научете повече за изискванията за Classroom 1.0.1 за Mac.

За Classroom 1.0 за Mac

Приложението Classroom вече е налично за Mac и включва същите функции като версията за iPad.

Научете повече за изискванията за Classroom 1.0 за Mac.

Какво е новото в Classroom 3.5 за iPad

 • Тази актуализация също така включва поправки на грешки и подобрения на представянето.

Какво е новото в Classroom 3.4.1 за iPad

Присъединяване към занятията в Classroom отдалечено през Интернет или отблизо посредством Bluetooth

 • Учащите биват известени с прозвъняване и банер, когато има заявка за свързване с отдалечено занятие в Classroom 
 • Разширените контроли позволяват на учащите да прекъсват връзката с отдалечено занятие в Classroom и да задават час за автоматично прекъсване на връзката, щом устройството им заспи
 • Занятията в Classroom могат едновременно да поддържат както близки, така и отдалечени учащи

Подобрено управление и контроли на групата

 • Използване на навигацията в страничната лента за по-лесно създаване, управляване и редактиране на групи с по-малко докосвания
 • Използване на интелигентни групи за бърз преглед на учащите въз основа на близост или отдалечени връзки и приложение на преден план
 • Управляване на устройствата на учащите въз основа на състоянието на устройството, включително тип на устройството, онлайн или офлайн и нисък заряд на батерията

Научете повече за изискванията за Classroom 3.4.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 3.3 за iPad

 • Създаване и редактиране на класове, които се синхронизират с Apple School Manager

Научете повече за изискванията за Classroom 3.3 за iPad.

Какво е новото в Classroom 3.2 за iPad

 • Достъп до класове, създадени през Apple School Manager, когато влезете в устройството си с управляван Apple ID
 • Използвайте AirPlay, за да прожектирате подробности за класа на Apple TV, когато каните учащите да се присъединят към клас, създаден от преподавателя
 • Нагласете размера на екраните на учащите, като използвате Pinch-to-Zoom (Преоразмеряване с пръсти)

Научете повече за изискванията за Classroom 3.2 за iPad.

Какво е новото в Classroom 3.1.1 за iPad

 • Това обновяване съдържа подобрения в стабилността и поправки на грешки.

Научете повече за изискванията за Classroom 3.1.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 3.1 за iPad

 • Преподавателите вече могат да скрият текущото приложение на устройствата на учащите, като върнат устройствата iPad към началния екран, а компютрите Mac – към Finder.
 • Поддръжка на Dark Mode (Тъмен режим)
 • Това обновяване също така включва поправки на грешки и подобрения на представянето.

Научете повече за изискванията за Classroom 3.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 3.0 за iPad

 • Управление на компютрите Mac на учащите, които използват macOS Mojave 10.14.4 или по-нова версия
 • Преминаване към дълбоки връзки в приложения, съвместими с работната среда ClassKit

Научете повече за изискванията за Classroom 3.0 за iPad.

Какво е новото в Classroom 2.3.1 за iPad

 • Подобрена е надеждността на присъединяване на учащи към учебно занятие.

Научете повече за изискванията за Classroom 2.3.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 2.3 за iPad

Какво е новото в Classroom 2.2 за iPad

 • Navigate (Навигация) сега предлага възможността „Lock“ – заключване на устройството на учащия в избраното приложение.
 • Ново ограничение на iOS, което изисква съгласие на преподавателя за напускане на клас, създаден от преподавателя, от наблюдавано устройство на учащ

Научете повече за изискванията за Classroom 2.2 за iPad.

Какво е новото в Classroom 2.1 за iPad

 • Когато преподавателят приключи занятие с клас, нов екран представя обобщение на времето на дейността на учащите, преди да върне преподавателя към прозореца за избор на клас.
 • Споделяне на URL адреси, документи, изображения и други с определени учащи или с групи чрез новата функционалност за плъзгане и пускане на iOS 11.
 • Три нови ограничения на профила за конфигуриране позволяват задаване, конфигуриране или налагане на настройките Join Classes (Присъединяване към класове), Lock Apps and Device (Заключване на приложенията и устройството) и AirPlay and View Screen (AirPlay и преглед на екран), така че създадените от преподавателя класове да съответстват на поведението на създадените от администратора класове.

Научете повече за изискванията за Classroom 2.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 2.0 за iPad

 • Създаване на класове в Classroom и изпращане на покани към учащи наблизо да се присъединят
 • Споделяне на документи и връзки с устройствата на учащите чрез AirDrop (заменя Classroom Share Extension – разширение Споделяне в класната стая)
 • Учащите могат да споделят документи и връзки с преподавателите си чрез AirDrop
 • Заглушаване на звука на устройствата на учащите

Научете повече за изискванията за Classroom 2.0 за iPad.

Какво е новото в Classroom 1.1.2 за iPad

 • Отстранен е проблем, който в някои случаи не позволяваше на Classroom (Класна стая) да открива устройства на учащи наблизо.

Научете повече за изискванията за Classroom 1.1.2 за iPad.

Какво е новото в Classroom 1.1.1 за iPad

 • Подобрена поддръжка за устройства с Apple TV, защитени с парола.
 • Редактиране на група, докато сте в режим Slide Over (Приплъзване) или Split View (Раздвоен изглед).
 • Филтриране на приложения по име в диалоговия прозорец за действие Open App (Отваряне на приложение).

Научете повече за изискванията за Classroom 1.1.1 за iPad.

Какво е новото в Classroom 1.1 за iPad

 • Новото разширение за споделяне Share Extension ви позволява да изпращате връзки от Safari и други приложения чрез Share sheet (Лист за споделяне).
 • Преминаване към курсове в iTunes U
 • Добавяне и премахване на учащи от групи, създадени от преподавател

Научете повече за функциите и изискванията за Classroom 1.1 за iPad

За Classroom 1.0 за iPad

Зачисляване на Shared iPads (Споделени устройства iPad) на учащи

 • Веднъж конфигурирано, приложението Classroom се свързва с близки устройства на учащи.
 • Classroom зачислява интелигентно правилния учащ към всеки Shared iPad (Споделен iPad) въз основа на това кое устройство е използвал учащият последно.
 • Когато учащите приключат, преподавателят лесно може да ги отпише от акаунтите им, за да подготви всеки Shared iPad (Споделен iPad) за следващия клас.

Започване, съсредоточаване или прекъсване на работата на учащ

 • Пускане на приложения, уебсайтове или книги на устройствата на учащите с едно докосване
 • Заключване на устройствата в едно приложение, за да могат учащите да се съсредоточат
 • Заключване на екраните, за да прекъснете работата или да пренасочите вниманието на класа

Виждате какво виждат учащите с функцията Screen View (Преглед на екран)

 • Общ преглед едновременно на всички екрани на учащите
 • Съсредоточаване върху екрана на един учащ
 • Учащите са уведомени, когато техните екрани биват преглеждани

Споделяне на работата на учащите на Apple TV в класната стая

 • Показване на чудесните постижения на учащите пред целия клас
 • Използване на AirPlay за безжично представяне на екрана на учащ
 • Учащите са уведомени, когато техните екрани биват представяни

Нулиране на забравена парола направо в класната стая

 • Нулиране на парола на управляван Apple ID, без да се свързвате с ИТ

Организиране на устройствата на учащите чрез групи

 • Classroom автоматично създава групи от учащи въз основа на приложенията, които използват
 • Преподавателите могат да създават групи, за да разделят учащите на екипи по проекти
 • Изпълняване на действия за цели групи или за отделни учащи в групите

Подходящо за използване както със самостоятелни, така и със споделени устройства iPad на учащи

 • Всички действия се извършват само в локалната мрежа
Дата на публикуване: