Вземете абонамент за учащ за Apple Music

Студентите, записани в университети и колежи, които дават образователна степен, могат да се присъединят към Apple Music с отстъпка в месечната цена за период до 48 месеца. А ако имате абонамент за учащ за Apple Music, получавате също и Apple TV+ за ограничено време.

За да отговаряте на изискванията за абонамент за учащ за Apple Music, трябва да сте студент, който учи за бакалавърска степен, следдипломна квалификация или е записан в еквивалентен курс за висше образование в университет, колеж (само в САЩ) или висше училище (само в Канада). В Япония на изискванията отговарят и полувисши колежи, технически колежи и специални курсове.

Вземете абонамент за учащ

Абонаментът за учащи за Apple Music е наличен само в определени държави и региони. Научете повече за наличността на Apple Music и цените.

Как да получите абонамент за учащ за Apple Music

 1. Отворете приложението Apple Music или iTunes. 
 2. Отворете Listen Now (Слушайте сега) или For You (За вас).
 3. Докоснете или щракнете върху предложението за пробен период (един пробен период на едно лице или семейство).
 4. Изберете Student (Учащ), след това докоснете или щракнете върху Verify Eligibility (Проверка на статута).
 5. Ще бъдете отведени до уебсайта UNiDAYS, където ще трябва да следвате подканите на екрана, за да потвърдите регистрацията си. След като статутът ви на учащ бъде потвърден в UNiDAYS, ще бъдете пренасочени обратно към приложението Apple Music или iTunes.
 6. Влезте с Apple ID и паролата, които използвате за извършване на покупки. Ако нямате Apple ID, изберете Create New Apple ID (Създаване на нов Apple ID), след което следвайте стъпките. Ако не сте сигурни дали имате Apple ID, ние можем да ви помогнем да разберете.
 7. Потвърдете данните си за плащане и добавете валиден начин на плащане.
 8. Докоснете или щракнете върху Join (Присъединяване).


Как да получите Apple TV+

Ако имате абонамент за учащ за Apple Music, можете да се ползвате с безплатен достъп до Apple TV+ за ограничено време. Просто отворете приложението Apple TV и гледайте Apple Originals. Не можете да споделяте безплатния си достъп до Apple TV+ чрез Family Sharing (Семейно споделяне).

Не във всички страни и региони има достъп до Apple TV+. Възможно е да имате достъп до Apple Music, но не и до Apple TV+ във вашата страна или регион. Научете какво е достъпно във вашата страна или регион.


Как да потвърдите отново статута си на учащ

Към края на всяка година от вашия абонамент за учащ за Apple Music ще виждате съобщение, което ви подканя да потвърдите статута си на учащ в приложението Apple Music или iTunes. Също така можете да потвърдите статута си на учащ по всяко време в приложението Settings (Настройки) на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

В приложението Apple Music или iTunes за Windows

Ако видите съобщение, което ви подканя да потвърдите статута си на учащ:

 1. Докоснете или щракнете върху Verify Eligibility (Проверка на статута).
 2. Докоснете или щракнете върху Go to Website (Към уебсайта).
 3. Влезете в страницата на вашата институция.
 4. След като влезете в страницата на вашата институция, ще бъдете пренасочени обратно към Apple Music и ще видите екран с потвърждение.

В Settings (Настройки) на вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отидете в Settings (Настройки) > [вашето име], след което докоснете Subscriptions (Абонаменти).
 2. Докоснете Apple Music Membership (Членство в Apple Music).
 3. Докоснете Verify your student status (Потвърдете статута си на учащ). Ще бъдете пренасочени към уебсайта UNiDAYS.
 4. Следвайте подканите, за да потвърдите, че отговаряте на условията. Ако проверката е успешна, автоматично ще се върнете в Apple Music и вашият абонамент за учащ за Apple Music ще продължи.

Ако вече не сте учащ

Ако вече не сте учащ или ако изминат 48 месеца от абонамента ви за учащ, вашият абонамент автоматично ще се превърне в индивидуален абонамент за Apple Music и ще изгубите свободния достъп до Apple TV+.

Ако бъдете подканени да потвърдите статута си на учащ след стартирането на Apple Music, но вече не сте учащ или са изминали 48 месеца от абонамента ви, докоснете или щракнете върху I'm No Longer A Student (Вече не съм учащ). Вече няма да ви молим да потвърждавате.

Ако не потвърдите по време на периода за проверка, но все още има време до края на 48-те месеца, ще трябва повторно да се регистрирате като учащ.


Помощ с вашия акаунт в UNiDAYS

Ако имате нужда от помощ с вашия акаунт в UNiDAYS, свържете се с екипа по поддръжка на UNiDAYS.


Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: