Обучение относно Apple Pay, предназначено за търговци

Споделете с екипа си защо се вълнувате, че услугата Apple Pay е налична за клиентите ви.         

Подгответе се за обучение на вашите служители

Всеки служител в магазина ви трябва да е информиран относно приемането на плащания с Apple Pay в магазина или датата, на която услугата ще е налична. Използвайте общите насоки по-долу, за да разберете как да помогнете на служителите си да научат повече за Apple Pay и как работи в магазина ви.

За магазина

Уверете се, че служителите знаят къде клиентите ще използват Apple Pay в рамките на вашия специфичен процес на плащания и ПОС система: 

 • Обяснете как да използват Apple Pay с терминалите за плащания, включително къде да се поставят устройствата iPhone или Apple Watch.
 • Идентифицирайте бутоните или основните команди, които ще са необходими на служителите при обработването на трансакции през Apple Pay.
 • Идентифицирайте бутона, който клиентите може да е необходимо да натиснат на терминала за плащания. Възможно е например клиентът да трябва първо да избере дебитна или кредитна карта на терминала и след това да приближи iPhone до четеца. 
 • Опишете процеса на трансакцията и момента на използване на Apple Pay. Ако например пълната стойност на трансакцията трябва да се изчисли преди използването на Apple Pay, служителят трябва да знае кога да помоли клиента да инициира плащането през Apple Pay.
 • Ако сте интегрирали клиентска карта или карта с наградни точки в Apple Pay, опишете клиентския поток за вашия магазин и процес. Уверете се, че служителите могат да помогнат на клиентите във връзка с печеленето и получаването на награди чрез картите им с наградни точки.
 • Ако трансакциите над определена сума в магазина ви изискват подпис, упоменете тази информация. (Apple Pay се поддържа за всички трансакционни суми.)
 • Уточнете, че трансакциите с дебитна карта може да изискват от клиента въвеждане на PIN код.
 • Обяснете как се извършва връщане на продукт с Apple Pay.
 • Представете вътрешната процедура за ескалиране, за да могат служителите да разрешават проблеми, които може да възникнат при използване на Apple Pay за плащане на ПОС терминала от страна на клиентите.

За Apple Pay

Помогнете на служителите си да научат повече за Apple Pay с тази насочена обиколка. Ето още няколко начина, чрез които можете да повишите информираността на служителите относно Apple Pay: 

 • Използвайте снимки или видеоклип с трансакции през Apple Pay в магазина, за да подобрите материалите за обучение.
 • Научете как клиентите използват Apple Pay в магазините по света. Или научете как клиентите използват Apple Pay в магазините в Япония или континентален Китай.
 • Получете инструкции за настройване на Apple Pay за iPhone или Apple Watch или създайте кратък видеоклип, за да демонстрирате колко бързо и лесно се случва всичко за клиентите.
 • Настройте и използвайте Apple Pay на устройството си и осигурете същото от страна на служителите си. 
 • Създайте сценарий с примерни въпроси и разговори с клиенти, за да са подготвени служителите ви.

Най-добри практики

Поставете на видно място знака за Apple Pay близо до ПОС терминала и върху екрана на терминала за плащания, за да знаят клиентите, че могат да използват Apple Pay в магазина ви.

икона за безконтактен четец  Икона Apple Pay  

Научете как да получите стикери за Apple Pay.

Използване на клиентски карти и карти с наградни точки

Apple Pay поддържа клиентски карти и карти с наградни точки, поради което клиентите могат да плащат лесно, защитено и сигурно, като получават всички предимства, които им предоставяте с програмата си за клиентски карти или наградни точки. За да научите как да предлагате вашите клиентски карти или карти с наградни точки с Apple Pay, се свържете с отдела за поддръжка на търговци.

Ако предлагате клиентска карти или карта с наградни точки с Apple Pay в магазина си, имайте предвид следното:

Клиентски карти

 • Клиентите може да попитат служителите как да добавят клиентската карта в Apple Pay. Разяснете, че клиентската карта се добавя в Apple Pay както всяка друга кредитна карта. 
 • Вашият магазин може да поддържа опцията за иницииране на връщане на продукт без касова бележка чрез приближаване на устройството до четеца. Уверете се, че служителите ви знаят как се използват клиентските карти при връщане на продукт. 
 • Ако клиентската карта предлага наградни точки, специално финансиране или други предимства, трябва да се уверите, че те работят с Apple Pay.  Уверете се, че служителите са информирани относно наличните предимства.

Карти с наградни точки

 • Клиентите може да попитат служителите как да добавят клиентската карта с наградни точки в Apple Pay. Обяснете, че най-често картата с наградни точки се добавя в Wallet чрез приложението ви и избор на бутона Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet).
 • Уверете се, че служителите знаят как да обработват трансакции, при които клиентът първо използва карта с наградни точки за печелене или получаване на предимства по програма за награди и след това извършва плащане с Apple Pay.

Научете повече за картите с наградни точки.

Дата на публикуване: