Проверете дали филмите и телевизионните предавания имат функции за достъпност в приложението Apple TV

Филмите и телевизионните предавания с функции за достъпност са обозначени с AD за звукови описания, CC за скрити надписи и SDH за субтитри за глухи и слабочуващи.

На iPhone, iPad и iPod touch

 1. Отворете приложението Apple TV.
 2. Докоснете Search (Търсене) и въведете името на филм или телевизионно предаване.
 3. Докоснете филма или телевизионното предаване, за да отворите страницата с описанието му.
 4. Проверете за скрити надписи (CC), субтитри за глухи и слабочуващи (SDH) или звукови описания (AD).
  Функции за достъпност в приложението Apple TV на iPhone

За да научите кои езици са налични за всяка функция за достъпност, превъртете до раздел Languages (Езици) в края на страницата с описание.


На Mac

 1. Отворете приложението Apple TV.
 2. Използвайте лентата за търсене в горния десен ъгъл, за да намерите даден филм или телевизионно предаване.
 3. Щракнете върху филм или телевизионно предаване, за да отворите страницата с описанието му.
 4. Под описанието проверете за скрити надписи (CC), субтитри за глухи и слабочуващи (SDH) или звукови описания (AD).
  Функции за достъпност в приложението Apple TV на Mac

За да научите кои езици са налични за всяка функция за достъпност, превъртете до раздел Languages (Езици) в края на страницата с описание.


На вашия компютър в iTunes Store

 1. Отворете iTunes за Windows.
 2. Щракнете върху Store (Магазин).
 3. Използвайте лентата за търсене в горния десен ъгъл, за да намерите даден филм или телевизионно предаване.
 4. От дясната страна на прозореца щракнете върху Movies (Филми) или TV shows (Телевизионни предавания).
 5. Щракнете върху филм или телевизионно предаване, за да отворите страницата с описанието му.
 6. Под цената проверете за скрити надписи (CC), субтитри за глухи и слабочуващи (SDH) или звукови описания (AD).

За да научите кои езици са налични за всяка функция за достъпност, превъртете до раздел Languages (Езици) в края на страницата с описание.


На Apple TV

 1. Отворете Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност).
 2. Включете Audio Descriptions (Звукови описания).
 3. Отворете приложението Apple TV.
 4. Потърсете филм или телевизионно предаване.
 5. На страницата с описание на филма проверете за скрити надписи (CC), субтитри за глухи и слабочуващи (SDH) или звукови описания (AD).
  Функции за достъпност в приложението Apple TV на Apple TV

За да научите кои езици са налични за всяка функция за достъпност, превъртете до разделите Languages (Езици) и Accessibility (Достъпност) в края на страницата с описание.


На смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. Отворете приложението Apple TV.
 2. В горната част на екрана отворете Movies (Филми) или TV Shows (Телевизионни предавания). Или отворете Search (Търсене), за да намерите даден филм или телевизионно предаване.
 3. На страницата с описание проверете за скрити надписи (CC), субтитри за глухи и слабочуващи (SDH) или звукови описания (AD).

За да научите кои езици са налични за всяка функция за достъпност, превъртете до разделите Languages (Езици) и Accessibility (Достъпност) в края на страницата с описание.


Научете повече

Наличието на функции за достъпност е различно в зависимост от държавата и региона.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: