Как да изтриете приложение, което има конфигурационен профил във Вашия iPhone, iPad или iPod touch

     

Apple премахна няколко приложения от App Store, инсталиращи базови сертификати, които биха могли да разрешат наблюдение на данни. Това наблюдение би могло да се използва за компрометиране на решения за SSL/TLS защита. Ако имате инсталирано някое от тези приложения на Вашето устройство, изтрийте и приложението, и свързания с него конфигурационен профил, за да сте сигурни, че Вашите данни остават защитени.

Изтрийте както приложението, така и неговия конфигурационен профил.

За да изтриете приложение и неговия конфигурационен профил, следвайте тези стъпки.  

 1. Изтриване на приложението 
  • Чукнете върху приложението и задръжте, докато то се раздвижи.
  • След това чукнете върху в горния ляв ъгъл на приложението, за да го изтриете. Ако видите съобщение, което гласи „Deleting this app will also delete its data (Изтриването на това приложение ще изтрие и всички негови данни)“, чукнете върху „Delete (Изтриване)“.
 2. Изтриване на конфигурационния профил, който идва заедно с приложението. 
  • Отидете в „Settings (Настройки)“ > „General (Общи)“ > „Device Management (Управление на устройството)“ и чукнете върху конфигурационния профил на приложението.
  • След това чукнете върху „Delete Profile (Изтриване на профил)“. Ако бъдете помолени, въведете паролата на Вашето устройство, след което чукнете върху „Delete (Изтриване)“.
 3. Рестартирайте Вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: