Как да изтриете приложение, което има конфигурационен профил във Вашия iPhone, iPad или iPod touch

Научете как да премахнете приложение и неговия конфигурационен профил.

Apple премахна някои приложения от App Store, инсталиращи коренни сертификати, които биха могли да позволят наблюдение на данни. Ако имате едно от тези приложения, инсталирано на Вашето устройство, изтрийте приложението и свързания с него конфигурационен профил, за да сте сигурни, че Вашите данни остават защитени.

Изтриване на приложението и неговия конфигурационен профил

За да изтриете приложение и неговия конфигурационен профил, следвайте тези стъпки.  

 1. Изтриване на приложението 
  • Докоснете и задръжте приложението, докато се разклати.
  • След това докоснете бутона за изтриване  в горния ляв ъгъл на приложението, за да го изтриете. Ако видите съобщение, което гласи „Deleting this app will also delete its data (Изтриването на това приложение ще изтрие и всички негови данни)“, чукнете върху „Delete (Изтриване)“.
 2. Ако приложението има конфигурационен профил, изтрийте го.
  • Отидете на Settings (Настройки) > General (Общи) > (Profiles) Профили или Profiles & Device Management (Профили и управление на устройства), * след това чукнете върху конфигурационния профил на приложението.
  • След това чукнете върху „Delete Profile (Изтриване на профил)“. Ако бъдете помолени, въведете паролата на Вашето устройство, след което чукнете върху „Delete (Изтриване)“.
 3. Рестартирайте своя iPhoneiPad, или iPod touch.

* Ако не виждате тази опция в Settings (Настройки), тогава на вашето устройство не са инсталирани профили за управление на устройството.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: