Архивиране и възстановяване на управлявани приложения, документи и данни

Научете какви опции да изберете за архивиране и възстановяване на приложения, документи и данни, присвоени от MDM.

Можете да използвате Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство, MDM), за да присвоите дадено приложение към конкретен потребител или устройство. Когато използвате MDM за инсталиране на приложение, имате следните две опции:

  • Предотвратяване на архивирането на документите и данните от приложението
  • Премахване на приложението, когато бъде премахнат профилът в MDM

Тези опции помагат да се установи дали и как можете да архивирате и възстановявате приложения и данни от приложения.

Архивиране и възстановяване на документи и данни от приложения

Полезният обем, профилите и управляваните настройки се архивират в iCloud и iTunes. Когато възстановите резервно копие на същото устройство, всяко приложение се възстановява дори ако данните му не се възстановят.

Когато използвате Profile Manager за инсталиране на приложение, документите и данните винаги се архивират, а приложението винаги се премахва, когато профилът в MDM бъде премахнат. Ако не искате да архивирате потребителски данни, можете да използвате тези ограничения:

  • Изберете Prevent backup of the app data (Предотвратяване на архивиране на данните от приложението) в MDM, за да попречите на потребителите да архивират или възстановяват документи и данни за това приложение.
  • Изберете Remove app when MDM profile is removed (Премахване на приложението, когато профилът в MDM бъде премахнат), за да архивирате данните за това приложение. Можете да възстановите данните само ако възстановите резервното копие на същото устройство. Ако възстановите резервното копие на ново устройство, данните не се възстановяват.
  • За да архивирате и възстановявате данни от дадено приложение на ново устройство, не избирайте опцията за предотвратяване на архивирането на документите и данните от приложението, нито опцията за премахване на приложението, когато бъде премахнат профилът в MDM.

За повече информация вижте документацията за своето решение за MDM.

Архивиране и възстановяване на приложение

Ако възстановите резервното копие на същото устройство, всяко приложение се възстановява дори ако данните му не се възстановят.

Ако възстановите резервното копие на ново устройство, някои приложения може да не бъдат възстановени. Зависи дали сте присвоили приложението на потребител или на устройство:

  • Ако присвоите приложението на устройство, то няма да се възстанови, когато възстановите резервното копие на ново устройство. Трябва да преинсталирате приложението на новото устройство.
  • Ако присвоите приложението на потребител, приложението се възстановява, когато възстановите резервното копие на ново устройство, освен ако не сте избрали опцията Remove app when MDM profile is removed (Премахване на приложението, когато профилът в MDM бъде премахнат).
Дата на публикуване: