Архивиране и възстановяване на документи и данни от управлявани приложения

Научете какви опции да изберете, за да архивирате и възстановите документи и данни от приложения, присвоени от MDM, в iOS и iPadOS.

Можете да използвате Mobile Device Management (Управление на мобилно устройство, MDM), за да присвоите дадено приложение към конкретен потребител или устройство. Когато използвате MDM за инсталиране на приложение, имате следните две опции:

  • Предотвратяване на архивирането на документите и данните от приложението
  • Премахване на приложението, когато бъде премахнат профилът в MDM

Тези опции помагат да се установи дали и как можете да архивирате и възстановявате документи и данни от приложения.

Архивиране и възстановяване на документи и данни от приложения

Документи и данни от приложения могат да бъдат включени, когато архивирате устройства с iOS или iPadOS в iCloud, Finder или iTunes, в зависимост от опциите, които изберете, когато MDM инсталира приложение:

  • Ако изберете Prevent backup of the app data (Предотвратяване на архивирането на данни от приложението), потребителите не могат да архивират или възстановяват документи и данни за това приложение.
  • Ако изберете Remove app when MDM profile is removed (Премахване на приложението, когато бъде премахнат профилът в MDM), потребителите могат да архивират данни за това приложение, но да ги възстановят само на същото устройство. Ако възстановят архивното копие на ново устройство, данните не се възстановяват.
  • Ако не изберете нито една от опциите, потребителите могат да архивират и възстановяват данни от приложения на същото устройство или на ново устройство. Някои приложения също така могат да изберат да изключат данните от архивните копия или да предотвратят възстановяването на данните им на различно устройство.

За повече информация вижте документацията за своето решение за MDM.

Преинсталиране на управлявани приложения

Ако данните в управлявано приложение се възстановят от iCloud, приложението ще бъде преинсталирано автоматично, ако е било присвоено на потребител. Също така ще бъде преинсталирано, ако е било присвоено на устройство и архивното копие е възстановено на същото устройство.

Приложението няма да се преинсталира автоматично, ако архивното копие се възстанови от Apple Configurator, Finder или iTunes.

Ако приложението не е преинсталирано автоматично, MDM може да го направи.

Дата на публикуване: