Променете абонамента си от Apple

Преминете към различен тип абонамент, например месечен, годишен план или такъв за учащи. И вижте списък с абонаментни планове, предлагани от Apple.

Как да промените абонаментния план на iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Настройки. 
 2. Докоснете името си, след което докоснете Абонаменти.
 3. Докоснете името на абонамента, който искате да промените.
 4. Ако са налични различни типове абонамент, се появява списък. Докоснете опцията, която искате.
 5. Докоснете Закупуване.
 6. Ако изберете абонамент, който можете да споделите със семейството си, превъртете надолу и включете Споделяне със семейството. (Не виждате Споделяне със семейството? Настройте Семейно споделяне или се присъединете към семейство, след което се върнете на тази страница и включете Споделяне със семейството.) Ако не искате да споделите абонамента със семейство си, изключете Споделяне със семейството.

Промяна на абонаментния ви план на Mac

 1. Отворете приложението App Store.
 2. Щракнете върху бутона за вход  или върху името си в долната част на страничната лента.
 3. Щракнете върху Преглед на информацията в горната част на прозореца. Може да бъдете помолени да се впишете в системата.
 4. На страницата, която се показва, превъртете до Абонаменти, след което щракнете върху Управление.
  App Store на Mac, показващ бутона Управление до абонаментите.
 5. Щракнете върху Редактиране до абонамента, който искате да промените.
 6. Изберете друга опция за абонамент. 
 7. Ако изберете абонамент, който можете да споделите със семейството си, превъртете надолу и включете Споделяне със семейството. (Не виждате Споделяне със семейството? Настройте Семейно споделяне или се присъединете към семейство, след което се върнете на тази страница и включете Споделяне със семейството.) Ако не искате да споделяте абонамента със семейство си, изключете Споделяне със семейството.

Промяна на абонаментния ви план на Apple TV

 1. Отворете Настройки.
 2. Изберете Потребители и акаунти, след което изберете акаунта си.
 3. Изберете Абонаменти.
 4. Изберете абонамента, който искате да промените.
 5. Изберете друга опция за абонамент. 
 6. Ако изберете абонамент, който можете да споделяте с членове на семейството, се уверете, че сте настроили Семейно споделяне, или се присъединете към съществуваща семейна група.

Промяна на абонаментния ви план на Apple Watch

 1. На Apple Watch отворете App Store.
 2. Превъртете до Акаунт и го докоснете.
 3. Докоснете Абонаменти.
 4. Докоснете абонамента, който искате да промените. 
 5. Ако изберете абонамент, който можете да споделяте с членове на семейството, се уверете, че сте настроили Семейно споделяне, или се присъединете към съществуваща семейна група.

Какви абонаментни планове се предлагат

Apple One

 • Комбинирайте абонаменти от Apple, включително Apple Music, Apple Arcade, място за съхранение на iCloud, както и много други – на една ниска цена. Изберете план Individual, Family или Premier.

Apple Arcade (Вижте цена и подробности)

 • Месечен (включва до 6 членове на семейството)
 • Годишен (включва до 6 членове на семейството)

Apple Fitness+ (Вижте цена и подробности)

 • Месечен (включва до 6 членове на семейството)
 • Годишен (включва до 6 членове на семейството)

Apple Music (Вижте цена и подробности)

 • Месечен индивидуален
 • Годишен индивидуален
 • Семеен (включва до 6 членове на семейството)
 • За учащи

Apple News+ (Вижте цена и подробности)

 • Само месечен (включва до 6 членове на семейството)

Apple TV+ (Вижте цена и подробности)

 • Месечен (включва до 6 членове на семейството)
 • Годишен (включва до 6 членове на семейството)

Канали на Apple TV

 • Само месечен (включва до 6 членове на семейството)

Приложения, които не са създадени от Apple

 • Изпълнете стъпките в тази статия, за да видите какви абонаментни планове са налични. Някои абонаменти могат да се споделят с членове на семейството.

Някои абонаменти не са налични във всички държави и региони. Открийте услугите, които се предлагат във вашата страна или регион.

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: