Използвайте Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) за достъп до музикалната си библиотека на всички ваши устройства

Ако се абонирате за Apple Music, можете да получите достъп до музикалната си библиотека, включително плейлистите си, на всяко устройство, което има приложението Apple Music и е влязло със същия Apple ID, който използвате с вашия абонамент за Apple Music.

Apple Music не е услуга за архивиране. Уверете се, че сте архивирали музикалната си библиотека, преди да правите промени.


Как да включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на Mac

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. В лентата с менюта изберете Account (Акаунт) и се уверете, че сте влезли със същия Apple ID, който използвате с абонамента си за Apple Music.
 3. Изберете File (Файл) > Library (Библиотека) > Organize Library (Организиране на библиотеката). След това изберете Consolidate files (Обединяване на файлове).
 4. Изберете Music (Музика) > Settings (Настройки) или Music (Музика) > Preferences (Предпочитания).
 5. Щракнете върху раздела General (Общи).
 6. Изберете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката).
  Предпочитания, показващи включено Sync Library (Синхронизиране на библиотеката)
 7. Щракнете върху ОК.
 8. Изчакайте да се синхронизира вашата музикална библиотека. За да проверите състоянието, отидете в долната част на страничната лента и щракнете върху Updating Cloud Library (Обновяване на облачна библиотека).
 9. Включете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на другите си устройства.

Как да включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на компютър

Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) се нарича iCloud Music Library в iTunes за Windows. Научете как да включите iCloud Music Library в iTunes за Windows.


Как да включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на вашия iPhone или iPad

 1. Уверете се, че вашият iPhone или iPad е влязъл със същия Apple ID, който използвате с абонамента си за Apple Music.
 2. Отворете Settings (Настройки).
 3. Докоснете Music (Музика).
 4. Включете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката).
  iPhone, на който се показват включени Music Settings (Настройки за музика) и Sync Library (Синхронизиране на библиотеката)
 5. Включете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на другите си устройства.

Достъп до музикалната ви библиотека на други устройства

След като включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на вашия Mac, компютър, iPhone или iPad, имате достъп до музикалната си библиотека на всяко устройство, което има приложението Apple Music. Просто се уверете, че устройството ви е влязло със същия Apple ID, който използвате с абонамента си за Apple Music. Освен това имате достъп до музикалната си библиотека и в music.apple.com.


Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) е налично и с абонамент за iTunes Match.

Наличността на Apple Music е различнa в зависимост от държавата и региона. Научете какво е налично във вашата държава или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: