Включване на Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) с Apple Music

Ако се абонирате за Apple Music, можете да включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката), за да получите достъп до музикалната си библиотека и музиката, която сте изтеглили от Apple Music, на всички свои устройства.

Ето от какво се нуждаете

Наличността на Apple Music се различава според страната и региона. Научете какво е налично във вашата страна или регион.

Включване на Sync Library (Синхронизиране на библиотеката)

С най-новата версия на iOS, iPadOS и macOS функцията Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) е включена по подразбиране. Ако изключите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката), можете да я включите отново. Просто изпълнете стъпките по-долу на устройството си.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки) > Music (Музика).
 2. Включете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката). Ако не се абонирате за Apple Music или iTunes Match, няма да виждате опция за включване на Sync Library (Синхронизиране на библиотеката).

Ако Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) се актуализира или е изключена, ще видите съобщение в горната част на раздела Library (Библиотека) в приложението Apple Music.

На Mac

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. От лентата с менюто в горната част на екрана изберете Music (Музика) > Preferences (Предпочитания).
 3. Отворете раздела General (Общи) и изберете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката), за да я включите. Ако не се абонирате за Apple Music или iTunes Match, няма да виждате опция за включване на Sync Library (Синхронизиране на библиотеката).
 4. Щракнете върху OK.

Ако разполагате с голяма музикална библиотека, може да отнеме известно време да качите и синхронизирате библиотеката на всичките си устройства.

На PC с iTunes за Windows

В iTunes за Windows опцията iCloud Music Library не е включена по подразбиране. За да включите iCloud Music Library:

 1. Отворете iTunes.
 2. От лентата с менюто в горната част на екрана изберете Edit (Редактиране) > Preferences (Предпочитания).
 3. Отворете раздела General (Общи) и изберете iCloud Music Library, за да я включите. Ако не се абонирате за Apple Music или iTunes Match, няма да виждате опция за включване на iCloud Music Library.
 4. Щракнете върху OK.

Ако разполагате с голяма музикална библиотека, може да отнеме известно време да качите и синхронизирате библиотеката на всичките си устройства.

На други устройства

Ако се абонирате за Apple Music, можете да отворите музикалната си библиотека – без да се налага да включвате Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) – и на други устройства, които поддържат приложението Apple Music, както и на music.apple.com.

Ако не се абонирате за Apple Music

Нуждаете се от помощ?

 • Ако излезете от Apple ID или отмените абонамента си за Apple Music или iTunes Match, няма да можете да отворите и да синхронизирате библиотеката си с музика на всички свои устройства. Оригиналните музикални файлове ще бъдат запазени на устройството, от което са качени.
 • Apple Music не е услуга за архивиране. Уверете се, че сте архивирали вашия iPhone, iPad, iPod touch, Mac или PC, за да разполагате с копие на музиката си и друга информация, в случай че устройството ви бъде заменено, загубено или повредено.
 • Във вашата музикална библиотека може да имате до 100 000 песни. Песните, които сте купили от iTunes Store, не влизат в това ограничение.
 • Ако дадена песен е оцветена в сиво, ако се възпроизвежда грешна музика или не можете да отворите музикалната си библиотека, разберете какво трябва да направите.

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: