Нулиране на паролата на Apple Watch

Научете как да премахнете или нулирате паролата си за Apple Watch.

   Заключен екран на Apple Watch

Как да нулирате паролата на вашия Apple Watch

 1. Поставете часовника на зарядното му устройство и го дръжте там, докато не изпълните тези стъпки.
 2. Натиснете и задръжте страничния бутон, докато видите Power Off (Изключване).*
 3. Натиснете силно плъзгача Power Off (Изключване), след което повдигнете пръста си. 
 4. Докоснете Erase all content and settings (Изтриване на цялото съдържание и настройки).
 5. Изчакайте процеса да приключи, след това настройте вашия Apple Watch отново. Когато бъдете помолени, възстановете от архивно копие.

* Ако не виждате плъзгача Power Off (Изключване), пуснете бутоните, докато не се появи клавиатурата за въвеждане на код за достъп. Натиснете силно клавиатурата, след което повдигнете пръста си. Докоснете бутона Reset (Нулиране),  когато се появи, след това изчакайте процеса да завърши и настройте вашия Apple Watch отново. Когато бъдете помолени, възстановете от архивно копие.

Как да нулирате паролата си за Apple Watch с помощта на вашия сдвоен iPhone

 1. Дръжте вашите Apple Watch и iPhone близо един до друг, докато не изпълните тези стъпки.
 2. Отворете приложението Apple Watch и докоснете раздела My Watch (Моя часовник).
 3. Докоснете General (Общи) > Reset (Нулиране).
 4. Докоснете Erase Apple Watch Content and Settings (Изтриване на съдържанието и настройките на Apple Watch), след което натиснете отново, за да потвърдите. Може да се наложи да въведете своята парола за Apple ID.

 5. За модели на Apple Watch с GPS + мобилна мрежа изберете да запазите или премахнете своя мобилен план:
  • Ако искате да сдвоите Apple Watch и iPhone отново, запазете плана си.
  • Ако не искате да сдвоите Apple Watch и iPhone отново, премахнете плана си. Ако няма да сдвоявате устройството си с друг часовник или iPhone, може да се наложи да се свържете с вашия оператор, за да анулирате мобилния си абонамент.
 6. Изчакайте процеса да приключи, след това настройте вашия Apple Watch отново. Когато бъдете помолени, възстановете от архивно копие.

 

  

Дата на публикуване: