Преглед на синхронизирани по време текстове в Apple Music на вашия iPhone, iPod touch или устройство с Android

Ако се абонирате за Apple Music, можете да следите текста, докато слушате любимите си песни, с перфектно синхронизирани текстови.

iPhone, на който се показва текстът към песен и бутонът Lyrics (Текст) в долния ляв ъгъл

Как да включите или изключите синхронизирани по време текстове

 1. Отворете приложението Apple Music. 
 2. Пуснете песен от каталога на Apple Music.
 3. В долната част на екрана докоснете песента, която се възпроизвежда.
 4. В долния ляв ъгъл на екрана докоснете Lyrics (Текст) бутон Lyrics (Текст), за да включите или изключите синхронизирани по време текстове. Ако синхронизираните по време текстове не са налични, можете да видите пълния текст на дадената песен.

Ако бутонът Lyrics (Текст) е оцветен в сиво

Ако нищо не се случва, когато докоснете Lyrics (Текст) бутон Lyrics (Текст), тогава или пускате песен, която не е от каталога на Apple Music, или текстът не е наличен за дадената песен.


Преглед на пълния текст на дадена песен

 1. Отворете приложението Apple Music.
 2. Докоснете и задръжте песен в каталога на Apple Music.
 3. Докоснете View Full Lyrics (Преглед на пълния текст на песента).

Не за всички песни са налични текстове.


Докладване на проблем със синхронизирани по време текстове

Ако забележите липсващи или грешни синхронизирани по време текстове, можете да докладвате директно в приложението Apple Music.

 1. Докато гледате синхронизирани по време текстове, докоснете и задръжте стих.
 2. В страницата за споделяне, която се появява, докоснете редовете, които искате да докладвате.
 3. Превъртете до долната част на страницата за споделяне и докоснете Report a Concern (Докладване на проблем).
 4. Следвайте стъпките на екрана, за да докладвате проблем.


Достъпността на Apple Music може да варира за различните страни или региони. Научете какво се предлага във вашата страна или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: