Вижте текста в Apple Music

Открийте текстовете на любимите си песни. Или докато слушате, следете перфектно синхронизирания текст – всичко това с Apple Music.

Ето от какво се нуждаете

 • Ако се абонирате за Apple Music, можете да четете текста в приложението Apple Music на вашия iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple TV или вашето устройство с Android; или в iTunes за Windows на вашия PC.
 • Уверете се, че имате последните версии на iOS, iPadOSmacOSiTunes за Windows и tvOS; или най-новата версия на приложението Apple Music на вашето устройство с Android.
 • За да видите текста, трябва да имате интернет връзка.

Не за всички песни са налични текстове. Нецензурни текстове и търсене на текстове не са налични във всички страни или региони.

Как да видите текстовете на вашия iPhone, iPad, iPod touch или вашето устройство с Android

 1. Отворете приложението Apple Music и пуснете песен.
 2. В долния край на екрана докоснете песента, която се възпроизвежда, за да отворите Now Playing (В момента се възпроизвежда).
 3. В долния край на екрана Now Playing (В момента се възпроизвежда) докоснете Lyrics (Текст на песен) . Ако за песента не е наличен текст, няма да видите Lyrics (Текст на песен) .

Ако е наличен, всеки стих се показва едновременно с музиката, така че можете да следите текста, докато слушате.

 • За да прескочите до определен стих, превъртете и докоснете желания стих.
 • За да изключите Lyrics (Текст на песен), докоснете песента, която се възпроизвежда, в долния край на екрана, за да отворите Now Playing (В момента се възпроизвежда), след това докоснете Lyrics (Текст на песен) .

Освен това можете да видите пълния текст на песен. Само натиснете и задръжте песента, след това докоснете View Full Lyrics (Преглед на пълния текст на песен).

Как да видите текста на вашия Apple TV

Отворете приложението Apple Music и пуснете песен.

Ако е наличен, всеки стих се показва автоматично едновременно с музиката, така че можете да следите текста, докато слушате. 

 • За да прескочите до определен стих или да видите къде се намирате в песента, плъзнете нагоре или надолу по повърхността Touch на вашето дистанционно управление Apple TV Remote.
 • За да изключите текста, натиснете бутона Menu (Меню) на Apple TV Remote, след това изберете Lyrics (Текст на песен)  в горния десен ъгъл на екрана.
 • Ако тази функция не е налична за песен, възможно е да можете да видите пълния текст. Натиснете бутона Menu (Меню) на Apple TV Remote, изберете  в горния край на екрана, след това изберете View Full Lyrics (Преглед на пълния текст на песен).

Как да видите текста на вашия Mac

 1. Отворете приложението Apple Music и пуснете песен.
 2. В горния десен ъгъл щракнете върху Lyrics (Текст на песен) .

Ако е наличен, всеки стих се показва едновременно с музиката, така че можете да следите текста, докато слушате. 

 • За да прескочите да определен стих, превъртете и щракнете върху желания стих.
 • За да видите текста на цял екран, отворете лентата с менюта и изберете Window (Прозорец) > Full Screen Player (Плейър на цял екран).

Освен това можете да видите пълния текст на песен. Само изберете More (Още)  отдясно на песента, щракнете върху Get Info (Получаване на информация), след това щракнете върху раздела Lyrics (Текст на песен).

Как да видите текста на вашия PC

 1. Отворете iTunes за Windows и пуснете песен.
 2. В горния край на прозореца щракнете върху .
 3. Щракнете върху Lyrics (Текст на песен), за да видите пълния текст към тази песен.

Ако не виждате текста или забележите неточен текст

 • Не за всички песни са налични текстове. 
 • Ако за песента има наличен текст, но не го виждате, се уверете, че устройството ви е свързано към интернет.
 • Ако забележите неправилен текст, можете да изпратите отзив до Apple Music.

Научете повече

 • Освен това можете да добавяте персонализиран текст на Mac или PC. В приложението Apple Music на Mac или iTunes за Windows на PC щракнете върху  до името на песента и изберете Get Info (Получаване на информация). В лентата Lyrics (Текст на песен) изберете Custom Lyrics (Персонализиран текст на песен), въведете текста, след това щракнете върху OK. За да синхронизирате персонализираните текстове на всички ваши устройства, трябва да имате абонамент за Apple Music или iTunes Match.
 • Освен това можете да търсите песни по техния текст в Apple Music или да помолите Siri да намери песни чрез текстове.
 • Ако сте изключили нецензурното съдържание, може да не виждате текстове, които съдържат нецензурни думи. Научете как да включвате или изключвате нецензурното съдържание със Screen Time (Време пред екрана) на вашия iPhone, iPad, iPod touch или със Screen Time (Време пред екрана) на вашия Mac. Освен това можете да включвате или изключвате ограничения за вашия Apple TV или вашето устройство с Android.

Наличността на Apple Music може да варира за различните страни или региони. Научете какво е достъпно във вашата страна или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: