Ако от вашата библиотека с музика липсват песни, след като включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката)

Уверете се, че Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) е включено и че сте влезли на всички ваши устройства със същия Apple ID, който използвате с Apple Music. Ако вашата музикална библиотека се съхранява на вашия компютър, проверете състоянието на песните в облака, за да откриете липсващата музика и да разрешите проблемите.

Apple Music не е услуга за архивиране. Уверете се, че сте архивирали музикалната си библиотека, преди да правите промени.

Първо проверете тези неща


Проверка на състоянието в облака на песните на вашия Mac или PC

  1. На своя Mac отворете приложението Apple Music. На своя компютър отворете iTunes, изберете Music (Музика) от изскачащото меню, след което щракнете върху Library (Библиотека).
  2. В страничната лента изберете Songs (Песни).
  3. В лентата с менюта изберете View (Преглед) > Show View Options (Показване на възможностите за преглед).
  4. Изберете Cloud Status (Състояние в облака) и Cloud Download (Изтегляне от облак).

Потърсете следните състояния до песните си, за да научите какво да правите.

Приложението Apple Music, показващо състояния в облака до песните

Изчакващи

Песента няма да се покаже на другите ви устройства, защото е в изчакване за качване. Изберете File (Файл) > Library (Библиотека) > Update Cloud Library (Актуализиране на облачна библиотека). След това проверете дали песента се показва на другите ви устройства.

Премахната

Песента е изтрита от друго устройство, на което е включено Sync Library (Синхронизиране на библиотеката). Ако искате песента да се показва на другите ви устройства, щракнете върху бутона със стрелка Removed (Премахната) до песента, след което щракнете върху Add to Cloud Music Library (Добавяне към облачна музикална библиотека).

Съобщение, което гласи, че тази песен е изтрита на друго устройство и възможности за изтриване, запазване или добавяне на песента към библиотеката на Cloud Music.

Удивителен знак

Песента не може да бъде възпроизведена или синхронизирана на всичките ви устройства, докато не се определи местоположението на оригиналния файл. Щракнете върху иконата с удивителен знак за невалидно местоположение, след което щракнете върху Locate (Намиране). 

Съобщение, с което се иска да се намери липсваща песен.

Ако песента се намери, ще бъдете помолени да използвате местоположението, за да намерите други липсващи песни във вашата библиотека. Ако видите това съобщение, щракнете върху Find Files (Намиране на файлове).

Ако песента е в сиво

Ако виждате No Longer Available (Вече не е налична) до песен, която е в сиво, песента е добавена от Apple Music и е премахната от каталога на Apple Music.

Научете какво означават различните облачни икони и символи до вашите песни в приложението Apple Music

Научете какво означават различните облачни икони и символи до вашите песни в iTunes


Потърсете липсващата песен на вашия компютър

  1. Потърсете липсващата песен в своя Mac или персонален компютър.
  2. Ако намерите липсващата песен, плъзнете песента в приложението Apple Music или iTunes.
  3. В приложението Apple Music или iTunes изберете File (Файл) > Library (Библиотека) > Update Cloud Library (Обновяване на облачна библиотека).


Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: