Ако от вашата библиотека с музика липсват песни, след като включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката)

Ако се абонирате за Apple Music или iTunes Match, разполагате с достъп до своята библиотека с музика на всички свои устройства. Научете какво да направите, ако липсват песни от вашата библиотека с музика, след като включите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката).

Първо проверете следните неща

Проверете своите настройки и мрежова връзка на всички свои устройства:

Apple Music не е услуга за архивиране. Уверете се, че сте архивирали своята библиотека с музика, преди да извършите промени.

Ако не можете да намерите или възпроизвеждате песен

Ако не можете да намерите или възпроизвеждате песен, проверете дали сте я добавили от Apple Music. Ако тя е пристигнала от друг източник, песента може да е в изчакване за качване. Изпробвайте тези стъпки:

  1. Включете своя Mac или PC и го свържете с интернет.
  2. Отворете приложението Music или iTunes за Windows.
  3. Оставете приложението Music или iTunes за Windows отворено, за да може да се завърши качването на библиотеката ви.

Ако видите икона за неприемливост иконата за неприемливост до някоя песен, изтрийте песента, след което я добавете обратно в библиотеката си. Ако продължавате да виждате икона за неприемливост до дадена песен, тогава тази песен не може да бъде качена.

Ако някоя песен се извежда в сиво, тогава песента може да чака да бъде качена, вече да не е налична или все още да не е пусната от каталога на Apple Music.

Ако липсва дадена песен

Уверете се, че Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) е включено на всички ваши устройства и че сте влезли на тях със същия Apple ID.

Ако все още липсва някоя песен, която сте добавили от каталога на Apple Music, тогава песента може да е била премахната от Apple Music или е налична под друго име на файл. Опитайте да потърсите песента в Apple Music, след което я добавете в библиотеката си.

Изключете Sync Library (Синхронизиране на библиотеката), след което го включете отново

Възможно е да можете да отстраните проблема, като изключите Sync Library (Синхронизиране на библиотеката) на всички ваши устройства, след което го включите отново. Научете как.

Все още имате нужда от помощ?

Ако все още се нуждаете от помощ със Sync Library (Синхронизиране на библиотеката), свържете се с отдела за поддръжка на Apple.

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: