Изтегляне на приложения и игри чрез App Store

Използвайте App Store, за да закупувате и изтегляте приложения, да изтегляте отново предишни покупки и много други на iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV или Mac.

iPhone и iPad, показващи раздел Today (Днес) на App Store.

 


С помощта на App Store можете да изтегляте нови приложения за Вашето устройство с iOS, Mac или Apple TV.

Преглед и закупуване

За да изтегляте и закупувате приложения от App Store, Ви е необходим Apple ID. Вашият Apple ID е акаунтът, чрез който осъществявате достъп до услугите на Apple. Ако сте използвали други услуги на Apple, като например iCloud, влезте в App Store със същия Apple ID. Ако не разполагате с Apple ID, можете да създадете свой собствен.

Можете да разглеждате и да закупувате приложения в App Store на iPhone, iPad, iPod touch, на Mac или на Вашия Apple TV.

Ако се намирате в App Store на някое от устройствата си и до дадено приложение виждате download, това означава, че вече сте закупили или изтеглили това приложение. Ако докоснете или щракнете върху download (Изтегляне), приложението отново се изтегля на устройството, но не Ви се начисляват такси. Можете също така да прегледате вече закупените от Вас приложения в разделите Updates (Актуализации) или Purchased (Закупени).

Научете какви платежни методи можете да използвате за закупуване на приложения и друго съдържание. Можете също да създадете Apple ID без платежен метод, когато изтегляте безплатно приложение.

Можете да закупувате приложения за Apple TV от своя iPhone, iPad или iPod touch. Ако сте включили опцията за автоматично изтегляне, приложенията се изтеглят и инсталират автоматично на Apple TV. Ако автоматичното изтегляне не е включено, приложенията, които закупувате за tvOS, са налични за изтегляне на Apple TV под Purchases (Покупки) в App Store за tvOS.

  iPhone с отворена страница на приложение в App Store.

На iPhone, iPad или iPod touch

Отворете App Store на iPhone, iPad или iPod touch за преглед на приложения.

 • За преглед на актуални истории и приложения докоснете Today (Днес).
 • За преглед на нови издания, топ класации или преглед по категория докоснете Games (Игри) или Apps (Приложения).
 • За да използвате ключова дума, за да намерите дадено приложение, докоснете Search (Търсене).

Когато намерите желаното приложение, го изтеглете на устройството си:

 1. Докоснете приложението, за да прегледате продуктовата му страница.
 2. За получаване на безплатно приложение докоснете Get (Получаване).
  За закупуване на приложение докоснете цената му.

Може да се наложи да влезете с Apple ID и паролата си или да използвате Touch ID или Face ID, ако сте ги настроили.

След като изтеглянето на приложението приключи, можете да го преместите на друго място на началния екран.

При някои приложения можете да правите допълнителни покупки в самото приложение. Ако настроите Family Sharing (Семейно споделяне), можете да използвате опцията Ask to Buy (Питане преди закупуване), за да контролирате изтеглянията на приложения и покупките в тях. Научете повече за покупките в приложения.

На Mac

 1. Отворете App Store.
 2. Прегледайте или потърсете приложението, което искате да изтеглите. Разработчиците на приложения за iPhone, iPad и iPod touch не винаги разполагат с приложение за Mac. 
 3. Щракнете върху приложението.
  Mac, показващ страница на приложение в App Store.
 4. Ако приложението е безплатно, щракнете върху Get (Получаване), след което – върху Install App (Инсталиране на приложение).
  Ако за приложението се заплаща, щракнете върху цената му, след което – върху Buy App (Закупуване на приложение).

Приложението започва да се изтегля на Вашия Mac. Когато изтеглянето приключи, можете да щракнете върху Open (Отваряне) или да използвате Spotlight, за да намерите и отворите приложението.

На Apple TV

За преглед на приложения на Apple TV отворете App Store. Когато намерите приложението, което желаете да закупите, следвайте изброените по-долу стъпки:

 1. Изберете приложението.
 2. Ако е безплатно, изберете Get (Получаване).
  Ако за приложението се заплаща, изберете цената му.
  Apple TV, показващ страница на приложение.

Може да бъдете помолени да въведете паролата си. След като я въведете, приложението се изтегля.

App Store не е наличен на Apple TV (3-то поколение или по-старо).

     iPhone, показващ информация, налична при превъртане надолу, като например информация за размера, съвместимостта и езика.

Повече информация за дадено приложение

Ако искате да узнаете конкретна информация за дадено приложение, като например на кои езици е налично, размера му или съвместимостта му с други устройства на Apple, превъртете до най-долната част на продуктовата страница на това приложение. Там може да имате възможността да докоснете раздели с повече информация. 

Можете също да се свържете с разработчика на приложението, за да получите съдействие относно функционалностите на приложението.

Получаване на помощ за плащането

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: