Актуализирайте софтуера iOS на своя iPhone, iPad и iPod touch

Научете как да актуализирате своето устройство с iOS безжично или с помощта на iTunes.

Софтуерните актуализации за iOS въвеждат нови функции, които ви позволяват да извършвате много повече действия с вашия iPhone, iPad или iPod touch. Поддържайте устройствата си актуални, за да не пропускате най-новите функции.

Преди актуализиране

Архивирайте устройството си в iCloud или iTunes.

Ако използвате Personal Hotspot (Персонален хотспот) на устройството си за интернет връзка на своя компютър, актуализирайте безжично устройството или свържете компютъра си с друга мрежа.

Безжично актуализиране на устройството

Най-лесният начин за актуализиране на устройството ви е по безжичен път – известен още като "безкабелно актуализиране". Ето как:

  1. Включете устройството си към източник на захранване.
  2. Докоснете Settings (Настройки) > General (Общи) > Software Update (Актуализиране на софтуера).
  3. Докоснете Download (Изтегляне) и Install (Инсталиране). Актуализациите може да се изтеглят автоматично, докато устройството ви е свързано с Wi-Fi и източник на захранване.
  4. Докоснете Install (Инсталиране) или Later (По-късно), за да инсталирате актуализацията по-късно. Ако използвате код за достъп, ще трябва да го въведете, преди да инсталирате актуализацията.

Ако разполагате със свободно място, но то не е достатъчно за безкабелно актуализиране, може да актуализирате с помощта на iTunes или да изтриете съдържание ръчно от устройството си. Независимо дали използвате iTunes, или актуализирате безкабелно, ще разполагате с еднакво количество свободно място на устройството си след актуализацията.

Някои софтуерни актуализации за iOS не са налични за безкабелно актуализиране. VPN или прокси връзките може да пречат на устройството ви да се свърже със сървърите за актуализиране на iOS.

Актуализиране на устройството с помощта на iTunes

Ако не можете да актуализирате безжично или ако искате да актуализирате с помощта на iTunes, изпълнете следните стъпки:

  1. Инсталирайте най-новата версия на iTunes на компютъра си.
  2. Включете устройството към компютъра си.
  3. В iTunes изберете своето устройство.
  4. В прозореца Summary (Обобщение) щракнете върху Check for Update (Проверка за актуализация).
  5. Щракнете върху Download (Изтегляне) и Update (Актуализиране).

Ако не разполагате с достатъчно свободно пространство за актуализиране с помощта на iTunes, ще се наложи да изтриете съдържание ръчно от устройството си.

Научете какво трябва да направите, ако получавате други съобщения за грешки, докато актуализирате устройството си.

Дата на публикуване: