Използване на Wallet на iPhone или iPod touch

С Wallet можете да съхранявате на едно място всички свои кредитни, дебитни, предплатени и клиентски карти, самолетни билети, билети за филмови прожекции, ваучери, карти с наградни точки, ИД карти на обучаващо се лице и още.

Карти в приложението Wallet

Отворете приложението Wallet на вашия iPhone Икона на приложението Wallet. Можете също да използвате Search (Търсене), за да го намерите.

С Wallet можете да използвате своите пропуски на iPhone за регистрация за полети, получаване и използване на наградни точки, вход в киносалони или използване на ваучери. Пропуските може да съдържат полезна информация, като например баланс по карта за кафе, дата на валидност на ваучер, номер на място на концерт и други. В някои учебни заведения в САЩ е възможно да можете да използвате своите ИД карти на обучаващо се лице на iPhone и Apple Watch.

Ако желаете да добавите платежни карти в Wallet, научете как да настроите Apple Pay.

Преглед на карта с наградни точки в приложението Wallet

Добавяне на пропуски

Икона Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet)

Можете да добавяте пропуски в Wallet чрез:

 • Приложения, които поддържат Wallet (превъртете надолу в Wallet, докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски) и след това докоснете Find Apps for Wallet (Търсене на приложения за Wallet))
 • Сканиране на баркод или QR код (превъртете надолу в Wallet, докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски), докоснете Scan Code (Сканиране на код) и използвайте камерата на вашия iPhone, за да го сканирате)
 • Докосване на известие в Wallet, което сте получили след плащане с Apple Pay при поддържан търговец
 • Mail или Messages
 • Уеб браузър
 • Споделяне с AirDrop
 • Вашия Mac
 • Създаване на iTunes Pass
 • Приложението eAccounts за ИД карти на обучаващо се лице

Ако не виждате опцията за добавяне на карта, билет или друга услуга в Wallet, се свържете с търговеца, за да се уверите, че поддържа пропуски в Wallet.

Възможно е да е необходимо да докоснете Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet) и след това Add (Добавяне) в горния десен ъгъл на пропуска. Или може да се показва изскачащ прозорец с бутон Add (Добавяне), който можете да докоснете, за да добавите пропуска в Wallet.

 

Премахване на пропуски от екрана Wallet

Премахване на пропуски

За да премахнете пропуск:

 1. Превъртете надолу в Wallet и докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски). 
 2. Докоснете бутона със стрелка.
 3. Докоснете Delete (Изтриване).

Или докоснете желания пропуск, докоснете иконата More (Още), превъртете надолу и докоснете Remove Pass (Премахване на пропуска).

За да премахнете няколко пропуска едновременно:

 1. Превъртете надолу в Wallet и докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски). 
 2. Докоснете иконата Remove (Премахване) до желания пропуск. 
 3. Докоснете Delete (Изтриване).

 

Известие за пропуски в приложението Wallet на екрана при заключване

Използване на пропуските

Някои пропуски се показват автоматично на правилното място и в правилния час, тъй като включват информация, базирана на местоположение или час. Когато например пристигнете на летището, самолетният ви билет трябва да се покаже. Ако пропускът съдържа знак за безконтактно предаване на данни, е възможно да можете да го използвате с четци на карти и ПОС терминали, обозначени с този знак.

Знак за безконтактна карта

Възможно е да е необходимо да плъзнете за отключване на устройството, за да покажете и сканирате пропуска си.

С iOS 9 и по-новите версии и iPhone 6 или по-нов модел1 има два бързи начина да използвате пропуск:

 • Ако имате кредитна, дебитна, предплатена или клиентска карта в Wallet или карта с наградни точки, която работи с Apple Pay, отворете Wallet от Lock Screen (Екран при заключване) чрез двукратно щракване върху бутона Home (Начало) или върху страничния бутон на iPhone X и по-нови модели. 
 • Ако сте включили Automatic Selection (Автоматичен избор) за карта с наградни точки, клиентска кредитна карта или билет, използвайте пропуска чрез докосване на известието за пропуск или на пропуска в Wallet. След това приближете iPhone до безконтактния четец. Възможно е да е необходимо да извършите удостоверяване с Touch ID или Face ID.

Ако желаете да получавате известия за неща, като актуализации на полет или ваучери и разпродажби, в магазини наблизо, следвайте тези стъпки:2

 1. В Wallet докоснете пропуска.
 2. Докоснете Иконата More (Още).
 3. Докоснете бутона Notifications (Известия), за да включите или изключите известията.

За да включите известията за всички пропуски, отидете в Settings (Настройки) > Notifications (Известия)> Wallet, включете Allow Notifications (Разрешаване на известия) и включете желаните елементи.

Научете как да използвате своята ИД карта на обучаващо се лице в Wallet.

Екран за промяна на настройките за пропуски в приложението Wallet

Промяна на настройките за пропуски

Докоснете даден пропуск и след това докоснете иконата More (Още) върху пропуска, за да видите настройките и друга информация. Можете да направите следните неща от екрана с информация: 

 • Да изтриете пропуска.
 • Да споделите пропуска. Не всички пропуски могат да се споделят.
 • Да актуализирате пропуска чрез издърпване надолу за обновяване.
 • Да отворите или инсталирате приложението, свързано с пропуска.
 • Да включите или изключите Automatic Selection (Автоматичен избор).
 • Да включите или изключите Suggest on Lock Screen (Предложения на екрана при заключване).
 • Да включете или изключете Automatic Selection (Автоматичен избор) за безконтактни пропуски.

Екранът с информация също показва друга полезна информация за пропуска, като например информация за контакт с търговеца.

За да пренаредите пропуските, докоснете и задръжте даден пропуск и го плъзнете на друго място. Промяната ще се приложи на всичките ви устройства.

За да зададете карта по подразбиране за Apple Pay, плъзнете картата пред кредитните, дебитните и предплатените карти в Wallet.

Получаване на помощ

Ако пропускът не се показва на Lock Screen (Екран при заключване) в подходящия според вас момент, отворете Wallet и изберете пропуска за сканиране. Даден пропуск няма да се показва поради следните причини:

 • Опцията Location Services (Услуги за местоположение) е изключена.
 • Функцията Suggest on Lock Screen (Предложения на екрана при заключване) е изключена за пропуска.
 • Търговецът не поддържа тази функция.

 

1. За да използвате Apple Pay за покупки в магазини в Япония, ви е необходим iPhone 8 или iPhone 8 Plus или по-нов модел. Можете също да използвате iPhone 7 или iPhone 7 Plus, който е закупен в Япония. Научете как да разберете дали устройството ви е закупено в Япония.

2. Някои търговци може да не разрешават известия.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: