Добавяйте, използвайте и споделяйте бордни карти, билети и други пропуски в Apple Wallet

С приложението Wallet можете да добавяте и използвате бордни карти, билети за филми, купони, наградни карти и други. Можете също да споделяте някои карти и билети.

Как да добавите бордна карта, билет или друг пропуск в Apple Wallet на своя iPhone

 1. Отворете приложението, имейла, известието или друго съобщително средство, което съдържа вашата бордна карта, билет или друг пропуск.
 2. Докоснете Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet).
  Бутонът „Add to Apple Wallet“ (Добавяне в Apple Wallet)
 3. Следвайте указанията на екрана.
 4. Ако е необходимо, докоснете Add (Добавяне) в горния десен ъгъл.

Ако не виждате предложение за добавяне на бордна карта, билет или друг пропуск в приложението Wallet, свържете се с търговеца или компанията, която го е издала, за да се уверите, че поддържат пропуски в приложението Wallet.

Когато добавяте бордна карта, билет или друг пропуск в приложението Wallet на вашия iPhone, вие автоматично го добавяте в приложението Wallet на сдвоения ви Apple Watch.

Научете как да премахнете пропуск или билет от приложението Wallet.

Използвайте бордна карта, билет или друг пропуск в Apple Wallet

Когато добавите бордна карта, билет или друг пропуск в приложението Wallet, можете да ги използвате с вашия iPhone или Apple Watch.

Наградна карта на Panera в Apple Wallet 

Как да използвате бордна карта, билет или друг пропуск на вашия iPhone

 1. Отворете пропуска:
  • Ако получите известие, докоснете го. При подкана се удостоверете с Face ID, Touch ID или парола.
  • В противен случай натиснете двукратно страничния бутон (iPhone с Face ID) или бутона Home (iPhone с Touch ID). При подкана се удостоверете с Face ID, Touch ID или парола.
 2. Ако е необходимо, докоснете платежната карта по подразбиране, за да видите другите си карти. След това докоснете своята бордна карта, билет или друг пропуск и се удостоверете.
 3. Сканирайте или докоснете своя iPhone при безконтактния четец или го представете на служителя.

Как да използвате бордна карта, билет или друг пропуск на вашия Apple Watch

 1. Отворете пропуска:
  • Ако получите известие, докоснете го.
  • В противен случай натиснете двукратно страничния бутон, превъртете надолу, за да намерите бордната карта, билета или друг пропуск, който искате да използвате, и го докоснете.
 2. Сканирайте или докоснете дисплея на своя Apple Watch при безконтактния четец или го представете на служителя.

Може да е възможно да използвате Express Mode (Експресен режим) с някои пропуски и билети в приложението Wallet.

Може да се наложи да отключите устройството си, за да покажете своя пропуск или билет, преди да го сканирате или докоснете.

Как да споделите пропуск или билет в Apple Wallet

Можете да споделяте някои пропуски и билети в приложението Wallet с други потребители на iPhone или Apple Watch.

 1. Отворете приложението Wallet на iPhone.
 2. Докоснете пропуска или билета, който искате да споделите.
 3. Докоснете бутона More (Още) икона „още“ с три точки, след това докоснете Pass Details (Подробности за пропуск). Ако вместо това видите бутон Info (Информация) , може да не разполагате с опцията за споделяне от приложението Wallet.
 4. Докоснете иконата Share (Споделяне) бутонът за споделяне със стрелка

Ако не виждате иконата за споделяне, то търговецът или компанията, издала пропуска или билета, не е включила споделянето в приложението Wallet. Проверете приложението или уебсайта им, за да видите дали предоставят възможности за споделяне на пропуск или билет.

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: