Как да използвате Wallet на iPhone, iPod touch и Apple Watch

С Wallet може да съхранявате на едно място всички свои кредитни, дебитни, предплатени и клиентски карти, бордни карти, билети за филмови прожекции, ваучери, карти с наградни точки, студентски идентификационни карти и още.

С Wallet може да използвате пропуски на своя iPhone за регистрация за полети, получаване и използване на наградни точки, вход в киносалони или използване на ваучери. Пропуските може да ви информират за баланса по картата ви за кафе, срока на валидност на ваучера ви, номера на мястото ви на концерт и други. В някои учебни заведения в САЩ е възможно да можете да използвате своите ИД карти на обучаващо се лице на iPhone и Apple Watch.

Ако желаете да добавите платежни карти в Wallet, научете как да настроите Apple Pay.

За да отворите приложението Wallet на своя iPhone или iPod touch, докоснете иконата на приложението Wallet . Може също да използвате Search (Търсене), за да го намерите.

За да отворите приложението Wallet на своя Apple Watch, докоснете иконата на приложението Wallet .


Преглед на карта с наградни точки в приложението Wallet

Как да добавите пропуск в Wallet

Икона Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet)

Има няколко начина да добавяте пропуски в Wallet:

На iPhone или iPod touch

 • Приложения, които поддържат Wallet (превъртете надолу в Wallet, докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски) и след това докоснете Find Apps for Wallet (Търсене на приложения за Wallet).*
 • Сканиране на баркод или QR код (превъртете надолу в Wallet, докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски), докоснете Scan Code (Сканиране на код) и използвайте камерата на своя iPhone, за да го сканирате).*
 • Ако плащате с Apple Pay при поддържан търговец и получите известие, докоснете известието за Wallet.
 • С помощта на Mail или Messages.
 • Чрез уеб браузър.
 • Споделете чрез AirDrop.
 • Използвайте своя Mac.
 • За студентски идентификационни карти използвайте приложението за управление на акаунти на вашето учебно заведение.
 • За ключове на автомобил използвайте приложението, предоставено от производителя на вашия автомобил, добавете ключове от имейл или използвайте информационния дисплей на вашия автомобил.

Ако не виждате опцията за добавяне на карта, билет или друг пропуск в Wallet, се свържете с търговеца, за да се уверите, че поддържа пропуски в Wallet.

Възможно е да е необходимо да докоснете Add to Apple Wallet (Добавяне в Apple Wallet), след което Add (Добавяне) в горния десен ъгъл на пропуска. Или може да се показва изскачащ прозорец с бутон Add (Добавяне), който може да докоснете, за да добавите пропуска в Wallet.

*Ако нямате пропуск в Wallet, може да не виждате Edit Passes (Редактиране на пропуски).

На Apple Watch

 • Следвайте инструкциите в имейла, изпратен от издателя на пропуска.
 • Ако издателят на пропуска има приложение, отворете приложението му.
 • Ако получите известие от издателя, докоснете Add (Добавяне).

Премахване на пропуски от екрана на Wallet

Как се премахва пропуск от Wallet

Има няколко начина да премахнете пропуск от Wallet:

На iPhone или iPod touch

 1. Превъртете надолу в Wallet и докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски). 
 2. Докоснете бутона със стрелка.
 3. Докоснете Delete (Изтриване).

Може също да докоснете пропуска, който искате да премахнете, след което да докоснете иконата More (Още), да превъртите надолу и да докоснете Remove Pass (Премахване на пропуска).

За да премахнете няколко пропуска едновременно:

 1. Превъртете надолу в Wallet и докоснете Edit Passes (Редактиране на пропуски). 
 2. Докоснете  до пропуска, който искате да премахнете. 
 3. Докоснете Delete (Изтриване).

Когато докоснете Delete (Изтриване), пропускът също се премахва от Wallet на Apple Watch.

Известие за пропуски в приложението Wallet на екрана при заключване

Как да използвате пропуск в Wallet

Можете да използвате пропуски в Wallet на iPhone, iPod touch и Apple Watch.

Някои пропуски може да се появят автоматично според часа или местоположението ви. Например бордната ви карта може да се покаже, когато пристигнете на летището. Ако пропускът съдържа знак за безконтактно предаване на данни, може да го използвате там, където се показва този символ.

Знак за безконтактна карта

Може да се наложи да отключите устройството си, за да покажете пропуска си, след това да го сканирате или докоснете.

С iOS 9 и по-новите версии и iPhone 6 или по-нов модел1 има два начина да използвате пропуск:

 • Ако имате кредитна, дебитна, предплатена, клиентска карта или карта с наградни точки в Wallet, която работи с Apple Pay, щракнете двукратно върху бутона Home (Начало) от екрана при заключване, за да отворите Wallet. На iPhone X или по-нов модел: щракнете двукратно страничния бутон. 
 • Ако сте включили Automatic Selection (Автоматичен избор) за карта с наградни точки, клиентска кредитна карта или билет, докоснете известието за пропуск или докоснете пропуск в Wallet. След това приближете iPhone до безконтактния четец. Възможно е да е необходимо да извършите удостоверяване с Touch ID или Face ID.

На Apple Watch

 • Ако имате безконтактен пропуск и се появява известие, докоснете известието, за да видите повече подробности.
 • Ако няма известие, щракнете двукратно страничния бутон и дръжте Apple Watch на няколко сантиметра от четеца с обърнат дисплей към четеца.

Екран за промяна на настройките за пропуски в приложението Wallet

Избор на опции за пропуск в Wallet

Може да промените настройките си за пропуски в Wallet на своя iPhone и iPod touch.

Докоснете пропуск, след което докоснете бутона More (Още) Икона More (Още), за да видите настройките и допълнителна информация. Оттук можете: 

 • Да премахнете пропуска от Wallet.
 • Да споделите пропуска. Не всички пропуски могат да се споделят.
 • Да актуализирате пропуска чрез издърпване надолу за обновяване.
 • Да отворите или инсталирате приложението, свързано с пропуска.
 • Да включите или изключите Automatic Updates (Автоматични актуализации), за да позволите на пропуск да получава актуализации от издателя.
 • Да включите или изключите Suggest on Lock Screen (Предложения на екрана при заключване), за да може пропускът да се показва според часа или местоположението.
 • Да включите или изключите Automatic Selection (Автоматичен избор), за да може даден пропуск да бъде избран, където е поискан.

Информационният екран може също да показва полезна информация, като информация за контакт на търговеца.

За да пренаредите пропуск, докоснете и задръжте даден пропуск и го плъзнете на друго място. Промяната ще се приложи на всичките ви устройства. Може също да плъзнете карта най-отпред на своите карти в Wallet, за да я направите картата по подразбиране за Apple Pay.

Получаване на известия за пропуски

Може да получавате известия за неща като актуализации на полети или разпродажби на магазини наблизо на своя iPhone, iPod touch и Apple Watch.2

На iPhone или iPod touch

 1. Отворете Wallet и докоснете своя пропуск.
 2. Докоснете Иконата More (Още).
 3. Докоснете бутона Allow Notifications (Разрешаване на известия), за да включите или изключите известията за този пропуск.

За да включите известията за всичките си пропуски, влезте в Settings (Настройки) > Notifications (Известия) > Wallet. Включете Allow Notifications (Разрешаване на известия) и след това включете известията, които искате да получавате.

На Apple Watch

За да получавате известия от Wallet, включително когато даден пропуск се промени, като например за изхода на вашата бордна карта, следвайте тези стъпки:

 1. Отворете приложението Apple Watch на вашия iPhone.
 2. Изберете раздела My Watch (Моят Watch), след което превъртете надолу и докоснете Wallet & Apple Pay.
 3. Докоснете Mirror my iPhone (Дублиране на моя iPhone) под известията.

Получаване на помощ

Ако пропускът не се показва на Lock Screen (Екран при заключване) в подходящия според вас момент, отворете Wallet и изберете пропуска за сканиране. Даден пропуск няма да се показва поради следните причини:

 • Опцията Location Services (Услуги за местоположение) е изключена.
 • Функцията Suggest on Lock Screen (Предложения на екрана при заключване) е изключена за пропуска.
 • Търговецът не поддържа тази функция.

 

1. За да използвате Apple Pay за покупки в магазини в Япония, ви е необходим iPhone 8 или iPhone 8 Plus или по-нов модел. Можете също да използвате iPhone 7 или iPhone 7 Plus, който е закупен в Япония. Научете как да разберете дали устройството ви е закупено в Япония.

2. Някои търговци може да не разрешават известия.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: