Помощ за Maps (Карти) на iPhone, iPad или iPod touch

Научете какво да направите, ако не можете да намерите вашето местоположение или забележите неправилни резултати, докато използвате Maps (Карти).

Неуспешно намиране на текущото местоположение

 1. Докоснете Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение) и проверете дали Location Services (Услуги за местоположение) и Maps (Карти) са включени.
 2. Уверете се, че сте задали правилно датата, часа и часовата зона на вашето устройство. Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Date & Time (Дата и час). Ако е възможно, използвайте Set Automatically (Автоматично задаване).
 3. Рестартирайте устройството.
 4. Уверете се, че връзката за мобилни данни или Wi-Fi връзката е включена.
 5. Опитайте с различно местоположение или превключете на различна Wi-Fi мрежа. 

Location Services (Услуги за местоположение) използва данни за местоположение от GPS, Bluetooth, околни потребители на Wi-Fi хотспотове и клетъчни кули за определяне на вашето местоположение. Научете повече за Location Services (Услуги за местоположение) на вашето устройство с iOS.


     

Докладване на проблем в Maps (Карти)

Можете да докладвате за следните проблеми:

 • Неправилни етикети на Maps (Карти)
 • Липсващо местоположение
 • Неправилни резултати от търсене
 • Грешни насоки 
 • Неправилна информация за Transit (Транспорт)

За да проследите развитието във връзка с докладван проблем, отидете в Settings (Настройки) > Maps (Карти) > Follow up by Email (Проследяване по имейл). Maps (Карти) ще използва вашата информация за контакт по подразбиране. 

За да докладвате за проблем, следвайте следните стъпки:

 1. Докоснете  в долния десен ъгъл.
 2. Докоснете Report a Problem (Докладване на проблем).
 3. Изберете проблема и изпълнете инструкциите на екрана.

Ако сте собственик на фирма и желаете да коригирате информацията в Maps (Карти) за някое от вашите местоположения, влезте в Maps Connect. Научете повече за начина на използване на Maps (Карти) на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Дата на публикуване: