Ако Maps (Карти) не работи на вашето устройство Apple

Разберете какво да направите, ако не можете да намерите местоположението си или ако забележите грешни резултати, докато използвате Maps (Карти) на вашия iPhone, iPad, iPod touch или Mac.

Ако сте собственик на фирма и искате да коригирате информацията за някое от местоположението ви в Maps (Карти), влезте в Places on Maps (Места по картите).

Ако не можете да намерите настоящото си местоположение през вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отидете на Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение) и се уверете, че Location Services (Услуги за местоположение) е включено и че Maps (Карти) е зададено на While Using the App or Widgets (Докато се използва приложението или приставките).
 2. Уверете се, че сте задали правилно датата, часа и часовата зона на вашето устройство. Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Date & Time (Дата и час). Ако е възможно, използвайте Set Automatically (Автоматично задаване).
 3. Уверете се, че са включени план за мобилни данни или Wi-Fi и че имате активна връзка.
 4. Затворете приложението Maps (Карти), след което го отворете отново. 
 5. Рестартирайте своя iPhoneiPad, или iPod touch.
 6. Опитайте с различно местоположение или превключете на различна Wi-Fi мрежа. 

Location Services (Услуги за местоположение) използва GPS, Bluetooth, публични Wi-Fi хотспотове и клетъчни кули, за да определи местоположението ви. Научете повече за Location Services (Услуги за местоположение) на вашето устройство с iOS или iPadOS.


Ако не можете да намерите настоящото си местоположение през вашия Mac

 1. От менюто на Apple  изберете System Preferences (Системни предпочитания), щракнете върху Security & Privacy (Защита и поверителност), след което щракнете върху Privacy (Поверителност).
 2. Уверете се, че Enable Location Services (Активиране на услугите за местоположение) е избрано. Ако катинарчето в долния ляв ъгъл е затворено, го щракнете, след което въведете потребителското име и паролата си.
 3. Поставете отметка в квадратчето до Maps (Карти).
  Опции за macOS Security & Privacy (Защита и поверителност) System Preferences (Системни предпочитания) Location Services (Услуги за местоположение) с избрано Enable Location Services (Активиране на услугите за местоположение).
 4. Затворете менюто Security & Privacy (Защита и поверителност).
 5. Уверете се, че вашият Mac е свързан с интернет.


Ако трябва да съобщите за проблем в Maps (Карти) или да добавите липсващо място

Можете да съобщите за проблеми със следните функции на Maps (Карти):

 • Места (името, адресът или уеб сайтът са грешни)
 • Маршрути
 • Улици

Можете също така да добавите липсващо място и да редактирате домашния или служебния си адрес.

На iPhone, iPad или iPod touch

За да съобщите за проблем, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете Maps (Карти), след което превъртете до долната част на екрана.
 2. Докоснете Report an Issue (Подаване на сигнал за проблем).
  От този екран можете да съобщите за проблем с улица, място или маршрут, да добавите място в Maps (Карти) или да съобщите за инцидент.  
  Екран на iPhone, на който е показано как да съобщите за проблем
 3. След като сте избрали вид проблем, следвайте инструкциите на екрана.

Можете още да редактирате домашния или служебния си адрес.

На Mac

За да съобщите за проблем през вашия Mac, изпълнете следните стъпки:

 1. От лентата с менюта на Maps (Карти) изберете Maps (Карти) > Report an Issue (Съобщаване за проблем).
 2. Изберете проблема и изпълнете инструкциите на екрана.

За да съобщите за липсващо място, от лентата с менюта в Maps (Карти) изберете Maps (Карти) > Add to Maps (Добавяне към картите).

Можете още да редактирате домашния или служебния си адрес.

За да съобщите за проблем или липсващо място, трябва да имате Mac с Apple silicon, Apple T2 Security Chip или Touch Bar. 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: