Ако Apple Business Manager, Apple Business Essentials или Apple School Manager ви помоли да приемете нови правила и условия

Apple понякога обновява Software License Agreement (Софтуерно лицензионно споразумение) за macOS, iOS, iPadOS или tvOS, често когато пуска нова версия на операционната система. Когато Software License Agreement (Софтуерно лицензионно споразумение) е обновено, администраторът на Apple Business Manager, администраторът на Apple Business Essentials или администраторът на Apple School Manager трябва да влезе в уебсайта на програмата, за да прегледа и да се съгласи с обновените условия.

Относно администраторите

Лицето, което завършва първоначалното записване в програмата, също така приема следните правила и условия от името на записващата се организация:

 • Споразумение за Apple Business Manager, Споразумение за Apple Business Essentials или Споразумение за Apple School Manager
 • Софтуерно лицензионно споразумение за macOS
 • Софтуерно лицензионно споразумение за iOS
 • Софтуерно лицензионно споразумение за tvOS

След като се приключи включването, това лице става администраторът в Apple Business Manager, Apple Business Essentials или Apple School Manager и може също да назначи до четирима други администратори.

Приемане на актуализираните споразумения

След като Apple актуализира някое от тези споразумения, всеки администратор на Apple Business Manager, администратор на Apple Business Essentials или администратор на Apple School Manager трябва да се влезе в уебсайта на програмата, за да приеме новите споразумения.

 • Ако сте администратор в Apple School Manager, влезте на адрес https://school.apple.com.
 • Ако сте администратор в Apple Business Manager или Apple Business Essentials, влезте на адрес https://business.apple.com.

Ако не приемете споразуменията

Устройства, присвоени към сървър за Mobile Device Management (MDM, управление на мобилни устройства) в Apple Business Manager, Apple Business Essentials или Apple School Manager, няма да бъдат засегнати. Ако изтриете цялото съдържание и настройки на устройство, устройството все още е присвоено към същия сървър за MDM и същите настройки се прилагат при инсталиране.

Въпреки това са приложими следните условия, докато новите споразумения не бъдат приети:

 • Инструкторите и мениджърите в Apple School Manager могат да нулират потребителски пароли и да изпращат или отпечатват информация за влизания, но други функции на сайта ще са дезактивирани.
 • Управителите в Apple Business Manager или Apple Business Essentials могат да нулират потребителски пароли и да изпращат или отпечатват информация за вход, но други функции на сайта ще бъдат изключени.
 • В Apple Business Manager, Apple Business Essentials и Apple School Manager не можете да присвоявате нови устройства към вашия сървър за MDM дори ако сте избрали автоматично присвояване на нови покупки към определен сървър за MDM.
 • Вашият сървър за MDM може да изведе съобщение за грешка като „403 T_C_NOT_SIGNED“, когато комуникирате със сървърите за управление на устройства на Apple.
 • Потребителите на Schoolwork няма да могат да създават, обновяват или изтриват класове.
Дата на публикуване: