Ако Apple Business Manager или Apple School Manager ви помоли да приемете нови правила и условия

Apple понякога актуализира софтуерното лицензионно споразумение за macOS, iOS или tvOS, често при пускане на нова версия на ОС. Когато софтуерното лицензионно споразумение е актуализирано, администраторът на Apple School Manager или администраторът на Apple Business Manager трябва да се влезе в уебсайта на програмата, за да прегледа и да се съгласи с актуализираните условия.

Относно администратори

Лицето, което завършва първоначалното записване в програмата, също така приема следните правила и условия от името на записващата се организация:

  • Споразумение за Apple School Manager или Apple Business Manager
  • Софтуерно лицензионно споразумение за macOS
  • Софтуерно лицензионно споразумение за iOS
  • Софтуерно лицензионно споразумение за tvOS

След приключване на записването това лице става администратор в Apple School Manager или Apple Business Manager. В Apple School Manager или Apple Business Manager това лице също така може да зададе до четирима други администратори.

Приемане на актуализираните споразумения

След като Apple актуализира някое от тези споразумения, всеки администратор на Apple School Manager или администратор на Apple Business Manager трябва да се влезе в уебсайта на програмата, за да приеме новите споразумения.

  • Ако сте администратор в Apple School Manager, влезте на адрес https://school.apple.com.
  • Ако сте администратор в Apple Business Manager, влезте на адрес https://business.apple.com.

Ако не приемете споразуменията

Устройства, присвоени към сървър за Mobile Device Management (MDM, управление на мобилни устройства) в Apple School Manager или Apple Business Manager, няма да бъдат засегнати. Ако изтриете цялото съдържание и настройки на устройство, устройството все още е присвоено към същия сървър за MDM и същите настройки се прилагат при инсталиране.

Въпреки това са приложими следните условия, докато новите споразумения не бъдат приети:

  • Инструкторите и мениджърите в Apple School Manager могат да нулират потребителски пароли и да изпращат или отпечатват информация за влизания, но други функции на сайта ще са дезактивирани.
  • Мениджърите в Apple Business Manager могат да нулират потребителски пароли и да изпращат или отпечатват информация за вписвания, но други функции на сайта ще са дезактивирани.
  • В Apple School Manager и Apple Business Manager не можете да присвоявате нови устройства към вашия сървър за MDM дори ако сте избрали опцията за автоматично присвояване на нови покупки към специфичен сървър за MDM.
  • Вашият сървър за MDM може да изведе съобщение за грешка като „403 T_C_NOT_SIGNED“, когато комуникирате със сървърите за управление на устройства на Apple.
Дата на публикуване: