Относно поверителността и услугите за местоположение

Научете за услугите в iOS 8 и iOS 9, които защитават личната ви информация, включително вашето местоположение, на вашия iPhone, iPad и iPod touch.

     

Контроли за поверителност

Контролите за поверителност в iOS 8 и iOS 9 ви дават контрол над това кои приложения да осъществяват достъп до информацията, съхранявана на вашето устройство с iOS. Например можете да разрешите на приложение за социални мрежи да използва камерата ви, което ви позволява да правите и качвате снимки. Можете също така да предоставяте достъп до контактите си, така че приложение за съобщения да може да открива приятелите, които вече използват същото приложение.

Можете да променяте настройките на поверителността в Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност). Можете да изберете тип данни от този списък, за да видите кои приложения са поискали разрешение да използват тези данни. Дадено приложение няма да се появи в списъка, докато не поиска разрешение да използва данните ви. Можете да добавяте или премахвате разрешения от което и да е приложение, което е поискало достъп до данни. Дадено приложение може да използва данните ви само ако сте му дали разрешение.

Ако разрешите на приложения или уеб сайтове на други производители да използват данните или текущото ви местоположение, трябва да спазвате техните условия, правила и практики за поверителност. Трябва да прегледате условията, правилата за поверителност и практиките на приложенията и уеб сайтовете, за да разберете как те ще използват данните за вашето местоположение и останалата ви информация. Събраната от Apple информация ще се третира в съответствие с правилата за поверителност на Apple.

Как вашето устройство с iOS използва услугите за местоположение

С ваше разрешение Location Services (Услуги за местоположение) позволяват на приложения и уеб сайтове (включително Maps, Camera, Weather и други приложения) да използват данни от мрежите за мобилни данни1, Wi-Fi2, глобалната система за позициониране (GPS)3 и Bluetooth4 да установят вашето приблизително местоположение5.

Например дадено приложение може да използва вашето местоположение и последните ви търсения на местоположения, за да ви помогне да намерите кафенета, театри и ресторанти наблизо. Друго приложение може да използва данните за вашето местоположение, за да ви предостави списък с популярни приложения в непосредствена близост до вас. Трябва да разрешите Location Services (Услуги за местоположение) на устройството си и да предоставите разрешение на всяко приложение или уеб сайт да използват данните за вашето местоположение. В iOS 8 и iOS 9, ако изключите Location Services (Услуги за местоположение) и след това използвате функцията Find My iPhone (Намиране на моя iPhone) в Lost Mode (Режим на загубено устройство), устройството ви ще включи Location Services (Услуги за местоположение) през времето, в което устройството е в Lost Mode (Режим на загубено устройство). Когато изключите Lost Mode (Режим на загубено устройство), услугите за местоположение ще се върнат в предишното си състояние.

Относно прецизността и точността на местоположението

В зависимост от вашето устройство и наличните услуги, Location Services (Услуги за местоположение) използват комбинация от мобилни данни, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, за да установят вашето местоположение. Ако не се намирате в точка на ясна пряка видимост спрямо GPS сателитите, вашето устройство може да установи местоположението ви чрез извличане на данни от околните потребители на Wi-Fi (краудсорсинг) и данни за местоположението от клетъчните кули или iBeacons.

Приложенията, които могат да показват местоположението ви на екрана, включително Maps, показват вашето текущо (приблизително) местоположение с помощта на син маркер. Ако местоположението ви не може да бъде точно установено, ще видите син кръг около маркера. Размерът на кръга указва колко точно може да се установи вашето местоположение – колкото по-малък е кръгът, толкова по-голяма е прецизността.

Когато Location Services (Услуги за местоположение) са активирани, икона на черна или бяла стрелка ще се появи в лентата на състоянието.

Картите, направленията и работата на приложенията, базирани на местоположението, зависят от услугите за данни. Тези услуги за данни подлежат на промяна и може да не са налични за всички географски региони, като в резултат на което е възможно картите, направленията и информацията, базирана на местоположението, да е недостъпна, неточна или непълна. Сравнете информацията, предоставена от устройството, с мястото, където се намирате, и следвайте указанията на табелите, за да разрешите разминаванията в данните.

Разрешаване на приложения да използват вашето местоположение

При първия опит на дадено приложение да осъществи достъп до местоположението ви, дори и във фонов режим, то ще поиска разрешение. Ще видите кое приложение иска разрешение да използва местоположението ви и разработчикът на приложението може също така да обясни как приложението му използва вашето местоположение.

Някои приложения ще ви искат разрешение да използват местоположението ви само докато приложението се използва. Смята се, че приложение се „използва“, когато го използвате активно на преден план или когато работи във фонов режим, което ще бъде отбелязано от лентата на състоянието.

Други приложения ще поискат достъп до местоположението ви дори когато приложението не се използва. Когато разрешите на приложение винаги да използва местоположението ви, iOS ще ви напомни кои приложения могат да използват местоположението ви, след като дадено приложение го използва във фонов режим.

Включване или изключване на Location Services (Услуги за местоположение)

Може да включите или изключите услугите за местоположение в Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение). Може да включите услугите за местоположение по време на изпълнението на помощника за настройка или по-късно чрез настройката Location Services (Услуги за местоположение). Може поотделно да контролирате кои приложения и системни услуги да имат достъп до данните от Location Services (Услуги за местоположение). Когато Location Services (Услуги за местоположение) са изключени, приложенията не могат да използват местоположението ви на преден план или във фонов режим. Това ще ограничи производителността на различни приложения на Apple и други производители.

Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение).

 

Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение) > System Services (Системни услуги).
 

 

Когато включите Location Services (Услуги за местоположение), включвате също и системните услуги, базирани на местоположение, като например следните:

 • Traffic (Трафик): Ако физически се движите (например пътувате с автомобил), вашето устройство с iOS периодично ще изпраща до Apple анонимни или шифровани данни за местоположението от GPS, както и информация за скоростта на пътуване, която ще се използва за изграждане чрез краудсорсинг на базата данни на Apple за пътния трафик.
 • Popular Near Me (Популярни в близост до мен): Вашето устройство с iOS периодично ще изпраща до Apple анонимни или шифровани данни за местоположенията, където сте закупили или използвали приложения, които ще се използват за изграждане чрез краудсорсинг на базата данни на Apple за пътния трафик. Тази база данни може да бъде използвана за предлагане на приложения, подходящи за вашето географско положение, и други продукти и услуги.
 • Често посещавани местоположения: За да научи важните за вас места, вашето устройство с iOS ще следи местата, където сте били наскоро, както и кога и колко често ги посещавате. Тези данни се съхраняват единствено на вашето устройство и няма да бъдат изпратени до Apple без ваше съгласие. Ще бъдат използвани, за да ви предоставим персонализирани услуги, като например предвиждане на маршрута според трафика.
 • iAds, базирани на местоположението: вашият iPhone ще изпраща вашето местоположение, включително скорост и посока на пътуване, на Apple, за да ви предложим iAds, подходящи за вашето географско местоположение.
 • Spotlight Suggestions (Предложения от Spotlight): Когато използвате Spotlight или Spotlight Suggestions (Предложения от Spotlight) в Safari, местоположението на вашето устройство с iOS в момента, в който изпратите заявка за търсене до Spotlight или Safari, ще бъде изпратено до Apple, за да направим Spotlight Suggestions (Предложения от Spotlight) по-подходящи и да подобрим други продукти и услуги на Apple. Ако изключите Location Services (Услуги за местоположение) за Spotlight Suggestions (Предложения от Spotlight), вашето точно местоположение няма да бъде изпратено до Apple. За да предоставим подходящи предложения за търсене, от Apple може да използваме IP адреса на вашата интернет връзка, за да установим приблизителното ви местоположение, като го съпоставим с географски регион.
 • Известия, базирани на местоположение: вашето устройство с iOS ще използва местоположението ви, за да ви предостави известия, подходящи за вашето географско положение, като например напомняне да се обадите на някого, когато стигнете определено място, или кога да тръгнете на път за следващия си ангажимент въз основа на текущото ви местоположение.
 • Share My Location (Споделяне на местоположението ми): Можете да споделяте текущото си местоположение с други хора, временно или непрекъснато, от определени приложения като Messages и Find my Friends.

Събраните от Apple данни за местоположението чрез краудсорсинг не се използват за установяване на вашата самоличност.

Относно местоположението ви по време на спешни повиквания

За ваша безопасност информацията за местоположение на вашето устройство може да бъде използвана за спешни повиквания, за да спомогне на усилията по реагиране, независимо къде активирате Location Services (Услуги за местоположение).

За да запазим вашата поверителност, информацията за вашето местоположение е достъпна само при случай на спешно повикване. Вашето устройство винаги ще отчита, че е в режим за спешни случаи, докато местоположението ви бива споделяно.

     

Нулиране или забраняване на Location Services (Услуги за местоположение)

Предупрежденията за местоположение представляват заявки от приложения (като например Camera, Compass и Maps, както и приложения, базирани на местоположението, на други производители) за използване на Location Services (Услуги за местоположение) от тези приложения. Дадено приложение ще поиска разрешение първия път, когато се нуждае от достъп до данните от Location Services (Услуги за местоположение). С докосването на Allow (Разреши) ще дадете разрешение на приложението да използва Location Services (Услуги за местоположение) при необходимост. С докосване върху Don't Allow (Не разрешавай) ще забраните достъпа на приложението до данните от Location Services (Услуги за местоположение). Приложенията няма да използват вашето местоположение, докато не поискат вашето разрешение и вие не им го дадете.

Ако желаете да нулирате всички ваши настройки за местоположение до фабричните настройки по подразбиране, отидете в Settings (Настройки)> General (Общи) > Reset (Нулиране) и докоснете Reset Location & Privacy (Нулиране на местоположение и поверителност). Когато настройките ви на местоположение и поверителност са нулирани, приложенията ще спрат да използват вашето местоположение, докато не им дадете разрешение.

Подобряване на прецизността на GPS

GPS точността се различава в зависимост от броя на видимите GPS сателити. Установяването на местоположението на всички видими сателити може да отнеме няколко минути, като точността постепенно ще се увеличава с времето. Използвайте следните съвети за подобряване на GPS точността:

 • Уверете се, че правилно сте задали датата, часа и часовата зона на устройството в Settings (Настройки) > General (Общи) > Date & Time (Дата и час). Ако е възможно, използвайте Set Automatically (Автоматично задаване).
  Важно: Неправилните настройки на компютъра може да се синхронизират на устройството. Проверявайте датата, часа и часовата зона на всеки компютър, който синхронизирате с устройството.
 • Рестартирайте устройството.
 • Проверете дали сте свързани с клетъчна или Wi-Fi мрежа. Това ще позволи на асистирания GPS (A-GPS) на устройството по-бързо да установи местоположението на видимите GPS сателити в допълнение към предоставяне на информацията за първоначалното местоположение с помощта на Wi-Fi мрежата или мобилната мрежа.
  Микроклетките (наричани понякога „фемтоклетки“) не се поддържат от Location Services (Услуги за местоположение).
 • Поддържайте ясна видимост към хоризонта в няколко посоки. Имайте предвид, че стените, покривите на превозните средства, високите сгради, планините и другите препятствия може да блокират видимостта спрямо GPS сателитите. Когато това се случи, вашето устройство автоматично ще използва Wi-Fi мрежата или мрежата за мобилни данни, за да установи вашата позиция, докато видимостта спрямо GPS сателитите не се възстанови.

Location Services (Услуги за местоположение), използвани данни от околните потребители на Wi-Fi (краудсорсинг) и данни за местоположението от клетъчните кули

Ако Location Services (Услуги за местоположение) са включени, вашето устройство периодично ще изпраща до Apple местоположението с геоетикети на околните Wi-Fi хотспотове и клетъчни кули, с цел да допълни базата данни на Apple за местоположението от околните потребители на Wi-Fi хотспотове (краудсорсинг) и клетъчните кули. Ако пътувате (например с автомобил) и Location Services (Услуги за местоположение) са включени, устройство с iOS с разрешен GPS също така периодично ще изпраща до Apple данни за местоположението от GPS, както и информация за скоростта на пътуване, която ще се използва за изграждане чрез краудсорсинг на базата данни на Apple за пътния трафик. Събраните от Apple данни за местоположението чрез краудсорсинг са анонимни и шифровани. Те не установяват вашата самоличност.

Научете повече

1. iPad (модели Wi-Fi + Cellular): Уверете се, че мобилните данни са включени в Settings (Настройки) > Cellular (Мобилни) > Cellular Data (Мобилни данни), дори да не сте абонирани за план за мобилни данни. Това ще позволи на вашето устройство по-точно да се калибрира с помощта на информацията за часа и местоположението от мрежата. В някои случаи може да се наложи да се забрани SIM PIN (PIN код на SIM картата).
2. Устройствата с iOS, продавани в Китай, може да използват термина Wireless LAN (WLAN) вместо Wi-Fi. Не всички модели на iPhone в Китай поддържат WLAN.
3. GPS е наличен на iPhone и iPad, модели Wi-Fi + Cellular.
4. Bluetooth взаимодейства с iBeacons, за да предостави начин за създаване и наблюдение на зони, в които се предлага определена информация за идентифициране.
5. Устройствата с iOS, които не използват мобилна връзка, използват само Wi-Fi за услугите за местоположение (ако има налична Wi-Fi мрежа). Някои приложения на други производители разчитат на Wi-Fi връзка за регионално наблюдение. Ако устройството е заключено с парола, тази функция може да е ограничена или неточна.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: