Ако обслужвате или замените устройство, записано в Apple School Manager или Apple Business Manager

Научете как обслужването или подмяната на устройства и компютри работи с Apple School Manager или Apple Business Manager.

Ако вашият iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV се ремонтира или подменя

Преди да изпратите или донесете iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV за ремонт, премахнете назначаването му от Apple School Manager или премахнете назначаването му от Apple Business Manager. Ако не го направите, устройството може да ви бъде върнато, без да бъде ремонтирано. Можете да назначите устройството отново към вашия MDM сървър, след като бъде поправено.

Ако Apple или оторизиран сервиз на Apple замени iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV, записани за Apple School Manager или Apple Business Manager, замяната обикновено се появява в Apple School Manager или Apple Business Manager в рамките на четири часа. Можете да назначите замяната на вашия MDM сървър.

Ако вашият Mac се ремонтира

Ако вашият Mac е записан в Apple School Manager или Apple Business Manager, той остава записан, когато го поправите.

Дата на публикуване: