Ако дадете за обслужване или замените устройство, записано в Apple School Manager или Apple Business Manager

Научете как става обслужването или замяната на устройства и компютри с Apple School Manager или Apple Business Manager.

Тази статия е предназначена за системни администратори. За подробности относно управлението на ремонти с Apple Business Essentials, използвайте Потребителско ръководство на Apple Business Essentials.

Ако вашият iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV се ремонтира или подменя

Преди да изпратите или занесете iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV за поправка, отменете присвояването му към вашия MDM сървър в Apple School Manager или отменете присвояването му към вашия MDM сървър в Apple Business Manager. Ако не го направите, устройството може да ви бъде върнато, без да е ремонтирано. Можете да присвоите отново устройството към вашия MDM сървър, след като бъде поправено.

Ако Apple или ​оторизиран сервиз на Apple замени iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV, записани в Apple School Manager или Apple Business Manager, заместващото устройство обикновено се появява в Apple School Manager или Apple Business Manager в рамките на 2 часа. Можете да присвоите заместващото устройство към вашия MDM сървър.

Ако вашият Mac е поправен

Ако вашият Mac е записан в Apple School Manager или Apple Business Manager, той остава записан и след като е поправен.

Дата на публикуване: