Разпространявайте съдържание с Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager и Apple Business Manager

Научете се да разполагате приложения и книги, закупени в раздел Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager и Apple Business Manager.

Когато купувате съдържание за вашето училище или бизнес в Apps and Books (Приложения и книги), можете да разпространявате своите покупки пряко на потребителите си по един от трите начина. Можете да използвате функциите User Assignment (Присвояване към потребител) и Device Assignment (Присвояване към устройство) на управляваното разпространение или функцията за кодове за обратно изкупуване на Apple Business Manager.

  Управлявано разпространение
Кодове за обратно изкупуване3
Присвояване към потребител Присвояване към устройство
Изисквания
  • iOS 7 или по-нова версия
  • OS X Mavericks (версия 10.9) или по-нова версия
  • iOS 9 или по-нова версия
  • OS X El Capitan  (версия 10.11) или по-нова версия
  • tvOS 12
Разпространение на безплатни приложения
Разпространение на платени приложения
Разпространение на потребителски приложения
Разпространение на безплатни книги
Разпространение на платени книги
Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства) (MDM), използвано за разпространение1
Ако приложенията бъдат отменени или преназначени, организацията запазва собствеността
Apple ID не е необходим за достъп до приложенията
Съдържанието е достъпно през множество устройства в историята на покупките
Съдържанието е достъпно чрез споделяне на семейството
Крайните потребители могат да правят и възстановяват покупки в приложението2

1. Някои MDM могат да поддържат управлявано разпространение и/или кодове за обратно изкупуване. Свържете се с вашия доставчик на MDM за повече информация относно изискванията.

2. Въпреки че покупките в приложение не се поддържат като самостоятелно съдържание, което може да бъде закупено и разпространено с Apps and Books, крайните потребители могат да правят и възстановяват покупки в приложение от приложения, присвоени към Apps and Books, стига тези приложения да не са присвоени към устройство.

3. Кодовете за обратно изкупуване са достъпни само в Apple Business Manager.

Ако искате да преминете от кодове за обратно изкупуване към управлявано разпространение

Ако в момента използвате кодове за изкупуване и искате да използвате управлявано разпространение, научете как да преминете към управлявано разпространение.

Ако вашите нови покупки от Apps and Books не се показват за присвояване във вашето MDM решение

Маркерите (tokens) на сървъра на Apps and Books са валидни за една календарна година след първоначалното изтегляне. Преди да изтече годината, трябва да отидете в раздел Account Summary (Обобщен акаунт) на Apps and Books Store, за да получите нов маркер (token). Вие трябва да изпълните тези стъпки също и ако някога промените паролата си.

Ако искате да използвате управлявано разпространение, но нямате MDM решение

Apple предлага Apple Configurator 2 и Profile Manager като част от macOS Server. Има и много възможности от трети страни в зависимост от нуждите на вашата организация

За повече информация относно управлението на устройства посетете:

• Управление на устройства за образоването

• Управление на устройства за бизнеса

 

Възможно е някои приложения и книги да не са налични в зависимост от държавата или региона и от избора на разработчика. Вижте наличността на програмите и съдържанието.

Дата на публикуване: