Разпространявайте съдържание с приложения и книги в Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager

Научете се да разполагате приложения и книги, закупени в раздел Apps and Books (Приложения и книги) в Apple School Manager, Apple Business Essentials и Apple Business Manager.

Когато закупувате съдържание за вашето училище или фирма в Apps and Books (Приложения и книги), можете да разпространявате покупките си директно на потребителите си.Можете да използвате функциите User Assignment (Присвояване към потребител) и Device Assignment (Присвояване към устройство) на управляваното разпространение или функцията за кодове за обратно изкупуване на Apple Business Manager.

  Управлявано разпространение
Кодове за обратно изкупуване3
Присвояване към потребител Присвояване към устройство
Изисквания
  • iOS 7 или по-нова версия
  • OS X Mavericks (версия 10.9) или по-нова версия
  • iOS 9 или по-нова версия
  • OS X El Capitan (версия 10.11) или по-нова версия
  • tvOS 12 или по-нова версия
Разпространение на безплатни приложения
Разпространение на платени приложения
Разпространение на потребителски приложения
Разпространение на безплатни книги
Разпространение на платени книги
Mobile Device Management (Управление на мобилни устройства, MDM), използвани за разпространение1
Ако приложенията бъдат отменени или преназначени, организацията запазва собствеността
Apple ID не е необходим за достъп до приложенията
Съдържанието е достъпно през множество устройства в историята на покупките
Съдържанието е достъпно чрез семейно споделяне
Крайните потребители могат да правят и възстановяват покупки в приложения2

1. Използването на Apps and Books Store е разрешено след проверка на организация. Направете справка с ръководството за регистрация за Apple Business Manager или Apple Business Essentials.

2. Някои MDM могат да поддържат управлявано разпространение и/или кодове за обратно изкупуване. Свържете се с вашия доставчик на MDM за повече информация относно изискванията.

3. Въпреки че покупките в приложения не се поддържат като самостоятелно съдържание, което може да бъде закупено и разпространено с Apps and Books (Приложения и книги), крайните потребители могат да правят и възстановяват покупки в приложения от приложения, присвоени към Apps and Books.

4. Кодовете за обратно изкупуване са достъпни само в Apple Business Manager.

Ако искате да преминете от кодове за обратно изкупуване към управлявано разпространение

Ако в момента използвате кодове за обратно изкупуване и искате да използвате управлявано разпространение, научете как да мигрирате към управлявано разпространение.

Ако вашите нови покупки от Apps and Books (Приложения и книги) не се показват за присвояване във вашето MDM решение

Маркерите (tokens) на сървъра на Apps and Books (Приложения и книги) са валидни за една календарна година след първоначалното изтегляне. Преди да изтече годината, трябва да отидете в раздел Account Summary (Обобщение за акаунта) на магазина Apps and Books (Приложения и книги), за да получите нов маркер (token). Вие трябва да изпълните тези стъпки също и ако някога промените паролата си.

Ако искате да използвате управлявано разпространение, но нямате MDM решение

Apple предлага Apple Configurator и Apple Business Essentials. Съществуват и много опции от трети страни в зависимост от нуждите на вашата организация

За повече информация относно управлението на устройства посетете Разполагане на платформата на Apple.

Възможно е някои приложения и книги да не са налични в зависимост от държавата или региона и от избора на разработчика. Вижте наличността на програми и съдържание.

Дата на публикуване: