Преглеждайте или отменяйте предварителни поръчки на приложения, филми, музика или книги

Управлявайте предварителните поръчки от някое от приложенията App Store, iTunes Store, Apple TV или Apple Books.

Как се преглеждат или отменят предварителни поръчки

В Account Settings (Настройки на акаунт) можете да видите списък с артикулите, които сте поръчали предварително, или да отменете предварителна поръчка.

За да видите игрите в Apple Arcade отворете Arcade Games Coming Soon (Игри, които се очакват скоро в Arcade).

Преглед или отмяна на предварителна поръчка на вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението App Store.
 2. Докоснете бутона за акаунт  или вашата снимка в горната част на екрана.
 3. Докоснете вашето име.
 4. Докоснете Pre-Orders (Предварителни поръчки) за предварителни поръчки или докоснете Arcade Games Coming Soon (Игри, които се очакват скоро в Arcade) за игри в Arcade. Ако не виждате Pre-Orders (Предварителни поръчки) или Arcade Games Coming Soon (Игри, които се очакват скоро в Arcade), то вие нямате предварителни поръчки.
  Настройки на акаунт
 5. За да отмените предварителна поръчка, докоснете артикула, който искате да отмените, след което изпълнете инструкциите на екрана.

Преглед или отмяна на предварителна поръчка на вашия Mac

 1. Отворете приложението App Store.
 2. Щракнете върху бутона за вход  или върху името си в долната част на страничната лента.
 3. Щракнете върху View Information (Преглед на информацията) в горната част на прозореца. Може да бъдете помолени да се впишете в системата.
 4. Превъртете на страницата, която се показва, докато видите Pre-Orders (Предварителни поръчки).
 5. Щракнете върху Manage Pre-Orders (Управление на предварителните поръчки) или върху Arcade Games Coming Soon (Игри, които се очакват скоро в Arcade) за игри на Arcade. Ако не виждате Manage Pre-Orders (Управление на предварителните поръчки) или Arcade Games Coming Soon (Игри, които се очакват скоро в Arcade), то вие нямате предварителни поръчки.
 6. За да отмените предварителна поръчка, щракнете върху артикула, който искате да отмените, след което изпълнете инструкциите на екрана.

Преглед или отмяна на предварителна поръчка на PC

На PC можете да прегледате или отмените предварителни поръчки в iTunes за Windows. От лентата с менюта в горната част на прозореца на iTunes изберете Account (Акаунт) > View My Account (Преглед на моя акаунт).


Какво се случва, когато предварително поръчан артикул бъде пуснат за продажба

Когато вашият предварително поръчан артикул стане наличен, вашият платежен метод се таксува и получавате имейл. Ако включите автоматичните изтегляния, артикулът се изтегля автоматично на устройството, което сте използвали за закупуването му.

Ако не виждате предварително поръчан артикул на вашето устройство, след като е пуснат за продажба, намерете артикула във вашите поръчки и го изтеглете. Ако артикулът е приложение или игра, можете също да го намерите в App Store, след което докоснете или щракнете върху Get (Изтегляне).

Ако покупката не може да бъде завършена

Ако проблем с фактурирането попречи на завършването на поръчката, ще получите имейл, когато предварително поръчаният артикул бъде пуснат на пазара. Трябва да актуализирате вашата информация за плащане, за да можете да изтеглите артикула.

Ако предварително поръчан албум включва песни, които са пуснати по-рано

Ако предварително поръчан албум включва някои песни, които са пуснати преди излизането на албума, може да бъдете таксувани за всяка песен, когато стане налична. Ще бъдете таксувани с останалата част от цената на албума, когато стане наличен.

Дата на публикуване: