Задаване на разширени мрежови настройки в iOS Setup Assistant

Научете как да използвате iOS Setup Assistant за задаване на прокси сървъри или други разширени опции за конфигуриране на мрежата за вашата корпоративна среда.

Ако сте системният администратор на предприятие, посъветвайте потребителите си да настроят новите си устройства за разширени мрежови конфигурации с iOS Setup Assistant.

 1. На приветствения екран натиснете бутона Home (Начало) или плъзнете нагоре с пръст.
 2. Изберете език.
 3. Изберете страна или регион.
 4. На екрана Quick Start (екран за бърз старт) изберете Set Up Manually (Настройване ръчно).
 5. На екрана Choose a Wi-Fi Network (Избор на Wi-Fi мрежа) натиснете бутона Home (Начало) или натиснете и задръжте страничния бутон за 2 секунди.
 6. Докоснете Wi-Fi Settings (Настройки на Wi-Fi).
 7. Докоснете бутона за информация до името на вашата мрежа.

От този екран можете да коригирате следните настройки:

 • Настройване на HTTP прокси сървър
 • Определяне на статичните настройки на мрежата
 • Включване на BootP
 • Конфигуриране на DNS
Дата на публикуване: