Промяна на скритите надписи или езика за филми и телевизионни предавания в приложението Apple TV

Научете как да избирате персонализирани езици на аудиото, субтитри, скрити надписи и други функции за достъпност на вашето iOS и iPadOS устройство, компютър и Apple TV.

Промяна на скритите надписи или езика за филми и телевизионни предавания в приложението Apple TV

Намиране на видеосъдържание със субтитри или алтернативни езици на аудиото

Отидете до страницата с информация за филма или предаването в iTunes Store или приложението Apple TV, след което превъртете надолу до раздела Languages (Езици).

Алтернативните езици на аудиото са изброени вдясно от Additional (Допълнителни). Ако даден език е включен в списъка само със Subtitles (Субтитри) или CC до името си, то филмът не се предлага с аудио на този език, а само със субтитри или скрити надписи.

Намиране на видеосъдържание с функции за достъпност

Отидете до страницата с информация за филма или предаването в iTunes Store или приложението Apple TV, след което превъртете надолу до раздела Accessibility (Достъпност).

Относно функциите за достъпност на приложението iTunes Store и Apple TV

Функциите за достъпност, налични в iTunes Store и приложението Apple TV, включват скрити надписи, субтитри и съдържание с аудио описание. Наличността на тези функции се мени според страната или региона.

Съдържанието със скрити надписи е зрително пресъздаване на разговора във видеото, както и на всякаква друга неречева комуникация. Съдържанието на CC може също да помогне за определянето на говорещия във видеото.

Съдържанието на субтитри за хората с увреден слух е подобно на скритите надписи, но може да е налично SDH съдържание в някои случаи, в които скрити надписи не са налични, и може да е налично на допълнителни езици.
 

Съдържание с аудио описание използва аудио с реч за описване на случващото се на екрана. Научете повече за съдържанието с аудио описание.

 


Как се променя езикът на субтитрите или аудиото

Ако видеото, което гледате, включва CC, SDH, AD или алтернативни езици на аудиото, вашият мултимедиен плейър трябва да предложи начин за използване на тези функции за достъпност, обикновено през менюто Audio & Subtitles (Аудио и субтитри), често обозначено с иконата с балонче за реч икона с балонче за реч.

Други приложения или основани на уеб медия плейъри може да показват бутон CC или други потребителски контроли.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Докато гледате филм, докоснете екрана, за да отворите контролите за възпроизвеждане.
 2. Докоснете иконата с балонче за реч икона с балонче за реч.
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате предложение за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, влезте в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност). Превъртете до раздела Hearing (Слух) и докоснете Subtitles & Captioning (Субтитри и надписи). Докоснете Closed Captions + SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да имате потребителски надписи или субтитри, докоснете Style (Стил), след което изберете от възможностите.

За да изберете аудио езиците, които се изтеглят с вашите видеоклипове, отворете приложението Settings (Настройки), превъртете надолу и докоснете TV (Телевизия), след което докоснете Languages (Езици). Докоснете Add Language (Добавяне на език) и изберете езиците, които искате да добавите.

На вашия Mac или PC

 1. Преместете показалеца върху видеоклипа.
 2. Щракнете върху иконата с балонче за реч икона с балонче за реч .
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате възможност за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, изпълнете следните стъпки:

 • На Mac изберете менюто Apple () > System Preferences (Системни предпочитания) от менюто в горния край на екрана на компютъра. Щракнете върху Accessibility (Достъпност), след което щракнете върху Captions (Надписи) в страничната лента. Изберете "Prefer closed captions and SDH" (Предпочитание на скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да имате потребителски надписи и субтитри, изберете от възможностите на този екран.
 • На PC изберете Edit (Редактиране) > Preferences (Предпочитания) от менюто в горната част на прозореца iTunes, след което щракнете върху раздела Playback (Възпроизвеждане). Изберете Prefer Closed Captions and SDH (Предпочитание на скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да имате потребителски надписи и субтитри, изберете различни възможности от менюто вдясно от Caption Style (Стил на надписи) или щракнете върху бутона Configure (Конфигуриране).

На Apple TV

 1. Докато гледате видео, плъзнете надолу по чувствителната повърхност на вашето дистанционно.
 2. Плъзнете надясно, за да видите менютата Subtitles (Субтитри) или Audio (Аудио).
 3. Плъзнете надолу и изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате възможност за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност) > Subtitles and Captioning (Субтитри и надписи). Изберете Closed Captions and SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да имате потребителски надписи и субтитри, изберете Style (Стил), след което изберете от възможностите.

На Apple TV (3-то поколение) задръжте Select (Избор) на дистанционното в продължение на три секунди, докато видеоклипът се възпроизвежда, за да видите раздела Subtitles (Субтитри).

На смарт телевизор или устройство за поточно предаване

 1. Докато гледате видеоклип в приложението Apple TV, щракнете върху стрелката надолу на дистанционното на вашия телевизор. Някои производители може да използват различни бутони.
 2. Отидете в менюто Subtitles (Субтитри) или Audio (Аудио).
 3. Изберете една от възможностите за език или субтитри, които искате да използвате.

Ако не виждате възможност за SDH или за включване на скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Subtitles and Captioning (Субтитри и надписи). Изберете Closed Captions and SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да имате потребителски надписи и субтитри, изберете Style (Стил), след което изберете от възможностите.


Научете повече

 • Някои приложения и уеб сайтове предоставят допълнителни контроли за надписи за видеоклипове. Ако не виждате контроли за надписи, когато гледате даден видеоклип от приложение или уеб сайт, се свържете с разработчика на приложението или собственика на уеб сайта за още информация.
 • Ако използвате AirPlay за поточно предаване на вашия филм от устройство с iOS или iTunes на компютър към Apple TV, можете да промените езика на аудиото или функциите за достъпност от вашето устройство или компютър с iOS, докато гледате. Ако имате смарт телевизор, който е съвместим с AirPlay 2, можете да намирате настройки за включване на субтитрите в настройките на AirPlay на вашия телевизор.


Филмите и телевизионните предавания не са достъпни във всички страни и региони. Вижте какво се предлага във вашата страна или регион. Езиците и функциите за достъпност, поддържани от филм или телевизионно предаване, се различават в зависимост от държавата и региона.

Дата на публикуване: