Промяна на езика на субтитрите или аудиото на филми и телевизионни предавания в приложението Apple TV и iTunes Store

Възможно е видеосъдържание от iTunes Store или приложението Apple TV да включва алтернативни аудио езици или други функции за достъпност, като например скрити надписи (CC), субтитри за хората с увреден слух (SDH) и съдържание с аудио описание (AD). Можете да използвате тези функции на вашето устройство с iOS, компютър, Apple TV и някои други приложения и услуги.

Намиране на видеосъдържание със субтитри или алтернативни езици на аудиото

Отидете до страницата с информация за филма или предаването в iTunes Store или приложението Apple TV, след което превъртете надолу до раздела Languages (Езици).

Алтернативните езици на аудиото са изброени вдясно от Additional (Допълнителни). Ако даден език е включен в списъка само със Subtitles (Субтитри) или CC до името си, то филмът не се предлага с аудио на този език, а само със субтитри или скрити надписи.

Намиране на видеосъдържание с функции за допустимост

Отидете до страницата с информация за филма или предаването в iTunes Store или приложението Apple TV, след което превъртете надолу до раздела Accessibility (Достъпност).

Можете също да потърсите closed caption (скрити надписи), subtitles (субтитри), SDH или AD в iTunes Store.

За функциите за достъпност на приложението iTunes Store и Apple TV

Функциите за достъпност, налични в iTunes Store и приложението Apple TV, включват скрити надписи, субтитри и съдържание с аудио описание. Наличността на тези функции варива според страната или региона.

Съдържанието със скрити надписи е визуално описание на диалога във видеото, както и всякаква друга невербална комуникация. Съдържанието на CC може също да помогне с идентифицирането на говорещия във видеото.

Съдържанието на субтитри за хората с увреден слух е подобно на скритите надписи, но може да е налично SDH съдържание в някои ситуации, в които скрити надписи не са налични, и може да е налично на допълнителни езици.
 

Съдържание с аудио описание използва аудио с реч за описване на случващото се на екрана. Научете повече за съдържанието с аудио описание.

 


Как се променя езикът на субтитрите или аудиото

Ако видеото, което гледате, включва CC, SDH, AD или алтернативни езици на аудиото, вашият медия плейър би трябвало да предлага начин за използване на тези функции за достъпност най-често през менюто Audio & Subtitles (Аудио и субтитри), което често е индикирано с иконата на балонче за реч.

Други приложения или базирани на уеб медия плейъри може да показват бутон CC или други специфични за тях контроли.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Докато гледате филм, докоснете екрана, за да отворите контролите за възпроизвеждане.
 2. Докоснете иконата с балон за реч .
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате опция за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност). Превъртете до раздела Media (Мултимедия) и докоснете Subtitles & Captioning (Субтитри и надписи). Докоснете Closed Captions + SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да персонализирате надписи или субтитри, докоснете Style (Стил), след което изберете от опциите.

На вашия Mac или PC

 1. Преместете показалеца върху видеоклипа.
 2. Щракнете върху иконата с балон за реч .
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате опция за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, изпълнете следните стъпки:

 • На Mac изберете менюто Apple () > System Preferences (Системни предпочитания) от менюто в горния край на екрана на компютъра. Щракнете върху Accessibility (Достъпност), след което щракнете върху Captions (Надписи) в страничната лента. Изберете Prefer closed captions and SDH (Предпочитание на скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да персонализирате надписи и субтитри, изберете от опциите на този екран.
 • На PC изберете Edit (Редактиране) > Preferences (Предпочитания) от менюто в горната част на прозореца iTunes, след което щракнете върху раздела Playback (Възпроизвеждане). Изберете Prefer Closed Captions and SDH (Предпочитание на скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да персонализирате надписи и субтитри, изберете различни опции от менюто вдясно от Caption Style (Стил на надписи) или щракнете върху бутона Configure (Конфигуриране).

На Apple TV

 1. Докато гледате видео, плъзнете надолу по сензорната повърхност на вашето дистанционно.
 2. Плъзнете надясно, за да видите менютата Subtitles (Субтитри) или Audio (Аудио).
 3. Плъзнете надолу и изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате опция за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност) > Subtitles and Captioning (Субтитри и надписи). Изберете Closed Captions and SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да персонализирате надписи и субтитри, изберете Style (Стил), след което изберете от опциите.

На Apple TV (2ро поколение) или Apple TV (3то поколение) задръжте Select (Избор) на вашето дистанционно в продължение на три секунди, докато видеоклипът се възпроизвежда, за да видите раздела Subtitles (Субтитри).

На вашия смарт телевизор

 1. Докато гледате видеоклип в приложението Apple TV, щракнете върху стрелката надолу на дистанционното на вашия телевизор. Някои производители може да използват различни бутони.
 2. Отидете в менюто Subtitles (Субтитри) или Audio (Аудио).
 3. Изберете една от опциите за език или субтитри, които искате да използвате.

Ако не виждате опция за SDH или за да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Subtitles and Captioning (Субтитри и надписи). Изберете Closed Captions and SDH (Скрити надписи и SDH), за да го включите. Ако искате да персонализирате надписи и субтитри, изберете Style (Стил), след което изберете от опциите.

На вашия iPod nano (7мо поколение)

 1. Докато гледате видеоклип, докоснете екрана, за да се появят контролите за възпроизвеждане.
 2. Докоснете иконата с балон за реч, за да отворите менюто Audio & Subtitles (Аудио и субтитри).
 3. Изберете езика или субтитрите, които искате да използвате.

Ако не виждате опция за SDH или искате да включите скритите надписи (CC) или SDH по подразбиране, отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Accessibility (Достъпност) > Subtitles и Captioning (Субтитри и надписи). Можете също да персонализирате надписи и субтитри от този екран.


Научете повече

 • Някои приложения и уеб сайтове предоставят допълнителни контроли за надписи за видеоклипове. Ако не виждате контроли за надписи, когато гледате даден видеоклип от приложение или уеб сайт, се свържете с разработчика на приложението или собственика на уеб сайта за още информация.
 • Ако използвате AirPlay за стрийминг на вашия филм от устройство с iOS или iTunes на компютър към Apple TV, можете да промените езика на аудиото или функциите за достъпност от вашето устройство с iOS или компютър, докато гледате. Ако имате смарт телевизор, който е съвместим с AirPlay 2, можете да намирате настройки за включване на субтитрите в настройките на AirPlay на вашия телевизор.


Филмите и телевизионните предавания в iTunes Store и Apple TV не са достъпни във всички страни и региони, а езиците и функциите за достъпност, поддържани от това съдържание, също варират според страната и региона. Разберете повече за съдържанието, което се предлага във вашата страна или регион.

Дата на публикуване: