Метод за проверка на притежателя на картата на устройството на клиента

Научете повече за метода за проверка на притежателя на картата на устройството и Apple Pay.

Какво представлява методът за проверка на притежателя на картата на устройството на клиента?

Методът за проверка на притежателя на картата на устройството на клиента (CDCVM) е вид метод за проверка на клиента (CVM), поддържан от картовите системи и прилаган при трансакции през мобилни устройства. Целта на проверката е да се определи дали лицето, което представя платежния инструмент, е законният му притежател, както и отговорността в случай на измамни трансакции.

С Apple Pay Face ID, Touch ID или паролата на устройството може да се използват като метод за проверка на притежателя на картата на устройството вместо обичайните методи, като PIN код, подпис при извършване на трансакции в магазини или 3D Secure за трансакции в приложения.

При безконтактни трансакции с EMV през Apple Pay CDCVM се изпълнява и потвърждава изцяло на устройството с iOS или Apple Watch. По време на трансакцията не се изисква друго действие от клиента спрямо терминала за плащания или физическата касова бележка с цел проверката му, като например подпис или PIN код.

Какви предимства дава CDCVM на търговеца?

  • Разрешаване на безконтактни плащания, независимо от сумата: в момента някои пазари прилагат трансакционен лимит спрямо безконтактните плащания. Използването на CDCVM премахва този лимит.
  • Намаляване на разходите, свързани с възстановяване на суми: търговецът ще се възползва от възможността за прехвърляне на отговорността и няма да носи отговорност в случай на измама, ако CDCVM се прилага при трансакции през Apple Pay. В резултат на това търговецът увеличава нетните си приходи чрез намаляване на разходите по възстановяването на суми и по обработката на документи за подпис на вътрешно ниво.
  • По-бързо обслужване: трансакциите чрез CDCVM позволяват на търговеца да предоставя по-бързо обслужване на касата, тъй като не е необходимо клиентите да поставят картите си в случай на сума над трансакционния лимит, да се подписват или да въвеждат PIN код.
  • Повишаване на удовлетвореността на клиентите: клиентите извършват трансакции по-удобно и безпроблемно.

За кого е препоръчително да поддържа CDCVM?

CDCVM е приложим за всеки търговец, който приема безконтактни плащания и трансакции в приложения, извършени от iPhone 6 или по-нов модел, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 или iPad mini 3 или по-нов модел. CDCVM е подходящ за търговци с обекти, където има изключително голям поток от хора, за които експедитивността и бързината на обслужване на касата е важна, както и за търговци, които желаят да се прилага допълнително удостоверяване на клиента при плащания в приложения.

Как работи CDCVM?

CDCVM проверява клиента при извършване на платежна трансакция. При всяка трансакция с EMV терминалът за плащания и поддържащите платежната система приложения на устройството с iOS съвместно определят метода за проверка на клиента, който ще се приложи. За целта терминалът и устройството с iOS сравняват поддържаните от тях методи за проверка и използват първия поддържан и от двете устройства. 

При трансакции с Apple Pay CDCVM се прилага вместо другите методи за проверка, ако се поддържа от терминала за плащания.

По време на обработката на искането за оторизация терминалът за плащания препраща метода за проверка на клиента към издателя. След това методът за проверка се използва, за да се определи отговорността в случай на измама въз основа на правилата на платежната система. Научете повече за отговорността

Кои спецификации за безконтактни плащания поддържат CDCVM?

Основните платежни системи поддържат CDCVM като част от своите спецификации за безконтактни плащания и спецификации в приложения. Всяка платежна система има различна спецификация за безконтактни плащания, която трябва да е инсталирана и сертифицирана, за да поддържа плащания чрез новия метод за проверка на притежателя на картата (CVM).

  • Visa поддържа CDCVM във версия 2.1 и по-нови версии на Visa Card Personalization Specification или която и да е версия на EMV Contactless Kernel 3. Visa поддържа CDCVM за трансакции с кредитни, дебитни и предплатени карти през EMV, насочвани през VisaNet.
  • Mastercard поддържа CDCVM във версия 3.0 и по-нови версии на Contactless Reader Specification за трансакции с кредитни, дебитни и предплатени карти през EMV. Mastercard използва терминологията On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover поддържа CDCVM във версия 1.0 и по-нови версии на Contactless D-PAS Terminal Application Specification или която и да е версия на EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express поддържа CDCVM за безконтактни трансакции през Apple Pay в спецификация 3.0 и по-нови спецификации на терминала ExpressPay.

Какво трябва да направят търговците, за да поддържат CDCVM?

Търговците трябва да се уверят, че софтуерът на терминалите им за плащания поддържа CDCVM. Терминалите с най-новата спецификация разрешават плащания през Apple Pay над трансакционния лимит за безконтактни плащания. Ако се опита да използва физическа безконтактна карта, клиентът ще получи указание да опита отново или да постави картата в терминала. Терминалите с по-стара спецификация не предоставят опция за безконтактни плащания над приложимия трансакционен лимит.

  1. Терминалите за плащания на търговеца трябва да поддържат задължителните спецификации за безконтактни плащания, предоставени от картовите системи.
  2. Терминалите за плащания на търговеца трябва да са конфигурирани да приемат CDCVM като метод за проверка. Конфигурациите на платежните системи се различават незначително. Спецификацията за безконтактни плащания за всяка от тях указва точната задължителна конфигурация.

Прегледайте нашия пълен списък, за да научите какво друго трябва да направите, за да приемате плащания с Apple Pay. 

Отказ от отговорност

Този документ се предоставя единствено с информационна цел и не може да се използва за каквито и да е правни цели. Той не съставлява официално или съгласувано становище по отношение на платежните системи, всяка от които определя собствените си правила и практики (включително, без да се ограничава до, правила за отговорност на търговеца). Поради тази причина е препоръчително търговците, акцептиращите банки/финансови институции, обработващите плащанията лица и другите лица, които поддържат технологията EMV CDCVM, да се консултират със съответните платежни системи относно приложимите политики и правила за възстановяване на суми.   

Apple не предоставя каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции във връзка с изложеното в този документ, включително гаранции за продаваемост, годност за определена цел или друга гаранция, произтичаща по друг начин от използването или аргументирането на база на този документ. 

Този документ е поверителен и не може да се възпроизвежда или предава под каквото и да е форма и по какъвто и да е електронен или механичен начин за каквато и да е цел без предварително писмено съгласие на Apple.

© 2015 Apple Inc. Всички права запазени. Apple, логото на Apple и Wallet са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. Apple Pay, Face ID и Touch ID са търговски марки на Apple Inc. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и региони и се използва под лиценз. Другите имена на продукти и фирми, упоменати в този документ, може да са търговски марки на съответните им фирми притежатели.

Дата на публикуване: