Метод за удостоверяване на притежателя на картата на устройството на клиента

Научете повече за метода за удостоверяване на притежателя на картата на устройството на клиента и Apple Pay.

Какво представлява методът за удостоверяване на притежателя на картата на устройството на клиента?

Методът за удостоверяване на притежателя на картата на устройството на клиента (CDCVM) е вид метод за удостоверяване на клиента (CVM), поддържан от картовите мрежи, когато се оценяват трансакции, осъществявани през мобилни устройства. Целта на удостоверяването е да се прецени дали лицето, което представя платежния инструмент, е законният му собственик, както и в случай че отговорността прикрива измамнически трансакции.

Паролата за Apple Pay, Face ID, Touch ID или тази на устройството може да се използва като метод за удостоверяване на притежателя на картата на устройството, вместо обичайните методи, като PIN код, подпис при извършване на трансакции в магазини или 3D Secure за трансакции в приложения.

При безконтактни EMV трансакции през Apple Pay, CDCVM се изпълнява и удостоверява изцяло на устройството с iOS или Apple Watch. По време на трансакцията не се изисква допълнително клиентско действие на терминала за плащания или хартиена касова бележка, за да се удостовери клиента, като например подпис или PIN код.

Защо за един търговец е препоръчително да поддържа CDCVM?

  • Позволява безконтактни плащания, независимо от сумата: В момента на някои пазари безконтактните плащания са с ограничен размер на транзакциите. Използването на CDCVM премахва това ограничение.
  • Намалява разходите, свързани с възстановяване на суми: Търговците ще се възползват от прехвърлянето на отговорността и няма да носят отговорност в случай на измама, когато CDCVM се прилага при трансакции през Apple Pay. В следствие на това на търговеца му се увеличава чистия приход чрез намаляване на разходите по възстановяването на суми и се намалява обработката на документи за подпис на вътрешно ниво.
  • По-бързо обслужване: трансакциите чрез CDCVM позволяват на търговеца да предоставя по-бързо обслужване на касата, тъй като клиентите не трябва да поставят картите си за суми над трансакционното ограничение, както и не са длъжни да се подписват или да въвеждат PIN код.
  • Повишава удовлетвореността на клиентите: Клиентите извършват трансакции по-удобно и безпроблемно.

За кого е препоръчително да поддържа CDCVM?

CDCVM е приложим за всеки търговец, който приема безконтактни плащания и трансакции в приложения, произлизащи от iPhone 6 или по-нов модел, Apple Watch, iPad Pro, iPad Air 2 или iPad mini 3 или по-нов модел. CDCVM е привлекателен за търговци с обекти, където има много голям поток от хора, за които бързината и пропускливостта на обслужване на касата е важна, както и за търговци, които желаят допълнително удостоверяване на клиента при плащания в приложения.

Как работи CDCVM?

CDCVM проверява клиента при платежна трансакция. За всяка EMV трансакция платежният терминал и поддържащите приложения на платежната мрежа в устройството с iOS трябва съвместно да определят кой метод за проверка на клиента да се използва. За целта терминалът и устройството с iOS сравняват поддържаните от всеки един тях методи за удостоверяване и използват първия поддържан и от двете устройства. 

При трансакции с Apple Pay, CDCVM действа вместо другите методи за удостоверяване, когато се поддържа от платежния терминал.

По време на обработка на заявката за упълномощаване, методът за удостоверяване на клиента преминава от платежния терминал към издателя. Методът за удостоверяване след това се използва, за да се определи отговорността в случай на измама въз основа на правилата на платежната мрежа. Научете повече за отговорността

Кои спецификации за безконтактни плащания се поддържат от CDCVM?

Основните платежни мрежи поддържат CDCVM като част от своите спецификации за безконтактни плащания и плащания в приложения. Всяка платежна мрежа има различна спецификация за безконтактни плащания, която трябва да е инсталирана и сертифицирана, за да поддържа плащания чрез новия метод за удостоверяване на притежателя на картата (CVM).

  • Visa поддържа CDCVM в тяхната Visa Card Personalization Specification версия 2.1 и по-нови или която и да е версия на EMV Contactless Kernel 3. Visa поддържа CDCVM за трансакции с кредитни, дебитни и предплатени карти през EMV, насочвани през VisaNet.
  • Mastercard поддържа CDCVM в тяхната Contactless Reader Specification версия 3.0 и по-нови за трансакции с кредитни, дебитни и предплатени карти през EMV. Mastercard използва терминологията On-Device CVM (ODCVM).
  • Discover поддържа CDCVM в тяхната Contactless D-PAS Terminal Application Specification версия 1.0 и по-нови или която и да е версия на EMV Contactless Kernel 6.
  • American Express поддържа CDCVM за мобилни безконтактни трансакции през Apple Pay в тяхната спецификации на терминала ExpressPay версия 3.0 и по-нови.

Какво трябва да направят търговците, за да поддържат CDCVM?

Търговците трябва да потвърдят, че софтуерът на платежните им терминали поддържа CDCVM. Терминалите с най-новата спецификация позволяват плащания през Apple Pay над трансакционното ограничение за безконтактни плащания. Ако клиентът се опита да използва пластмасова безконтактна карта, клиентът ще получи указание да опита отново или да постави картата в терминала. Терминалите с по-стара спецификация не предоставят избор за безконтактни плащания над безконтактното трансакционното ограничение.

  1. Платежните терминали на търговеца трябва да поддържат изискваните спецификации за безконтактни плащания, предоставени от картовите мрежи.
  2. Платежните терминали на търговеца трябва да са конфигурирани да приемат CDCVM като метод за удостоверяване. Конфигурациите на отделните платежни мрежи почти не се различават. Спецификацията за безконтактни плащания за всяка от тях указва точната изисквана конфигурация.

Прегледайте нашия пълен списък, за да научите какво друго трябва да направите, за да приемате плащания с Apple Pay. 

Отказ от отговорност

Този документ се предоставя единствено с осведомителна цел и не може да се отнася за каквито и да е правни цели. Той не съставлява официално или съгласувано становище по отношение на платежните мрежи, всяка от които определя собствените си правила и практики (включително, но без да се ограничава до, правила за отговорност на търговеца). По тази причина търговците, приобретателите, обработващите плащания и други, които поддържат технологията EMV CDCVM, се приканват настойчиво да се обърнат към съответните си платежни мрежи относно приложимите политики и правила за възстановяване на суми.  

Apple не предоставя каквито и да е изрични или подразбиращи се гаранции във връзка с изложеното в този документ, включително гаранции за продаваемост, годност за определена цел или друга гаранция, произтичаща по друг начин от използването или уповаването на този документ. 

Този документ е поверителен и не може да се възпроизвежда или предава под каквото и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, за каквато и да е цел, без предварително писмено съгласие на Apple.

© 2015 Apple Inc. Всички права запазени. Apple, логото на Apple и Wallet са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони. Apple Pay, Face ID и Touch ID са търговски марки на Apple Inc. IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни и региони и се използва под лиценз. Другите имена на продукти и фирми, упоменати в този документ, може да са търговски марки на съответните им фирми притежатели.

Дата на публикуване: