Използвайте S/MIME, за да изпращате криптирани съобщения в среда на Exchange в iOS

iOS предлага поддръжка за S/MIME, така че да можете да изпращате криптирани имейл съобщения. 

За да изпратите криптирани съобщения, се нуждаете от сертификата на получателя (публичен ключ). Mail осъществява достъп до този сертификат по един от двата метода, в зависимост от това дали получателят е във вашата среда на Exchange. Тази статия обяснява и двата метода.

Криптиране на съобщения

Когато конфигурирате S/MIME за вашия акаунт, можете да изберете Encrypt by Default (Криптиране по подразбиране), когато създавате нови съобщения.

В iOS 13.4 и по-нови версии, когато препратите или отговорите на съобщение, състоянието на криптиране на вашето съобщение ще съответства на състоянието на входящото съобщение, а не на вашата системна настройка по подразбиране. Можете също да промените състоянието на криптиране на изходящо съобщение с помощта на синята икона с ключалка:

 

 

Изпращайте криптирани съобщения до хората във вашата среда на Exchange

Ако вашият получател е потребител в същата среда на Exchange, iOS може да намери необходимия сертификат за криптиране на съобщението.

Изпълнете следните стъпки, за да изпращате криптирани съобщения до контакти във вашата среда на Exchange:

  1. Съставете ново съобщение в Mail. Забележете иконата с отключена ключалка, която показва, че криптирането на съобщенията е активирано за вашия акаунт в Exchange.
  2. Започнете да адресирате съобщението до получател във вашата организация на Exchange.
  3. Mail се консултира с GAL, за да открие S/MIME сертификата на получателя.
  4. Когато Mail намери сертификат, вдясно от името на контакта на получателя се появява икона с ключалка и адресът се маркира в синьо. Забележете по-голямата синя икона с ключалка – тя може да се използва за превключване на криптирането за съобщението, което ви позволява лесно да съставяте както криптирани, така и некриптирани съобщения.
  5. Ако добавите получател и Mail не може да намери сертификата, този адрес се маркира в червено и вдясно от адреса на получателя се появява икона с отключена ключалка. Обозначението на съобщението вече ще се показва като отключено и Unable to Encrypt (Не може да се криптира).

Изпратете криптирано съобщение на някой извън вашата среда на Exchange

Ако планираният получател е извън средата на Exchange на подателя или ако подателят не използва акаунт в Exchange, сертификатът на получателя трябва да бъде инсталиран на устройството. Използвайте тези стъпки.

  1. В подписано съобщение от планирания получател докоснете адреса на подателя. Невалидните подписи имат червен въпросителен знак   вдясно от адреса на подателя. Mail показва валидните подписи със синя отметка   вдясно от адреса на подателя.
  2. Ако сертификатът на подателя е издаден от неизвестен сертифициращ орган, можете ръчно да инсталирате сертификата за този имейл адрес. Докоснете View Certificate (Преглед на сертификат).

  3. За да инсталирате и да се доверите на сертификата за подпис на подателя, докоснете Install (Инсталиране).
  4. Бутонът Install (Инсталиране) променя цвета си в червено и си променя надписа на Remove (Премахване). Докоснете Done (Готово) в горния десен ъгъл, за да завършите процеса на инсталиране на сертификат.
  5. iOS свързва този цифров сертификат с имейл адреса на получателя, което позволява криптиране на съобщението.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: