Включете автоматични изтегляния за покупки от iTunes Store, App Store, и iBooks Store

След като включите автоматичните изтегляния, всяка покупка, която правите в iTunes Store, App Store или iBooks Store на Вашия iPhone, iPad, iPod touch или компютър, автоматично се изтегля във всички Ваши други устройства.

Ако не искате да включвате автоматичните изтегляния, може да изтеглите последните си покупки от iTunes Store, App Store или iBooks Store.

Когато включите автоматичните изтегляния, Вашето устройство също се асоциира с Вашия Apple ID.

Ако използвате Family Sharing и включите автоматични изтегляния, съдържанието, закупено от други членове на Вашето семейство, няма да се изтегли автоматично във Вашите устройства. Автоматично се изтегля само съдържание, което сте закупили с Вашия Apple ID.

Какво ще Ви трябва

 

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Чукнете върху Settings (Настройки) > iTunes & App Store.
 2. Включете съдържанието, което искате да се изтегля автоматично. 

След като включите автоматични изтегляния за музика, приложения или книги на всички Ваши устройства, всички нови покупки, които правите в iTunes Store, App Store или iBooks Store от което и да е устройство, автоматично се изтеглят във всички Ваши устройства.

Ако включите Updates (Актуализации), всички нови версии на приложенията, които в момента имате на устройството си, автоматично се изтеглят, когато станат налични.

Може да включите или изключите автоматичните изтегляния чрез мобилната си мрежа на iPhone или чрез Wi-Fi мобилната мрежа на iPad. Отидете в Settings (Настройки) > iTunes & App Store и включете или изключете Cellular Data (Мобилни данни). Изтеглянията чрез мобилни данни са ограничени до размер на файла от 100 MB или по-малък.

На Вашия компютър

В iTunes може да включите автоматични изтегляния за покупки от iTunes Store , като песни, албуми, филми, телевизионни предавания или приложения за Вашия iPhone, iPad или iPod touch.

 1. Отворете iTunes.
 2. Ако не сте упълномощили компютъра си, изберете Store (Магазин) > Authorize This Computer (Упълномощаване на този компютър).
 3. Mac: От лентата на менюто в горната част на екрана на Вашия компютър изберете iTunes > Preferences (Предпочитания).
  Windows: От лентата на менюто в горната част на прозореца на iTunes изберете Edit > Preferences (Редактиране на предпочитания).
 4. Щракнете върху раздела Downloads (Изтегляния), след което изберете съдържанието, което искате автоматично да се изтегля.
 5. Щракнете върху ОК.

iBooks

В OS X Mavericks версия 10.9 или по-нова версия и iTunes 11.1 или по-нова версия предпочитанието за автоматични изтегляния за книги се намира в приложението iBooks for Mac. 

 1. Отворете iBooks за Mac.
 2. От лентата с менюто в горната част на екрана на Вашия компютър изберете iBooks > Preferences (Предпочитания). След това щракнете върху раздела Store (Магазин).
 3. Изберете "Download new purchases automatically" (Автоматично изтегляне на новите покупки).
 4. При напомняне се регистрирайте с Вашите Apple ID и парола.

Mac App Store

Можете също да включите автоматични изтегляния за приложения, които купувате за Вашия Mac.

 1. От лентата с менюто в горната част на екрана на Вашия компютър изберете менюто Apple () > System Preferences (Системни предпочитания).
 2. Щракнете върху App Store.
 3. Изберете "Automatically download apps purchased on other Macs." (Автоматично изтегляне на приложения, закупени от други Мас)

Още за автоматичните изтегляния

 • Ако Вашият iPhone, iPad или iPod touch има интернет връзка и включите Push Notifications (Принудителни известявания), Вашето съдържание автоматично се изтегля във Вашето устройство. На свързаното устройство, което не поддържа Push Notifications (Принудителни известявания), Вашето съдържание автоматично се появява в опашката за изтегляния от iTunes. Можете ръчно да изтегляте съдържанието в iTunes.
 • Ако включите автоматични изтегляния на Mac или ПК, които имат последната версия на iTunes, музиката, филмите и телевизионните предавания, които купувате от Вашата Apple TV, автоматично се изтеглят във Вашия компютър.
 • Автоматичните изтегляния за музика и изтеглянето на предишни покупки на музика, филми или телевизионни предавания може да не са налични във всички страни и региони. Вижте дали можете да изтегляте повторно покупки от iTunes във Вашата държава или регион.
 • Автоматични изтегляния на филми и телевизионни предавания са налични само в последната версия на iTunes. Автоматичните изтегляния не могат да бъдат включени за видео в iOS.
 • Приложения не се изтеглят автоматично в Apple TV (4-то поколение), но можете да изтегляте или да имате достъп до предишни покупки от iTunes Store или App Store на Вашето устройство.

Получаване на помощ

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: