Включване на автоматични изтегляния или актуализации на приложенията

След като включите автоматичните изтегляния, всяка покупка, която правите в App Store, iTunes Store или Apple Books на вашия iPhone, iPad, iPod touch или компютър, автоматично се изтегля във всички ваши други устройства. Също така можете да включите автоматични актуализации за приложенията.

Когато включите автоматичните изтегляния или автоматичните актуализации, вашето устройство се асоциира с вашия Apple ID.

Ако не искате да включите автоматичните изтегляния, може повторно да изтегляте покупки от другите си устройства.

Ако използвате Family Sharing и включите автоматичните изтегляния, съдържание, което други членове на семейната ви група закупят, няма да се изтегли автоматично във вашите устройства. Автоматично се изтегля само съдържание, което сте закупили с вашия Apple ID. И ако включите автоматичните актуализации, само приложения, които закупите, се актуализират автоматично.

Подготовка

iPhone X с отворено меню Settings (Настройки) > [вашето име] > iTunes & App Store. Автоматичните изтегляния са включени за Music (Музика), Apps (Приложения), Books & Audiobooks (Книги и аудиокниги) и Updates (Актуализации).

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Натиснете Settings (Настройки) > [вашето име] > iTunes & App Store.
 2. Включете съдържанието, което искате да се изтегля автоматично. 

След като включите автоматичните изтегляния за музика, приложения или книги и аудиокниги на всички ваши устройства, всички нови покупки, които правите в App Store, iTunes Store или Apple Books от което и да е устройство, автоматично се изтеглят на всички ваши устройства.

За да получавате автоматични актуализации за приложения, включете актуализациите. Всички нови версии на приложения, които имате на устройството си в момента, автоматично ще се изтеглят, когато са налични.

Също така може да включите или изключите автоматичните изтегляния през мобилната ви мрежа на iPhone или iPad Wi-Fi + Cellular. Отидете в Settings (Настройки) > [вашето име] > iTunes & App Store и включете или изключете Use Cellular Data (Използване на мобилни данни). Изтеглянията чрез мобилни данни са ограничени до размер на файла от 200 MB или по-малък.

На вашия компютър

Може да включите автоматични изтегляния за приложения за вашия Mac в App Store; за музика, филми и телевизионни предавания в iTunes; а за книги в Apple Books.

App Store

 1. Отворете App Store.
 2. От лентата с менюто в горната част на екрана на вашия компютър изберете App Store > Preferences (Предпочитания).
 3. За да включите автоматичните изтегляния, изберете „Automatically download apps purchased on other Macs“ (Автоматично изтегляне на приложения, закупени на други Mac). За да включите автоматичните актуализации, изберете Automatic Updates (Автоматични актуализации).
  Панелът App Store Preferences (Предпочитания в App Store).

iTunes

 1. Отворете iTunes. Ако не сте упълномощили компютъра си, изберете Store (Магазин) > Authorize This Computer (Упълномощаване на този компютър) от лентата на менюто в горната част на екрана на вашия компютър.
 2. Mac: От лентата на менюто в горната част на екрана на вашия компютър изберете iTunes > Preferences (Предпочитания).
  Windows: От лентата на менюто в горната част на прозореца на iTunes изберете Edit (Редактиране) > Preferences (Предпочитания).
 3. Щракнете върху раздела Downloads (Изтегляния), след което изберете съдържанието, което искате да се изтегля автоматично.
  Панелът iTunes Download Preferences (Предпочитания при изтегляне в iTunes).
 4. Щракнете върху ОК.

Apple Books

 1. Отворете Apple Books.
 2. От лентата с менюто в горната част на екрана на вашия компютър изберете Books (Книги) > Preferences (Предпочитания). След това щракнете върху раздела Store (Магазин).
 3. Изберете „Download new purchases automatically“ (Автоматично изтегляне на новите покупки).
  Панелът Apple Books Store Preferences (Предпочитания в Apple Books Store).
 4. Ако бъдете подканени, влезте с вашия Apple ID.

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: