Настройване на iPhone, iPad и iPod touch

Научете как да настроите вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Ако преминавате към нов телефон

Ако искате да прехвърлите информацията от друго устройство на вашия нов iPhone, iPad или iPod touch, изпълнете следните стъпки:

Архивирайте предишното устройство с iOS, за да можете да прехвърлите съдържанието на новото устройство.

Ако настройвате вашия пръв iPhone

Ако вече сте настроили първия си iPhone, но искате да започнете отначало, научете какво трябва да направите. В противен случай изпълнете стъпките по-долу, за да настроите вашия нов iPhone.

Включване на устройството

Ще видите Hello (Здравейте) на много езици. Натиснете бутона Home (Начало), за да отключите устройството и да започнете настройването.

Ако сте незрящи или имате увредено зрение, можете да включите VoiceOver или Zoom от екрана Hello (Здравейте).

Получете помощ, ако устройството не се включва или ако е забранено или изисква парола.


 

Избор на вашия език, страна или регион

Когато получите подкана, изберете вашия език. След това докоснете вашата държава или регион. Това засяга начина на показване на информацията на устройството, включително дата, час, контакти и други.
 

Активиране на устройството

Необходимо е да се свържете с Wi-Fi мрежа, мобилна мрежа или iTunes, за да активирате и да продължите с настройването на устройството. 

Докоснете Wi-Fi мрежата, която искате да използвате, или изберете друга опция. Ако настройвате iPhone или iPad (Wi-Fi + Celluar), може да е необходимо да поставите първо SIM картата.

След това решете дали да използвате Location Services (Услуги за местоположение) – функция, която ви е необходима за приложения като Maps и Find My Friends.

Получете помощ, ако не можете да се свържете с Wi-Fi или ако не можете да активирате вашия iPhone.
 

Настройване на Touch ID и създаване на парола

На някои устройства можете да настроите Touch ID. С тази функция можете да използвате пръстовия си отпечатък, за да отключвате вашето устройство и да правите покупки. 

След това задайте шестцифрена парола, за да защитите вашите данни. Необходима ви е парола, за да използвате функции като Touch ID и Apple Pay. Ако искате да зададете четирицифрена или персонализирана парола или да не използвате парола, докоснете Passcode Options (Опции за парола).
 

Възстановяване или прехвърляне на информация и данни

Ако разполагате с архивно копие в iCloud или iTunes, или устройство с Android, можете да възстановите или прехвърлите данните си от старото на новото устройство.

Ако не разполагате с архивно копие или друго устройство, изберете Set Up as New iPhone (Настройване като нов iPhone).
 

 

Влизане с Apple ID и настройване на iCloud Drive

Въведете вашия Apple ID и парола или докоснете Don't have an Apple ID or forgot it (Неналичен/забравен Apple ID). От това място можете да възстановите вашия Apple ID или парола, да създадете Apple ID или да го настроите по-късно.

Ако използвате повече от един Apple ID, докоснете Use different Apple ID for iCloud and iTunes (Използване на различни Apple ID за iCloud и iTunes).

След това приемете правилата и условията на iOS. Ако сте влезли с вашия Apple ID, изпълнете следните стъпки, за да настроите iCloud Drive, Apple Pay и iCloud Keychain.
 

Настройване на Siri

Изберете дали да използвате Siri. На някои устройства ще получите подкана да изречете някои фрази, за да може Siri да опознае гласа ви. 
 

 

Персонализиране на действието при щракване върху бутона Home (Начало)

Ако имате iPhone 7 или iPhone 7 Plus, можете да зададете действието при натискане на бутона Home (Начало). Докоснете опция, след което натиснете бутона Home (Начало), за да я изпробвате. За да зададете най-желаното от вас действие, докоснете Next (Напред).

Ако искате да пропуснете този екран или да настроите бутона Home (Начало) по-късно, докоснете Customize Later (Персонализиране по-късно) в Settings (Настройки).
 

Избор на настройки за анализ на приложенията и разделителна способност на дисплея

Решете дали да споделяте информация с разработчиците на приложения.

След това, ако имате iPhone 6 или по-нов, изберете от следните два типа разделителна способност на дисплея: Standard (Стандартна), която показва повече съдържание на екрана, и Zoomed (Увеличена), която използва по-голям текст и контроли. Докоснете Next (Напред), за да продължите.
 

Завършване

Докоснете Get Started (Първи стъпки), за да започнете да използвате устройството. Създайте защитено копие на данните си чрез архивиране и научете за още функции в ръководството на потребителя за вашия iPhoneiPad или iPod touch.

Ако досега не сте използвали iPhone, научете повече за настройването и използването на iPhone.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: