Изпращане на подарък от App Store, iTunes Store, Apple Books и други

Можете да подарявате приложения, музика, филми, телевизионни предавания, книги, аудиокниги. Или можете да изпратите по имейл подаръчна карта, която може да бъде използвана за баланс в Apple ID.

Когато намерите нещо специално в App Store, iTunes Store или Apple Books, можете да го подарите на свой приятел или член на семейството. Също така можете да изпращате на някого средства като баланс в Apple ID, така че той да може да си вземе място за съхранение в iCloud, да плати абонаменти, като Apple Music, или да купи нещо от App Store, iTunes Store или Apple Books.

Получателят на вашия подарък трябва да има Apple ID във вашата държава или регион. Например, ако вие сте в Съединените щати, не можете да изпратите подарък на приятел, който живее в Австралия.

Не можете да изпращате подаръци във всички държави и региони. Наличностите в магазина варират също така за различните държави или региони. Научете какво е налично във вашата държава или регион.

Изпращане на подарък

Изпращане на подарък от вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението App Store, iTunes Store или Books. Ако не сте влезли, влезте с вашия Apple ID.
 2. Намерете артикула, който искате да подарите.
 3. Намерете и докоснете бутона Gift (Подаряване):
  • В App Store докоснете бутона Share (Споделяне) , след което докоснете Gift App (Подаряване на приложение) .
  • В iTunes Store докоснете бутона Share (Споделяне) , след което докоснете Gift (Подаряване) 
  • В приложението Books докоснете Gift (Подаряване) .
 4. Въведете имейл адреса на вашия получател. Ако искате, добавете съобщение.
 5. По подразбиране подаръкът се изпраща веднага след като го купите. Ако искате да зададете подаръкът да се изпрати по-късно, докоснете Today (Днес), след което задайте датата, на която искате подаръкът да бъде изпратен.
 6. Докоснете Next (Напред).
 7. Изберете тема на вашия подарък, след което докоснете Next (Напред).
 8. Докоснете Buy (Закупуване), след това докоснете Buy Now (Закупуване сега), за да потвърдите.

Не можете да подарите безплатен артикул, но можете да докоснете бутона Share (Споделяне) , за да изпратите на някого линк към артикула.

Изпращане на подарък от компютъра

 1. Отворете приложението Music или Apple Books. Или на PC отворете iTunes.
 2. В iTunes Store или Book Store намерете артикула, който искате да подарите.
 3. Щракнете върху бутона Show sharing options (Показване на опции за споделяне) бутон на менюто Show sharing options (Показване на опции за споделяне) до цената на артикула.
  iTunes Store, който показва албум на Уитни, който можете да изпратите като подарък.
 4. От менюто, което се появява, изберете Gift This (Подарете този) [вид на артикула].
 5. Въведете имейл адреса на вашия получател.
 6. Ако искате, добавете съобщение.
 7. По подразбиране подаръкът се изпраща веднага след като го купите. Ако искате да зададете подаръкът да се изпрати по-късно, изберете Other Date (Друга дата), след което задайте дата.
  Страницата за подаръци на App Store и iTunes, която показва къде да въведете имейла на своя получател и съобщение по желание.
 8. Щракнете върху Next (Напред).
 9. Изберете тема на вашия подарък, след което щракнете върху Next (Напред).
 10. За да потвърдите закупуването на вашия подарък, щракнете върху Buy Gift (Закупуване на подарък).

Не можете да подарите безплатен артикул, но можете да щракнете върху бутона Show sharing options (Показване на опции за споделяне) бутон на менюто Show sharing options (Показване на опции за споделяне), за да споделите линк към артикула.

Изпращане на подаръчна карта по имейл

Когато изпращате подаръчна карта по имейл, получателят може да използва сумата в своя баланс в Apple ID, който може да бъде използван за приложения, игри, място за съхранение в iCloud, абонаменти, като Apple Music, и други. Но за някои покупки не може да бъде използван балансът в Apple ID. Научете какво можете да закупите с баланса в Apple ID.

Изпращане по имейл на подаръчна карта от вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението App Store.
 2. Докоснете своята снимка или бутона за влизане  най-отгоре на екрана. Ако не сте влезли, влезте с вашия Apple ID.
 3. Докоснете „Send Gift Card by Email“ („Изпращане на подаръчна карта по имейл“).
  iPhone, който показва опцията Send Gift Card by Email (Изпращане на подаръчна карта по имейл).
 4. Въведете имейл адреса на вашия получател. Ако искате, добавете съобщение.
 5. Докоснете сумата, която искате да подарите, или докоснете other (друго), за да въведете различна сума.
 6. По подразбиране подаръкът се изпраща веднага след като го купите. Ако искате да зададете подаръкът да се изпрати по-късно, докоснете Today (Днес), след което задайте датата, на която искате подаръкът да бъде изпратен.
 7. Докоснете Next (Напред).
 8. Изберете тема на вашия подарък, след което докоснете Next (Напред).
 9. Докоснете Buy (Закупуване), след това докоснете Buy Now (Закупуване сега), за да потвърдите.

Изпращане по имейл на подаръчна карта от компютъра

 1. Отворете iTunes Store в приложението Music или Book Store в Apple Books. Или на PC отворете iTunes.
 2. Под Quick Links (Бързи връзки) щракнете върху Send Gift (Изпращане на подарък).
  iTunes Store на Mac, който показва Quick Links (Бързи връзки), които включват Send Gift (Изпращане на подарък) и Redeem (Използване).
 3. Въведете имейл адреса на вашия получател.
 4. Добавете съобщение.
 5. Щракнете върху сумата, която искате да подарите, или щракнете върху Other (Друго), за да въведете различна сума.
 6. По подразбиране подаръкът се изпраща веднага след като го купите. Ако искате да зададете подаръкът да се изпрати по-късно, изберете Other Date (Друга дата), след което настройте датата, на която искате подаръкът да бъде изпратен.
 7. Щракнете върху Next (Напред).
 8. Изберете тема на вашия подарък, след което щракнете върху Next (Напред).
 9. За да потвърдите вашия подарък, щракнете върху Buy Gift (Закупуване на подарък).

Изпращане отново на подарък

Когато изпращате подарък на някого, той получава уведомление по имейл. В имейла той може да докосне или да щракне върху Redeem (Използване), за да използва подаръка. Артикулът ще се отвори и ще започне да се изтегля на устройството или компютъра на получателя. Тогава вие ще получите имейл, в който има следния ред: „App Store & iTunes Gift for [email address]“ („Подарък в App Store и iTunes за [имейл адрес]“).

Ако сте изпратили подарък, а получателят не е получил имейл, изпратете подаръка отново.

Изпращане отново на подарък от вашия iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете името си, след което докоснете iTunes & App Store.
 3. Докоснете вашия Apple ID най-отгоре на екрана, след което докоснете View Apple ID (Преглед на Apple ID). Може да бъдете помолени да влезете с вашия Apple ID.
 4. Докоснете Gifts (Подаръци). Ако не виждате Gifts (Подаръци), значи наскоро не сте закупували никакви подаръци с този Apple ID.
 5. Докоснете подаръка, който искате да изпратите отново.
 6. Докоснете Resend Gift (Изпращане отново на подарък). Ако не виждате Resend Gift (Изпращане отново на подарък), значи подаръкът вече е бил използван.
  Преди да изпратите отново, се уверете, че имейлът на получателя е изписан правилно. Ако трябва да редактирате или да промените имейл адреса на получателя, докоснете имейл адреса му от екрана Gift details (Подробности за подаръка).

Изпращане отново на подарък от компютъра

 1. Отворете приложението Music или Apple Books. Или ако работите на PC, отворете iTunes.
 2. От лентата с менюта в горната част на екрана изберете Account (Акаунт) > View My Account (Преглед на моя акаунт). (В Apple Books изберете Store (Магазин) > View My Apple ID (Преглед на моя Apple ID.) Може да бъдете помолени да влезете с вашия Apple ID.
 3. На страницата Account Information (Информация за акаунта), превъртете до раздел Purchase History (История на покупките) и щракнете върху Manage Gifts (Управление на подаръци). 
  Ако не виждате Manage Gifts (Управление на подаръци), значи наскоро не сте закупували никакви подаръци от App Store и iTunes с този Apple ID.
 4. Щракнете върху View (Преглед) до подаръка, който искате да изпратите отново.
 5. Щракнете върху Resend Gift (Изпращане отново на подарък). Преди да изпратите отново, се уверете, че имейлът на получателя е изписан правилно. За да редактирате имейл адреса на получателя, променете адреса в полето под Recipient (Получател).

Научете повече

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: