Настройване на Exchange ActiveSync на iPhone, iPad или iPod touch

Когато добавяте Вашия акаунт Exchange ActiveSync, можете да синхронизирате Вашите Mail (Поща), Contacts (Контакти), Calendars (Календари), Reminders (Напомняния) и Notes (Бележки) с Вашето iOS устройство.

Добавяне на Вашия акаунт Exchange

Докоснете Settings (Настройки) > Mail (Поща) > Add Account (Добавяне на акаунт) > Microsoft Exchange.
Ако добавяте друг акаунт, докоснете Accounts (Акаунти) > Add Account (Добавяне на акаунт).

Въведете Вашия адрес

Въведете Вашия имейл адрес и докоснете Next (Напред). Можете да въведете също и описание на акаунта.

Свързване с Вашия сървър Exchange

След въвеждане на Вашия имейл адрес изберете Sign In (Регистриране) или Configure Manually (Ръчно конфигуриране).

Докоснете Sign In (Регистриране) за автоматично откриване на информация за Вашия акаунт Exchange. Ако Вашият акаунт използва модерно удостоверяване, ще бъдете преведени през потребителски работен поток за удостоверяване. 

Докоснете Configure Manually (Ръчно конфигуриране), за да настроите Вашия акаунт с Basic authentication (Основно удостоверяване). Въведете Вашата парола за имейла и докоснете Next (Напред). Възможно е също да бъдете подканени да въведете допълнителна информация за сървъра, която можете да получите от администратора на Вашия сървър Exchange.

Синхронизирайте Вашето съдържание

Можете да синхронизирате Mail (Поща), Contacts (Контакти), Calendars (Календари), Reminders (Напомняния) и Notes (Бележки). Когато приключите, докоснете Save (Запазване).

Редактиране на Вашите настройки на Exchange

Докоснете Settings (Настройки) > Mail (Поща) > Accounts (Акаунти), после изберете вашия акаунт Exchange. Можете също да зададете автоматични отговори за отсъствие от офиса и да промените колко често искате да се синхронизира Mail (Поща). За да промените разширени настройки, докоснете името на Вашия акаунт, за да промените настройки като SSL и S/MIME.


Научете повече

Научете повече за разполагането на iOS.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: