Настройване на Exchange ActiveSync на iPhone, iPad или iPod touch

Когато добавяте Вашия Exchange ActiveSync акаунт, можете да синхронизирате Вашите Mail (Поща), Contacts (Контакти), Calendars (Календари), Reminders (Напомняния) и Notes (Бележки) с Вашето iOS устройство.

Добавяне на Вашия Exchange акаунт

Чукнете върху Settings (Настройки) > Passwords & Accounts (Пароли и акаунти) > Add Account (Добавяне на акаунт) > Exchange.

 

Въведете Вашия адрес

Въведете Вашия имейл адрес и чукнете върху Next (Напред). Можете да въведете и описание на акаунта.

Свързване с Вашия Exchange сървър

След въвеждане на Вашия имейл адрес изберете Sign In (Регистриране) или Configure Manually (Ръчно конфигуриране).

Чукнете върху Sign In (Регистриране) за автоматично откриване на информация за Вашия Exchange акаунт. Ако Вашият акаунт използва модерно удостоверяване, ще бъдете ръководени от персонализиран работен процес на удостоверяване. 

Чукнете върху Configure Manually (Ръчно конфигуриране), за да настроите Вашия акаунт с Basic authentication (Базово удостоверяване). Въведете Вашата парола за имейла и чукнете върху Next (Напред). Възможно е също да бъдете подканени да въведете допълнителна информация за сървъра, която можете да получите от администратора на Вашия Exchange сървър.

Синхронизирайте Вашето съдържание

Можете да синхронизирате Mail (Поща), Contacts (Контакти), Calendars (Календари), Reminders (Напомняния) и Notes (Бележки). Когато приключите, чукнете върху Save (Запазване).

Редактиране на Вашите настройки на Exchange

Чукнете върху Settings (Настройки) > Passwords & Accounts (Пароли и акаунти), след което изберете Вашия Exchange акаунт. Можете също да зададете автоматични отговори за отсъствие от офиса и да промените колко често искате да се синхронизира Mail (Поща). За да промените разширени настройки, чукнете върху името на Вашия акаунт, за да промените настройки като SSL и S/MIME.


Научете повече

Научете повече за прилагането на iOS.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: