Използвайте командния ред за бърз старт в Apple Remote Desktop.

Можете да използвате бърз старт, за да изпълните команди на Apple Remote Desktop без рестартиране на дистанционния компютър.

Използвайте бърз старт, за да зададете предпочитания за Apple Remote Desktop. Можете например да инсталирате, деинсталирате, активирате, настроите и рестартирате компоненти на Apple Remote Desktop.

Научете как да управлявате дистанционен Mac компютър чрез Screen Sharing (Споделяне на екрана) от командния ред за бърз старт в macOS Mojave 10.14 и по-нови версии.

Първи стъпки

Можете да намерите инструмента за бърз старт в:
/System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Напишете командите от тази статия като един ред на текст. Ако текстът се пренася на нов ред при въвеждането му, това не е проблем. Не натискайте клавиша Return, докато не въведете цялата команда.

За повече информация относно командата за бърз старт използвайте флага за помощ:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Примерни команди

Командите в тази статия работят с Apple Remote Desktop 3.2 или по-нова версия.

Това са командите, които можете да използвате:

 • Рестартиране на агента ARD и помощника:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -restart -agent
  
 • Включете Remote Desktop Sharing (Споделяне на дистанционен работен плот), разрешете достъп за всички потребители и активирайте допълнителното свойство на менюто:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -allUsers -privs -all -clientopts -setmenuextra -menuextra yes
  
 • Включване на Remote Desktop Sharing, разрешаване на достъп за посочени потребители:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -allowAccessFor -specifiedUsers
  
  Трябва да използвате опциите -configure, -access и -privs в отделна команда, за да посочите групата потребители и техните привилегии за достъп. Например тази команда е за потребители с кратките имена „учител“ и „ученик“. Тя им предоставя достъп за наблюдение (но не и контрол) на компютъра и за изпращане на текстови съобщения:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users teacher,student -access -on -privs -ControlObserve -ObserveOnly -TextMessages
  
  За разлика от други опции за бърз старт, не можете да комбинирате опциите allowAccessFor с други опции за бърз старт. Трябва да я използвате както е в последните два примера по-долу. Ще трябва да извикате бърз старт повече от един път, за да завършите настройката на компютър.
 • Премахване на привилегии за достъп за посочени потребители („ученик“ в този пример):
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -configure -users student -access -off
  
 • Деактивиране на агента ARD и премахване на привилегиите за достъп за всички потребители:
  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off
  
Дата на публикуване: