Ако не можете да включите или да влезете в iMessage или FaceTime

За да използвате iMessage или FaceTime, трябва да ги пуснете на своя iPhone, iPad или iPod touch. Ако видите съобщение за грешка по време на пускането, изпълнете тези стъпки.

При пускане на iMessage или FaceTime може да видите някое от следните съобщения:

 • Waiting for activation (Изчакване на пускане)
 • Activation unsuccessful (Пускането е неуспешно)
 • An error occurred during activation (Възникна грешка по време на пускането)
 • Could not sign in, please check your network connection (Неуспешно влизане, проверете мрежовата си връзка)
 • Unable to contact the iMessage server (Неуспешно свързване със сървъра на iMessage). Опитайте отново.

Проверете настройките на устройството

 1. Уверете се, че сте свързани с мобилни данни или Wi-Fi мрежа. Ако използвате iPhone, ще ви е необходима функция за SMS съобщения, за да пуснете телефонния си номер с iMessage и FaceTime. В зависимост от мобилния оператор може да бъдете таксувани за SMS услугата.
 2. Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) > Date & Time (Дата и час) и се уверете, че е зададен правилният часови пояс.

Изключване и повторно пускане на iMessage и FaceTime

 1. Отворете Settings (Настройки) > Messages (Съобщения) и изключете iMessage.
 2. Отворете Settings (Настройки) > FaceTime и изключете FaceTime.
 3. Рестартирайте вашето устройство:
 4. Включете отново iMessage и FaceTime.

Все още не са пуснати, след като е изминал един ден?

Пускането на iMessage и FaceTime може да отнеме до 24 часа. Ако все още има проблем след 24 часа, изпълнете следните стъпки:

 1. Уверете се, че устройството разполага с най-новата версия на iOS или iPadOS.
 2. Ако използвате iPhone, се свържете с мобилния си оператор, за да се уверите, че можете да изпращате и получавате SMS съобщения.
 3. Ако вашият iPhone се използва с оператор, който не се намира в статиите за доставчици на безжични услуги, се уверете, че можете да изпращате и получавате международни SMS-и.
 4. Свържете се с отдела за поддръжка на Apple.

Получаване на допълнителна помощ

Може също така да използвате своя имейл адрес с iMessage и FaceTime. Влезте в страницата на вашия Apple ID акаунт и прегледайте всички имейл адреси, които имате, включително този, който искате да потвърдите. Ако имейл адресът не е правилен, можете да го обновите. След това щракнете върху Resend (Повторно изпращане) до имейл адреса, който искате да потвърдите.

Функцията FaceTime не е налична за всички страни или региони.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: