Ако възниква грешка, когато се опитвате да активирате iMessage или FaceTime

За да използвате iMessage или FaceTime, трябва да ги активирате на своя iPhone, iPad или iPod touch. Ако видите съобщение за грешка по време на активацията, изпълнете тези стъпки.

При активация на iMessage или FaceTime може да видите някое от следните съобщения:

 • Waiting for activation (Изчакване на активиране)
 • Activation unsuccessful (Активирането е неуспешно)
 • An error occurred during activation (Възникна грешка по време на активирането)
 • Could not sign in, please check your network connection (Неуспешно влизане, проверете мрежовата си връзка)
 • Unable to contact the iMessage server (Неуспешно свързване със сървъра на iMessage). Опитайте отново.

Проверете настройките на устройството

 1. Уверете се, че сте свързани с мрежа за мобилни данни или Wi-Fi мрежа. Ако използвате iPhone, ще ви е необходима функция за SMS съобщения, за да активирате телефонния си номер с iMessage и FaceTime. В зависимост от мобилния оператор може да бъдете таксувани за SMS услугата.
 2. Отидете в Settings (Настройки) > General (Общи) >Date & Time (Дата и час) и се уверете, че сте задали правилната часова зона.

Изключване и рестартиране на iMessage и FaceTime

 1. Отидете в Settings (Настройки) > Messages (Съобщения) и изключете iMessage.
 2. Отидете в Settings (Настройки) > FaceTime и изключете FaceTime.
 3. Рестартирайте устройството.
 4. Включете отново iMessage и FaceTime.

Все още не са активирани, след като е изминал един ден?

Активирането на iMessage и FaceTime може да отнеме до 24 часа. Ако все още има проблем след 24 часа, изпълнете следните стъпки:

 1. Уверете се, че устройството разполага с най-новата версия на iOS или iPadOS.
 2. Ако използвате iPhone, се свържете с мобилния си оператор, за да се уверите, че можете да изпращате и получавате SMS съобщения.
 3. Ако вашият iPhone се използва с оператор, който не се намира в статиите за доставчици на безжични услуги, се уверете, че можете да изпращате и получавате международни SMS.
 4. Свържете се с отдела за поддръжка на Apple.

Получаване на допълнителна помощ

Може също така да използвате своя имейл адрес с iMessage и FaceTime. Влезте в страницата на вашия Apple ID акаунт и прегледайте всички имейл адреси, които имате, включително този, който искате да потвърдите. Ако имейл адресът не е правилен, може да го актуализирате. След това щракнете върху Resend (Повторно изпращане) до имейл адреса, който искате да потвърдите.

Ако не можете да влезете в iMessage или FaceTime на Mac, вижте Ако не можете да влезете в iMessage или FaceTime на своя Mac.

Функцията FaceTime не е налична за всички страни или региони.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уеб сайтове, които не са управлявани или тествани от Apple, се предоставя без препоръки или одобрение. Apple не поема отговорност по отношение на избора, производителността или употребата на уеб сайтове и продукти на трети лица. Apple не гарантира точността или надеждността на уеб сайтовете на трети лица. Рисковете са неминуеми при използването на интернет. Свържете се с търговеца за допълнителна информация.

Дата на публикуване: