Ако видите „apple.com/bill“ в извлечението си за плащане

Apple.com/bill се появява във вашето извлечение, когато купувате приложение, музика, филм или друго съдържание от Apple. То освен това се появява и при подновяване на абонамент и когато член на семейството купува приложения или съдържание от Apple.

Как да видите за какво сте таксувани

  1. За да видите хронологията на покупките си, посетете reportaproblem.apple.com.
  2. Влезте с Apple ID.
  3. Ще се появи списък с покупки. За да видите пълната касова бележка, включително данъка, докоснете или щракнете върху датата. Няколко покупки, включително абонаменти, могат да бъдат групирани в едно таксуване.

Ако таксата е за абонамент, който вече не искате, можете да отмените абонамента.


Ако все още не можете да разпознаете таксуването

Не можете да намерите съответстващо таксуване на reportaproblem.apple.com? Разберете дали член на семейството е направил покупка или сте използвали друг акаунт, за да направите покупка.

Правил ли е покупка член на семейството?

  1. Ако сте уредник на група за Family Sharing (Семейно споделяне), можете да видите касовите бележки за покупки на членове на семейството. Потърсете в имейла си думите „receipt from Apple“ („касова бележка от Apple“). 
  2. Потърсете касова бележка, която да съответства на сумата, която виждате в своето извлечение за плащане. 
  3. На касовата бележка вижте какво е закупено и кой Apple ID е използван. Apple ID показва кой човек е закупил стоката.
    Имейл, показващ касова бележка от Apple, която включва Apple ID на лицето, което е направило покупката.

Ако предпочитате децата да получават разрешение, преди да направят покупка, включете Ask to Buy (Попитай за покупка).

Купихте ли нещо чрез друг Apple ID?

Ако имате повече от един Apple ID, посетете reportaproblem.apple.com и влезте с всеки Apple ID, който имате.


Връзка с отдела за поддръжка на Apple

Ако сте проверили reportaproblem.apple.com и вашите изпратени по имейл касови бележки и все още не сте сигурни защо сте таксувани, се свържете с отдела за поддръжка на Apple.

Дата на публикуване: