Как се таксуват приложенията, съдържанието и абонаментите на Apple

Научете кой метод на плащане се таксува, когато купувате абонаменти като място за съхранение в iCloud или елементи от App Store, iTunes Store, Apple Books или приложението Apple TV. Могат да бъдат таксувани повече от една покупка едновременно.

Няколко елемента могат да бъдат групирани в една сметка

Когато купувате елементи или плащате за абонаменти, методът ви на плащане се таксува по време на покупката или в рамките на няколко дни.

Ако не разпознавате дадена такса, вижте хронологията на покупките си и проверете дали няма групирани няколко елемента в едно таксуване. Или разгледайте разписката, която ви е изпратена по имейл, и вижте дали са включени няколко покупки.

В Европа е възможно покупките да не са групирани.

     iPhone показва покупки, включително песни, приложение и книга, които са заедно на една сметка.


Ако видите предстоящо таксуване за малка сума

Ако актуализирате информацията си за плащане или добавите някого към вашата група във Family Sharing (Семейно споделяне), в извлечението може да се появи временно блокиране на средства за малка сума. Блокиранията на средства се премахват от издателя на вашата карта или финансовата институция след кратко време.


Кой метод на плащане се таксува?

Когато купувате елементи или плащате за абонаменти, Apple се опитва да таксува вашите методи на плащане в следния ред:

  1. Apple се опитва да използва салдото по вашия Apple ID, за да покрие цялата сума.
  2. Ако нямате салдо в Apple ID или нямате достатъчно, за да покриете цялата сума, Apple се опитва да таксува основния ви метод на плащане. Основният метод на плащане е в началото на списъка в Settings (Настройки) на вашия iPhone. Можете да контролирате кой метод на плащане е в началото на списъка.
  3. Ако има проблем с основния метод на плащане или ако той не може да бъде таксуван за цялата останала сума, Apple се опитва да таксува другите ви методи на плащане отгоре надолу. Ако никой от тях не може да бъде таксуван, Apple може да опита отново.

Някои покупки не се таксуват от салдото по вашия Apple ID

  • Ако сте в група на Family Sharing (Семейно споделяне), покупките се таксуват по личното ви салдо в Apple ID. Ако нямате достатъчно салдо в Apple ID, за да платите покупката, остатъкът се начислява по основния платежен метод на семейния организатор.
  • Подаръци не могат да се таксуват от салдото по вашия Apple ID. При изпращане на подаръчна карта се таксува основният ви метод на плащане.
  • Някои абонаменти може да не бъдат таксувани по салдото ви в Apple ID.

Ако нито един от вашите платежни методи не може да бъде таксуван

Ако покупката не може да бъде таксувана по никой от вашите методи на плащане, акаунтът ви има отрицателно салдо. Не можете да купувате повече елементи или да актуализирате приложенията си, докато не актуализирате метода си на плащане.


Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: