Съвместимост на файловата система Xsan и StorNext

Научете кои версии на StorNext могат да се използват с Xsan в macOS.

Съвместимост със StorNext в macOS

Следващата диаграма показва кои клиенти на StorNext могат да се използват с macOS Xsan MDC и кои клиенти на macOS Xsan могат да се използват със StorNext MDC.

Версия на macOS StorNext 7.1.x StorNext 7.0.x StorNext 6.4.x StorNext 6.0.x до 6.3.x
macOS 13 ✓  ✓  ✓   
macOS 12  
macOS 11  
macOS 10.12 до 10.15  

Някои по-стари издания на StorNext може вече да не се поддържат или да не са налични. Вижте уебсайта за поддръжка на Quantum за повече информация.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: