Съвместимост на SAN клиентите с Xsan и StorNext контролери

Научете кои версии на StorNext могат да се използват в един и същи SAN с контролери на метаданни Xsan (MDCs) и кои версии на Xsan могат да се използват в същия SAN с контролерите на StorNext.

Съвместимост на Xsan MDC с клиенти на StorNext FX

Версия на Xsan

Версия на StorNext

  StorNext
6.0.x до 6.4.0
StorNext
5.3.1, 5.3.2.x, 5.4.x (всички) 
StorNext
5.3.0
StorNext
5.2.2
StorNext 5.2.0
или 5.2.1
Xsan 5.0.1      
Xsan 5    
Xsan 4.1      
Xsan 4    

 

Съвместимост на StorNext MDC с клиенти на Xsan

Версия на StorNext Версия на Xsan
  Xsan 5.0.1 
(macOS 10.13 до 10.15)
Xsan 5
(macOS 10.12)
Xsan 4.1
(macOS 10.11)
Xsan 4
(macOS 10.10)
StorNext 6.1.x, 6.2.x, 6.3.x, 6.4.0    
StorNext 6.0.5 или 6.0.6.x    
StorNext 6.0, 6.0.1 или 6.0.1.1
StorNext 5.4.x
StorNext 5.3.2.x
StorNext 5.2.2, 5.3.0, 5.3.1    
StorNext 5.2 или 5.2.1      

 

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: