Извършване на покупки с Apple Pay

Можете да плащате с Apple Pay в магазини, в приложения, в интернет и други.

Как да плащате с Apple Pay в магазини и други места

С вашия iPhone или Apple Watch можете да използвате Apple Pay в магазини, ресторанти, бензиностанции, таксита или където и да видите някой от тези символи1.

 

Плащане с iPhone

 1. За да използвате вашата карта по подразбиране:
  • Ако вашият iPhone има Face ID, натиснете двукратно страничния бутон. Ако бъдете подканени, се удостоверете с Face ID или въведете паролата си, за да отворите Apple Wallet.
  • Ако вашият iPhone има Touch ID, натиснете двукратно началния бутон.
 2. За да използвате различна карта, докоснете картата по подразбиране, за да видите другите карти. Докоснете нова карта и извършете удостоверяване.
 3. Задръжте горната част на вашия iPhone до безконтактния четец, докато на дисплея не се покажат Done (Готово) и отметка.

Плащане с Apple Watch

 1. Щракнете двукратно върху страничния бутон.
 2. Картата по подразбиране се отваря автоматично. Превъртете надолу, за да изберете друга карта.
 3. Задръжте дисплея на вашия Apple Watch близо до безконтактния четец, докато усетите лека вибрация и чуете звуков сигнал.

Искате да видите скорошните си покупки? Научете как да проверите хронологията на трансакциите с Apple Pay.

Как да плащате с Apple Pay онлайн или в приложения

Можете да използвате Apple Pay, за да плащате онлайн в Safari2,3 или в приложения, когато видите Apple Pay като начин на плащане.

 

 1. Докоснете бутона Apple Pay или изберете Apple Pay като платежен метод.
 2. За да платите с различна карта, докоснете бутона Next (Напред)  или бутона Expand Menu (Разгръщане на менюто)  до картата по подразбиране.
 3. Ако е необходимо, въведете своята информация за плащане, доставка и контакт. Apple Pay съхранява тази информация и няма да е необходимо да я въвеждате повторно.
 4. Потвърдете плащането.
  • iPhone или iPad с Face ID: натиснете двукратно страничния бутон, след което използвайте Face ID или паролата си.
  • iPhone или iPad без Face ID: използвайте Touch ID или паролата си. 
  • Apple Watch: щракнете двукратно върху страничния бутон.
  • Mac с Touch ID: изпълнете подканите на Touch Bar и поставете пръст върху Touch ID. Ако функцията Touch ID е изключена, докоснете иконата Apple Pay на Touch Bar и изпълнете подканите на екрана.
  • Mac без Touch ID: потвърдете плащането на свързания с Bluetooth iPhone или Apple Watch. Уверете се, че сте влезли със същия Apple ID на всичките си устройства.
 5. Когато плащането завърши успешно, ще видите Done (Готово) и отметка на екрана.

 1. Освен че трябва да приема Apple Pay, търговецът трябва да приема вашата платежна карта и платежна мрежа.
 2. В Континентален Китай може да използвате Apple Pay в интернет със Safari само на съвместими iPhone и iPad с най-новата версия на iOS или iPadOS.
 3. В Италия можете да използвате своя iPhone и Apple Watch за извършване на покупки в магазини през Apple Pay с карта Maestro. Картите Maestro не могат да се използват в приложения и онлайн. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: