Използване на Apple Pay

Научете как да плащате лесно и сигурно с Apple Pay в магазини, ресторанти и приложения, онлайн и други.

Плащане в магазини и на други места

С вашия iPhone или Apple Watch можете да използвате Apple Pay навсякъде, където видите някой от тези знаци.1,2 Можете да плащате с Apple Pay в магазини, ресторанти, таксита, на автомати за продажба и на много други места.

Използване на Apple Pay

Плащане през iPhone с Face ID

 1. За използване на вашата карта по подразбиране щракнете двукратно страничния бутон.
 2. Погледнете към iPhone за удостоверяване с Face ID или въведете паролата си. 
 3. Задръжте горната част на вашия iPhone до безконтактния четец, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

Плащане през iPhone с Touch ID

 1. За да използвате картата по подразбиране, поставете пръст върху Touch ID. 
 2. Задръжте горната част на вашия iPhone до безконтактния четец, докато не видите Done (Готово) и отметка на дисплея.

Използване на Apple Pay на Apple Watch

Плащане през Apple Watch

 1. За използване на вашата карта по подразбиране щракнете двукратно страничния бутон.
 2. Задръжте дисплея на вашия Apple Watch близо до безконтактния четец.
 3. Изчакайте, докато не усетите лека вибрация.

В зависимост от магазина и трансакционната сума може да е необходимо да подпишете касова бележка или да въведете PIN код.

Ако плащате с Apple Cash в САЩ, извършете удостоверяване с Face ID, Touch ID или сигурна парола.3 Някои терминали може да изискват PIN код за изпълнението на дебитни трансакции. Ако получите подкана, въведете 0000 или друг произволен четирицифрен код.

Ако сте в Япония

Уведомете служителя на касата дали плащате със Suica, PASMO, iD или QUICPay. Необходимо е само да потърсите емблемата върху картата в Wallet. За да използвате карта Suica или PASMO, която е зададена като картата за Express Transit, задръжте горната част на своя iPhone близо до четеца.

Ако сте в континентален Китай

За да плащате в магазини с вашата кредитна или дебитна карта, е необходимо следното:

 1. Ако използвате iPhone с Touch ID, щракнете двукратно върху бутона Home (Начало), поставете пръст върху Touch ID или въведете вашата парола, преди да приближите своя iPhone до четеца.
 2. Ако използвате iPhone с Face ID, щракнете двукратно страничния бутон и извършете удостоверяване с Face ID, преди да приближите iPhone до четеца.

Плащане с карта, различна от картата по подразбиране

Можете да превключвате между картите по следния начин:

 • iPhone с Face ID: щракнете двукратно страничния бутон. Когато картата по подразбиране се покаже, я докоснете и изберете друга карта. Погледнете към iPhone за удостоверяване с Face ID и след това задръжте горната част на устройството близо до четеца, за да извършите плащането. 
 • iPhone с Touch ID: приближете устройството до четеца, без да поставяте пръст върху Touch ID. Когато картата по подразбиране се покаже, я докоснете и изберете друга карта. Поставете пръст върху Touch ID, за да извършите плащането.
 • Apple Watch: щракнете двукратно върху страничния бутон. Когато картата по подразбиране се покаже, плъзнете наляво или надясно, за да изберете друга карта. Приближете часовника си до четеца, за да извършите плащането.


Използване на Apple Pay в приложения

Плащане за и в приложения

Можете да използвате Apple Pay на вашия iPhone, iPad и Apple Watch за плащания в приложения, където Apple Pay се показва като опция за плащане. Потърсете някой от тези бутони в приложенията.

За да извършите плащане с Apple Pay в дадено приложение:

 1. Докоснете бутона Apple Pay или изберете Apple Pay като платежен метод.
 2. Уверете се, че сте въвели правилно информацията за плащане, доставка и контакт. Ако желаете да платите с друга карта, докоснете иконата Next (Напред) до картата.
 3. Ако е необходимо, въведете своята информация за плащане, доставка и контакт на своя iPhone или iPad. Apple Pay ще запази тази информация и няма да е необходимо да я въвеждате повторно.
 4. Потвърдете плащането. Когато плащането завърши успешно, ще видите Done (Готово) и отметка на екрана.
  • iPhone или iPad с Face ID: щракнете двукратно страничния бутон, след което използвайте Face ID или паролата си.
  • iPhone или iPad без Face ID: използвайте Touch ID или паролата си. 
  • Apple Watch: щракнете двукратно върху страничния бутон. 

В континентален Китай е възможно да е необходимо да въведете своя PIN код.

В някои държави или региони може да използвате Apple Pay за извършване на плащания в Business Chat.4

Научете как да използвате Apple Pay като начин на плащане за Apple ID за извършване на покупки в App Store и за закупуване на услуги на Apple.

Плащане онлайн или в Safari

Можете да използвате Apple Pay на вашия iPhone, iPad и Mac за онлайн плащания в Safari.5,6

Използване на Apple Pay в интернет

На iPhone или iPad

 1. Докоснете бутона Apple Pay.
 2. Уверете се, че сте въвели правилно информацията за плащане, доставка и контакт. Ако желаете да платите с друга карта, докоснете иконата Next (Напред) до картата.
 3. Ако е необходимо, въведете своята информация за плащане, доставка и контакт. Apple Pay ще запази тази информация и няма да е необходимо да я въвеждате повторно.
 4. Когато сте готови, извършете покупката и потвърдете плащането.
  • iPhone или iPad с Face ID: щракнете двукратно страничния бутон, след което използвайте Face ID или паролата си.
  • iPhone или iPad без Face ID: използвайте Touch ID или паролата си. 
  • Apple Watch: щракнете двукратно върху страничния бутон. 
 5. Когато плащането завърши успешно, ще видите Done (Готово) и отметка на екрана.

На модели Mac с Touch ID

 1. Докоснете бутона Apple Pay.
 2. Уверете се, че сте въвели правилно информацията за плащане, доставка и контакт. За да платите с карта, различна от картата по подразбиране, щракнете върху иконата за разгръщане на менюто до картата по подразбиране и изберете картата, която желаете да използвате. 
 3. Ако е необходимо, въведете своята информация за плащане, доставка и контакт. Apple Pay ще запази тази информация и няма да е необходимо да я въвеждате повторно.
 4. Когато сте готови, извършете покупката. Изпълнете подканите на Touch Bar и поставете пръст върху Touch ID. Ако функцията Touch ID е изключена, докоснете иконата Apple Pay на Touch Bar и изпълнете подканите на екрана. Когато плащането завърши успешно, ще видите Done (Готово) и отметка на екрана.

Картата Apple Cash не е налична в macOS.3

На други модели Mac

 1. Необходим ви е iPhone или Apple Watch, за да потвърждавате плащанията. Уверете се, че сте влезли със същия Apple ID на всичките си устройства. 
 2. Уверете се, че функцията за Bluetooth е включена на Mac.
 3. Докоснете бутона Apple Pay.
 4. Уверете се, че сте въвели правилно информацията за плащане, доставка и контакт. За да платите с карта, различна от картата по подразбиране, щракнете върху иконата Expand Menu (Разгръщане на менюто) до картата по подразбиране и изберете картата, която желаете да използвате. Можете да изберете кредитна и дебитна карта или карта Apple Cash от произволен iPhone или Apple Watch наблизо, на който сте влезли със същия акаунт в iCloud.3
 5. Ако е необходимо, въведете своята информация за плащане, доставка и контакт. Apple Pay ще запази тази информация на вашия iPhone и няма да е необходимо да я въвеждате повторно.
 6. Когато сте готови, извършете покупката и потвърдете плащането. 
  • iPhone с Face ID: щракнете двукратно страничния бутон, след което използвайте Face ID или паролата си.
  • iPhone с Touch ID: използвайте Touch ID или паролата си. 
  • Apple Watch: щракнете двукратно върху страничния бутон. 
 7. Когато плащането завърши успешно, ще видите Done (Готово) и отметка на екрана.

Използване на карта с наградни точки

В участващите магазини можете да получавате или използвате награди чрез Apple Pay. Необходимо е само да добавите своята карта с наградни точки в Wallet и да я използвате при плащане през Apple Pay. Ако желаете картата ви с наградни точки да се показва автоматично в даден магазин, изберете картата, докоснете бутона More (Още) и включете Automatic Selection (Автоматичен избор).

След като използвате картата с наградни точки, Apple Pay превключва на платежната карта по подразбиране и плащането на покупката се извършва с нея. В зависимост от магазина можете да използвате картата с наградни точки и платежната карта в една стъпка или може да е необходимо да изчакате, докато не получите подкана от терминала или служителя на касата да извършите плащането.

Преглед на хронологията на трансакциите

Когато докоснете карта в Wallet, виждате последните трансакции за всяка кредитна, дебитна или предплатена карта, включително Apple Cash.* Виждате и последните трансакции, свързани с карти за пътуване. В зависимост от банката или издателя на картата е възможно да виждате единствено трансакциите, извършени от вашето устройство. Възможно е също да виждате всички трансакции по сметката на вашата кредитна или дебитна карта, включително всички устройства с Apple Pay и физическата ви карта.

Ако сте настроили Apple Watch с Apple Pay, можете да прегледате хронологията на трансакциите в приложението Watch на вашия iPhone. В приложението Watch просто докоснете Wallet & Apple Pay, докоснете картата и след това докоснете раздел Transactions (Трансакции).

Някои банки или издатели на карти предоставят единствено първоначални оторизационни суми в Wallet, които може да се различават от окончателната трансакционна сума. В зависимост от вашата банка или издателя на картата ви е възможно трансакционните суми от места като ресторанти, бензиностанции, хотели и фирми за автомобили под наем да се различават. Винаги преглеждайте извлечението от сметката по вашата кредитна или дебитна карта, издадено от банката или издателя на картата, за окончателни данни за трансакцията.

При отхвърляне на трансакция се свържете с вашата банка или издателя на картата ви за помощ.

*Apple Cash се предлага единствено в САЩ.

Подаване на сигнал за трансакция с грешно име или местоположение на търговеца

 1. На вашия iPhone отворете приложението Wallet и докоснете картата, с която сте направили трансакцията.
 2. В Latest Transactions (Последни трансакции) докоснете трансакцията, за която искате да подадете сигнал.
 3. Докоснете Report an Issue (Подаване на сигнал за проблем).
 4. В Issue (Проблем) докоснете Incorrect Merchant Info (Неправилна информация за търговеца), след което докоснете Merchant Name (Име на търговец), Merchant Category (Категория на търговец) или Other Issue (Друг проблем).

Научете повече

 1. За да използвате Apple Pay за плащане на пътувания и в магазини в Япония, ви е необходим iPhone 8 или iPhone 8 Plus или по-нов модел или Apple Watch Series 3 или по-нов модел. Можете също да използвате iPhone 7,iPhone 7 Plus или Apple Watch Series 2, закупен в Япония. Научете как да разберете дали устройството ви е закупено в Япония.
 2. Ако сте добавили вашата ИД карта на обучаващо се лице в Wallet, използвайте вашия iPhone или Apple Watch за извършване на плащания на местата, където можете да плащате със своята физическа ИД карта на обучаващо се лице.
 3. Apple Cash се предлага единствено в САЩ. Картата Apple Cash се издава от Green Dot Bank, член на FDIC. Можете да използвате картата Apple Cash единствено на места, където се приемат плащания с Apple Pay и карти Discover. Ако сте търговец, научете повече за безконтактните дебитни карти Discover тук.
 4. В момента Business Chat е в бета-версия. В някои държави или региони Business Chat ще се предоставя на фирми на база текущо актуализиран график.
 5. В Континентален Китай може да използвате Apple Pay в мрежата в Safari само на съвместими iPhone и iPad с  най-новата версия на iOS или iPadOS.
 6. В Италия можете да използвате своя iPhone и Apple Watch за извършване на покупки в магазини през Apple Pay с карта Maestro. Картите Maestro не могат да се използват в приложения и онлайн. В Нидерландия можете да добавяте карти Maestro на всички съвместими устройства с изключение на Mac.
 7. Apple Card се издава от клон на Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City. Apple Card се предлага единствено в САЩ.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: