Видеоклипове в режим на забавен каданс, импортирани от iPhone 6, се възпроизвеждат прекалено бързо в iMovie (2014 г.)

Видеоклипове в режим на забавен каданс на iPhone 6, добавени към времевата линия, се забавят до 25%, но могат да се забавят още.

Настройването на скоростта на видеоклипа на Auto (Автоматично) ще го възпроизведе с очакваната скорост.

  1. Добавяне на видеоклип в режим на забавен каданс към времевата линия.
  2. Във времевата линия кликнете върху иконата с костенурка, която се появява на видеоклипа.
  3. В лентата за регулиране кликнете върху Auto (Автоматично).
Дата на публикуване: