Ако не можете да свържете принадлежност с Bluetooth към вашия iPhone, iPad или iPod touch

Ако ваша принадлежност с Bluetooth не иска да се сдвои или да се свърже с вашето iOS или iPadOS устройство, научете какво да правите.

Ако не можете да се свържете с някое от тези устройства

За да получите помощ за сдвояването на принадлежност с Bluetooth — като безжична клавиатура — към вашето iOS или iPadOS устройство, опитайте следните стъпки:

 1. Уверете се, че вашата принадлежност с Bluetooth и iOS или iPadOS устройството са близо едно до друго.
 2. Изключете и включете отново вашата принадлежност с Bluetooth.
 3. Уверете се, че вашата принадлежност с Bluetooth е включена и напълно заредена или свързана към захранването. Ако вашата принадлежност използва батерии, вижте дали не трябва да бъдат сменени.
 4. Ако има приложение, което използвате за принадлежността с Bluetooth, отидете на Settings (Настройки) > Privacy (Поверителност) > Bluetooth на вашето iOS или iPadOS устройство и се уверете, че сте включили Bluetooth за приложението.

Ако все още не можете да сдвоите или свържете вашата принадлежност с Bluetooth

 1. Ако преди това сте свързали вашата принадлежност с Bluetooth към вашето iOS или iPadOS устройство, раздвоете принадлежността, върнете я към режим на откриване, после опитайте да я сдвоите и свържете отново.
 2. Ако можете да сдвоите вашата принадлежност с някои устройства, но не и с вашето iOS или iPadOS устройство, раздвоете принадлежността от другите си устройства. След това опитайте отново да сдвоите с вашето iOS или iPadOS устройство.
 3. Консултирайте се с производителя на принадлежността, за да се уверите, че вашата принадлежност поддържа вашето iOS или iPadOS устройство.
 4. Ако все още имате някой от тези проблеми, свържете се с поддръжката на Apple
  • Не можете да включите Bluetooth или настройката е оцветена в сиво.
  • Не можете да свържете никакви принадлежности с Bluetooth към устройството си.
  • Производителят на принадлежности е потвърдил, че вашата принадлежност работи правилно.

Научете повече

Ако имате нужда от помощ при свързването на принадлежност с Bluetooth към вашия Apple TV, научете какво да правите.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: