iOS: Отстраняване на неизправности с Bluetooth връзки

Периодично при използване на устройството ви с iOS може да забележите неочаквано поведение на Bluetooth, като например прекъсвания на връзката, непостоянна връзка или затруднено намиране, сдвояване или свързване с Bluetooth аксесоар.

Try these steps first

Научете как да отстранявате посочените проблеми с Bluetooth на вашия iPhone, iPad или iPod touch.

Преди да се опитате да разрешите даден проблем, може да искате да научите повече за използването на Bluetooth с вашето устройство с iOS.

Първо изпълнете следните стъпки:

 1. Проверете дали сте в обхват на Bluetooth аксесоара, с който се опитвате да сдвоите вашия iPhone, iPad или iPod touch. Повечето Bluetooth аксесоари разполагат с обхват от приблизително 30 фута.
 2. На устройството с iOS докоснете Settings (Настройки) > Bluetooth и намерете устройството си в списъка. Ако на вашето устройство се изпише Not Connected (Не е свързано), докоснете името на аксесоара, за да се опитате да го свържете.
 3. Докоснете Settings (Настройки) > Bluetooth и изключете и включете отново Bluetooth.
 4. Уверете се, че вашият Bluetooth аксесоар е включен и напълно зареден или свързан със захранването.
 5. Уверете се, че вашият Bluetooth аксесоар е в режим за сдвояване.1
 6. Рестартирайте своето устройство с iOS.
 7. Докоснете Settings (Настройки) > Bluetooth и намерете Bluetooth аксесоара, с който сте свързани в момента или с който се опитвате да се свържете. След това докоснете и Forget this Device (Забрави това устройство). Опитайте да сдвоите отново Bluetooth аксесоара си.
  • Може да се наложи да въведете отново PIN кода на Bluetooth аксесоара си, ако аксесоарът ви изисква такъв. Някои често използвани PIN кодове са 0000, 1111 и 1234.
 8. Рестартирайте Bluetooth аксесоара си, като го изключите и след това го включите отново1.
 9. Актуализирайте устройството си с най-новата версия на софтуера. Вижте как да актуализирате своя iPhone, iPad или iPod touch.
 10. Ако Bluetooth аксесоарът ви разполага с фърмуер, който може да се надстройва, проверете дали разполагате с най-актуалната версия1, 2.

Следващи стъпки

Ако все още имате проблем след изпълнението на стъпките по-горе, изпълнете стъпките по-долу за вида проблем, пред който сте изправени.

Прекъсвания на Bluetooth връзката, непостоянна връзка или неуспешно откриване

 • Преместете устройството с iOS по-близо до Bluetooth аксесоара.
 • Разположете своето устройство с iOS и Bluetooth аксесоара с пряка видимост помежду им. Например преместете Bluetooth аксесоара и устройството с iOS от една и съща страна на тялото си.
 • Отстранете калъфите, стойките или другите аксесоари от устройството с iOS и вижте дали производителността ще се подобри.
 • Проверете за източници на потенциални смущения и преместете устройството с iOS и Bluetooth аксесоара си надалеч от други електронни устройства.
 • Нулирайте мрежовите настройки, като докоснете Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране) > Reset Network Settings (Нулиране на мрежовите настройки).
  • Това действие ще нулира всички мрежови настройки, включително: Wi-Fi мрежите, с които сте били свързани, и паролите за тях, наскоро използваните Bluetooth аксесоари, VPN и настройките за APN.

Неуспешно сдвояване с Bluetooth аксесоар

 • Ако видите думата „Connected“ (Свързано) до даден Bluetooth аксесоар в Settings (Настройки) > Bluetooth, вашето устройство с iOS вече е сдвоено с Bluetooth аксесоар. Не забравяйте, че може да се свържете само с един Bluetooth аксесоар едновременно.
 • Ако Bluetooth аксесоарът ви изисква PIN код за сдвояване, задължително въведете правилния PIN код1.
 • Нулирайте мрежовите настройки, като докоснете Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране) > Reset Network Settings (Нулиране на мрежовите настройки).
  • Това действие ще нулира всички мрежови настройки, включително: Wi-Fi мрежите, с които сте били свързани, и паролите за тях, наскоро използваните Bluetooth аксесоари, VPN и настройките за APN.

Неуспешно свързване с Bluetooth аксесоар

 • Преместете устройството с iOS по-близо до Bluetooth аксесоара.
 • Отстранете калъфите, стойките или другите аксесоари от устройството с iOS и вижте дали производителността ще се подобри.
 • Проверете за източници на потенциални смущения и преместете устройството с iOS и Bluetooth аксесоара си надалеч от други електронни устройства.
 • Проверете дали Bluetooth аксесоарът ви използва профил, който работи с устройството с iOS.
 • Нулирайте мрежовите настройки, като докоснете Settings (Настройки) > General (Общи) > Reset (Нулиране) > Reset Network Settings (Нулиране на мрежовите настройки).
  • Това действие ще нулира всички мрежови настройки, включително: Wi-Fi мрежите, с които сте били свързани, и паролите за тях, наскоро използваните Bluetooth аксесоари, VPN и настройките за APN.
Дата на публикуване: