Одобрявайте това, което закупуват децата, с Ask to Buy (Запитване за закупуване)

С Ask to Buy (Запитване за закупуване) можете да дадете свобода на децата си да правят собствени избори, като в същото време контролирате изразходването на средства.

Как работи Ask to Buy (Запитване за закупуване)

iPhone на родител показва заявка, която дете е направило на собствения си iPhone.

С Ask to Buy (Запитване за закупуване), когато децата искат да закупят или изтеглят нов артикул, те изпращат заявка към семейния организатор. Семейният организатор може да използва собствено устройство, за да одобри или откаже заявката. Например, ако дете иска да купи приложение, семейният организатор може да види приложението и да прецени дали да го разреши.

Ако семейният организатор одобри заявката и завърши покупката, артикулът автоматично се изтегля на устройството на детето. Ако семейният организатор откаже заявката, няма да се извърши покупка или изтегляне. Ако детето изтегли повторно дадена покупка, изтегли споделена покупка, инсталира актуализация или използва код за изтегляне, семейният организатор няма да получи заявка.  


Кой може да използва Ask to Buy (Запитване за закупуване)

Семействата могат да използват функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване), след като настроят функцията Family Sharing (Семейно споделяне). Семейният организатор може да включи Ask to Buy (Запитване за закупуване) за всеки член на семейството, който не е възрастен. За деца на възраст под 13 години е включен по подразбиране. Ще бъдете помолени да настроите Ask to Buy (Запитване за закупуване), когато поканите в семейната си група лица под 18 години.1

Ако член на семейството навърши 18 години и семейният организатор изключи Ask to Buy (Запитване за закупуване), то той няма да може да го включи отново.


Как се включва и изключва Ask to Buy (Запитване за закупуване)

Ако сте родител или настойник, използвайте собственото си устройство, за да включите или изключите Ask to Buy (Запитване за закупуване).

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете приложението Settings (Настройки).
 2. Докоснете името си.
 3. Докоснете Family Sharing (Семейно споделяне).
 4. Докоснете Ask to Buy (Запитване за закупуване).
  Приложението Settings (Настройки) на iPhone, показващо функцията Ask to Buy (Запитване за закупуване), включена за Мариса, Джеси и Мади.
 5. Докоснете името на член на вашето семейство.
 6. Използвайте бутона за превключване за включване и изключване на Ask to Buy (Запитване за закупуване).

На Mac

 1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Family Sharing (Семейно споделяне).
 2. Щракнете върху Ask to Buy (Запитване за закупуване) в страничната лента.
 3. Сложете или махнете отметката от квадратчето до името на детето.

На Mac с macOS Mojave или по-стара версия

 1. Изберете менюто Apple  > System Preferences (Системни предпочитания).
 2. След това щракнете върху iCloud.
 3. Щракнете върху Manage Family (Управление на семейство) и изберете името на члена на вашето семейство.
 4. Изберете Ask to Buy (Запитване за закупуване).

Как се одобрява или отказва заявка

Ако вие сте семейният организатор, използвайте вашия iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch или Mac, за да одобрявате или отказвате заявки.

 1. Отворете известието, за да видите артикула, който членът на вашето семейство иска да закупи. Не можете да намерите известията от Ask to Buy (Запитване за закупуване)?
 2. Одобряване или отказване на покупката.
  iPhone на родител, показващ бутон за одобряване и бутон за отказване на заявка за закупуване на книга от Apple Books.
 3. Ако одобрявате, влезте с вашия Apple ID и парола, за да направите покупката.

Какво следва

След закупуване на артикул, той се добавя към акаунта на вашето дете.2 Ако сте включили споделянето на покупки, артикулът също се споделя с останалата група на семейството.

Ако откажете заявка, вашето дете получава известие, че сте отказали заявката. Ако игнорирате заявката или не направите покупката, детето ще трябва да направи заявката отново. Заявките, които откажете или отхвърлите, се изтриват след 24 часа.

Къде се намират вашите заявки в Ask to Buy (Запитване за закупуване)

Ако пропуснете известие в Ask to Buy (Запитване за закупуване), можете да намерите заявката в Notification Center (Център за известяване) на вашия iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch или Mac.


Как се избира друго одобряващо лице

Семейният организатор може да даде на друг родител или настойник над 18 години в групата разрешение да управлява заявки в Ask to Buy (Запитване за закупуване). Достатъчно е само един възрастен да управлява дадена покупка и след като приключи, покупката се финализира.

На iPhone, iPad или iPod touch

 1. Отворете Settings (Настройки).
 2. Докоснете името си.
 3. Докоснете Family Sharing (Семейно споделяне), след което докоснете името на члена на вашето семейство.
 4. Докоснете Role (Роля).
 5. Докоснете Parent/Guardian (Родител/Настойник).

На Mac

 1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания), след това щракнете върху Family Sharing (Семейно споделяне).
 2. Щракнете върху Family Sharing (Семейно споделяне) в страничната лента.
 3. Щракнете върху Details (Подробности) до името на члена на семейството.
 4. Щракнете върху Edit (Редактиране), след което изберете Parent/Guardian (Родител/Настойник).

На Mac с macOS Mojave или по-стара версия

 1. Изберете менюто Apple  > System Preferences (Системни предпочитания).
 2. Щракнете върху iCloud, след което изберете члена на вашето семейство.
 3. Изберете Parent/Guardian (Родител/Настойник).

Как децата или тийнейджърите могат да подадат заявка в Ask to Buy (Запитване за закупуване)

 1. За закупуване или изтегляне на артикул докоснете цената или бутона Get (Изтегляне). Ако използвате Apple Watch, щракнете двукратно върху страничния бутон, след което въведете вашата парола.
 2. Ако бъдете попитани, въведете вашия Apple ID и парола.
 3. Докоснете Ask (Питане). Ако вашият родител или настойник е наблизо, можете да докоснете approve it in person (Лично одобрение), а той може да направи покупката директно от вашето устройство.
  iPhone на дете показва съобщение, в което се казва, че ще бъде изпратена заявка за закупуване на тази книга до вашия родител или настойник. Под това съобщение има бутон Cancel (Отмяна) и бутон Ask (Запитване).
 4. След като вашият родител или настойник закупи артикула, той се изтегля автоматично на вашето устройство.2

Ask to Buy (Запитване за закупуване) не се прилага за приложения или съдържание от училище

Ако акаунтът на детето е създаден с Apple ID for Students, детето може да използва Ask to Buy (Запитване за закупуване) за лични покупки извън образователната институция. Няма да се прилага за приложения или друго съдържание, разпространявано от училището.

1. Възрастта е различна в зависимост от страната или региона.

2. В Южна Корея всяко дете може да бъде помолено да потвърди възрастта си, след като заявка от Ask to Buy (Запитване за закупуване) бъде одобрена. Научете повече за проверката на възрастта в Южна Корея.

Дата на публикуване: