Как да изтеглите приложения и съдържание, закупени от членовете на вашето семейство

Ако използвате споделяне на покупки, можете да изтегляте приложенията и да възпроизвеждате съдържанието, купувани от членовете на семейството ви.

Използвайте своя iPhone, или iPod, за да изтегляте съдържание, закупено от членове на семейството

 1. Отворете App Store, приложението Apple TV или Apple Books.
 2. Намерете покупките на член на Вашето семейство.
  • App Store: Докоснете профилната си снимка в горната част на екрана, след което докоснете Purchased (Закупено).
  • Приложението Apple TV: докоснете раздела Library (Библиотека), след което докоснете Family Sharing (Семейно споделяне).
  • Apple Books: Докоснете профилната си снимка в горната част на екрана.
 3. Докоснете името на члена на вашето семейство, за да видите неговото съдържание. Научете какво да правите, ако не виждате никакво съдържание или не можете да докоснете член на семейството си.
 4. За да изтеглите даден елемент, докоснете бутона Download (Изтегляне) до него.

Използвайте своя Mac, за да изтегляте съдържание, закупено от членове на семейството

Намерете списъка с покупките на семейството си, след което изтеглете или възпроизведете съдържанието.

Изтегляне на приложение на Mac

 1. Отворете App Store.
 2. Щракнете върху името си в долния ъгъл. Ако не виждате името си, щракнете върху бутона Sign In (Влизане) , след което щракнете върху името си.
 3. За да видите съдържанието на член на семейството, щракнете върху името си до Purchased by (Закупено от). След това изберете името на член на семейството от появилия се списък.
 4. Изтеглете желаното приложение.

Изтегляне на телевизионно предаване или филм на Mac

 1. Отворете приложението Apple TV. 
 2. Щракнете върху Library (Библиотека) в горната част на прозореца, след това щракнете върху стрелката до Library (Библиотека) в страничната лента и изберете библиотеката на член на семейството.
 3. Изтеглете или пуснете желаното предаване.

Изтегляне на книга или аудиокнига на Mac

 1. Отворете приложението Apple Books.
 2. Щракнете върху името си в долния ъгъл. Ако не виждате името си, щракнете върху бутона Sign In (Влизане) , след което щракнете върху името си.
 3. Появява се страницата на вашия акаунт. Под Family Purchases (Семейни покупки) изберете името на член на семейството.
 4. Изберете Books (Книги) или Audiobooks (Аудиокниги).
 5. Изтеглете желаните книги.

Използвайте настолния си компютър, за да изтегляте съдържание, закупено от членове на семейството

 1. От лентата с менюта в горната част на прозореца на iTunes изберете Account (Акаунт) > Family Purchases (Семейни покупки).
 2. Изберете името на член на семейството, за да видите неговото съдържание.
 3. Изтеглете или възпроизведете желаните елементи.

Използвайте своя Apple TV, смарт телевизор или поточно устройство, за да гледате предавания, закупени от членове на семейството

 1. Отворете приложението Apple TV.
 2. Изберете Library (Библиотека) > Family Sharing (Семейно споделяне), след това изберете член на семейството си, за да видите неговите споделени филми и телевизионни предавания.

Ако не виждате съдържанието на семейството си

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: