Създаване на Apple ID за детето ви

Вместо да споделяте Apple ID с детето си, създайте Apple ID за него. Така то ще може да използва Family Sharing (Семейно споделяне), Messages (Съобщения), App Store и други услуги на Apple.

Как да създадете Apple ID за детето си

Деца под 13 години не могат сами да си създадат Apple ID. (Тази възраст е различна в зависимост от региона.) Но ако вие сте семейният организатор, може да създадете Apple ID за детето си.

Детето ви вече има акаунт в Game Center, но няма Apple ID? Не е необходимо да създавате Apple ID за него. Просто използвайте псевдонима на детето си за Game Center, когато го добавяте в групата за семейно споделяне.

На iPhone, iPad или iPod touch

  1. Отворете Settings (Настройки).
  2. Докоснете името си.
  3. Докоснете Family Sharing (Семейно споделяне), после докоснете Add Member (Добавяне на член).
  4. Докоснете Create an Account for a Child (Създаване на акаунт за дете), после докоснете Continue (Продължи).
  5. Изпълнете указанията на екрана, за да завършите настройката на акаунта. Може да използвате имейл адреса на детето за негов Apple ID. Уверете се, че сте въвели правилната дата на раждане – не можете да я промените по-късно.

На Mac

  1. Изберете менюто на Apple  > System Preferences (Системни предпочитания). 
  2. Щракнете върху Family Sharing (Семейно споделяне).
  3. Щракнете върху бутона Add (Добавяне) .
  4. Щракнете върху Create Child Account (Създаване на детски акаунт).
  5. Изпълнете указанията на екрана, за да завършите настройката на акаунта. Може да използвате имейл адреса на детето за негов Apple ID. Уверете се, че сте въвели правилната дата на раждане – не можете да я промените по-късно.

Научете повече

Относно настройките и функциите за деца под 13 години

Някои настройки и функции на Apple ID работят по различен начин за деца под 13 години. Например дете под 13 години не може да създаде Apple ID без разрешение и съгласие на родител или настойник. Минималната възраст за създаване на акаунт може да е различна в различните държави и региони, както следва: под 14 години в Австрия, България, Континентален Китай, Кипър, Италия, Литва и Испания. Под 15 години в Чехия, Франция и Гърция. Под 16 години в Бразилия, Хърватия, Германия, Унгария, Ирландия, Косово, Лихтенщайн, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Сингапур, Словакия и Словения. Под 13 години във всички останали държави и региони.

Дата на публикуване: