Версии на Xsan, включени в или изисквани от macOS

Научете кои версии на Xsan са съвместими с macOS.

Тази статия е архивирана и вече не се актуализира от Apple.

Версиите на Xsan, включени в macOS

Версия на Xsan версия на macOS
Xsan 5.0.1 macOS High Sierra или по-нова версия
Xsan 5 macOS Sierra
Xsan 4.1 OS X El Capitan
Xsan 4 OS X Yosemite
Xsan 3.1 OS X Mavericks
Xsan 3.0 OS X Mountain Lion
Xsan 2.3 OS X Lion

Xsan 2.3 и по-нови версии не са достъпни като обновявания за по-ранни версии на macOS.

Версиите на Xsan и macOS, работещи на MDC, трябва винаги да са същите или по-нови версии от тези, които се изпълняват на клиентите на Xsan. Научете повече за съвместимостта между Xsan MDC и клиентите в рамките на SAN.

Дата на публикуване: