Добавете своя ИД на обучаващо се лице към приложението Wallet на вашия iPhone или Apple Watch

Използвайте iPhone или Apple Watch за достъп до места като общежитие, библиотека или събития в кампуса. Можете също да плащате за пране, закуски и вечеря в близост до кампуса.

Ако искате да добавите ИД на обучаващо се лице към вашия iPhone или Apple Watch, трябва:

*Направете справка в администрацията за управление на карти на вашето учебно заведение за повече информация.

Как да добавите своя ИД на обучаващо се лице към Apple Wallet

 1. Влезте в училищното приложение с вашето потребителско име и парола за училище.

 2. Докоснете Add to Apple Wallet (Добавяне към Apple Wallet)

  бутона Add to Apple Wallet (Добавяне към Apple Wallet)
 3. Изпълнете инструкциите на екрана.

Научете как да премахнете своя ИД на обучаващо се лице от Apple Wallet.

Използвайте своя ИД на обучаващо се лице на iPhone или Apple Watch

Можете да използвате своя ИД на обучаващо се лице на iPhone или Apple Watch за достъп до общежитието или библиотеката, да купувате храна в кафенетата на кампуса, да плащате за книги и консумативи в магазините на кампуса и навсякъде, където използвате физическа ИД карта на обучаващо се лице.

Включването на Express Mode (Експресен режим) става автоматично при добавяне на вашия ИД на обучаващо се лице към Apple Wallet, така че можете да използвате този ИД само с едно докосване. Не е нужно да събуждате или отключвате устройството си и не е необходимо да се удостоверявате с Face ID, Touch ID или парола. Просто приближете устройството си близо до безконтактния четец.

Научете повече за Express Mode (Експресен режим).

Как да използвате своя ИД на обучаващо се лице на iPhone или Apple Watch

 1. Задръжте горната част на своя iPhone с екрана към вас или дисплея на Apple Watch близо до безконтактния четец.

 2. Ако правите покупка, може да се наложи касиерът да избере начина на плащане.

 3. Когато плащането бъде завършено успешно, на Вашето устройство ще се появи отметка.

В зависимост от модела на вашия iPhone може да успеете да използвате своя ИД на обучаващо се лице дори след като батерията на вашия iPhone се изтощи.

За да използвате своя ИД на обучаващо се лице, когато сте изключили Express Mode (Експресен режим), отворете приложението Wallet на устройството си. След това докоснете своя ИД на обучаващо се лице, удостоверете се с Face ID, Touch ID или парола и приближете устройството си до безконтактния четец.

Как да намирате балансите в своя акаунт за ИД на обучаващо се лице на iPhone

 1. Отворете приложението Wallet.

 2. Докоснете своя ИД на обучаващо се лице, за да го видите и да намерите до три баланса по акаунта.

 3. За да намерите повече баланси, докоснете бутона More (Още)Няма предоставена алтернатива за изображение.

За да добавите пари към своя ИД на обучаващо се лице, използвайте приложението или уебсайта на училището или машина за самообслужване в кампуса.

Ако Вашето устройство е изгубено или откраднато

 • Маркирайте устройството си като изгубено. Това действие автоматично изключва достъпа до всички карти и пропуски в Apple Wallet, включително вашия ИД на обучаващо се лице.

 • Премахнете своя ИД на обучаващо се лице от училищното приложение.

 • Свържете се с администрацията за управление на карти на вашето учебно заведение. За да намерите тази информация за контакт, отворете своя ИД на обучаващо се лице в Apple Wallet. След това докоснете бутона More (Още)Няма предоставена алтернатива за изображение и докоснете Call (Повикване).

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: