Ако балансът на картата ви за пътуване не се обновява в Apple Wallet (Apple Портфейл)

Когато добавите пари към картата си за пътуване в Apple Wallet (Apple Портфейл) с помощта на Apple Pay и балансът не се обновява, вижте какво можете да направите.

Първо рестартирайте своя iPhone.

След това, ако балансът ви все още е сгрешен, проверете последните трансакции Ако видите таксуването в историята на трансакциите, балансът на вашата карта за пътуване може да е правилен, дори ако балансът в приложението Wallet (Портфейл) показва различна сума.

Ако балансът ви все още не се обновява и не виждате таксуването в историята на трансакциите си:

  1. Отворете приложението Wallet на своя iPhone и докоснете картата за пътуване.

  2. Докоснете бутона More (Още)Няма предоставена алтернатива за изображението, след което докоснете Card Details (Данни за карта).

  3. Ако виждате този избор, включете Service Mode (Режим на обслужване), след което се удостоверете с Face ID, Touch ID или с кода си за достъп.

  4. За да изключите Service Mode (Режим на обслужване), докоснете картата си.

Ако тези стъпки не работят, свържете се с издателя на вашата карта за пътуване.

Дата на публикуване: