Как да споделяте плейлист на Apple Music на своя iPhone или iPad

Научете как да споделяте плейлист в съобщение, имейл или с AirDrop. Или как да споделяте плейлист във Facebook, Instagram или друго приложение за социални мрежи. А ако се абонирате за Apple Music, научете как да споделяте плейлист в профила си на Apple Music.

Как да споделяте плейлист в съобщение, имейл или с AirDrop

 1. Отворете приложението Apple Music.

 2. Отворете плейлист.

 3. Най-отгоре на плейлиста докоснете бутона More (Още)бутон More (Още).

 4. Докоснете Share Playlist (Споделяне на плейлист).

iPhone показва Share Playlist (Споделяне на плейлист) в менюто, което се появява, когато докоснете бутона More (Още)

5. В страницата за споделяне изберете измежду следното:

 • Докоснете AirDrop, след което изберете устройство на Apple, което е наблизо. Научете повече за използването на AirDrop.

 • Докоснете Messages, Mail или приложение за съобщения на трети страни, въведете контакт, след което докоснете Send (Изпращане). Ако не виждате приложението, в което искате да споделите, се уверете, че приложението е инсталирано на вашия iPhone или iPad. След това плъзнете наляво през приложенията в страницата за споделяне и докоснете бутона More (Още)бутон More (Още).

Как да споделяте плейлист във Facebook, Instagram, Snapchat или друго приложение за социални мрежи

 1. Отворете приложението Apple Music.

 2. Отворете плейлист.

 3. Най-отгоре на плейлиста докоснете бутона More (Още)бутон More (Още).

 4. Докоснете Share Playlist (Споделяне на плейлист).

 5. В раздела за приложения на листа за споделяне докоснете Facebook, Instagram, Snapchat или друго приложение за социални медии. Ако не виждате приложението, с което искате да споделите, уверете се, че приложението е инсталирано на вашия iPhone или iPad. След това плъзнете наляво през приложенията в страницата за споделяне и докоснете бутона More (Още)бутон More (Още).

iPhone, на който се показва страницата за споделяне

Как да споделяте плейлист в профила си на Apple Music

Ако имате профил в Apple Music, можете да направите даден плейлист публичен, така че всеки да може да го намери, когато търси в Apple Music.

 1. Отворете приложението Apple Music.

 2. В горната част на приложението Apple Music докоснете иконата със снимка икона със снимка или вашата снимка.

 3. Ако имате профил, докоснете View Profile (Преглед на профила). В противен случай докоснете Create a Profile (Създаване на профил).

 4. Докоснете Edit (Редактиране).

 5. Изберете плейлистите, които искате да споделите в профила си и в резултатите от търсенето в приложението Apple Music. Също трябва да премахнете избора на тези плейлисти, които искате да скриете.

 6. Докоснете Done (Готово).

iPhone показва плейлист, избран за показване в профил в екрана за редактиране на профил в приложението Apple Music

Сътрудничество в общ плейлист

Научете как да си сътрудничите с други в плейлист в Apple Music на вашия iPhone, iPad или Android

Facebook, Instagram и Snapchat не са достъпни във всички държави или региони.

Достъпността на Apple Music може да варира за различните страни или региони. Научете какво е налично във вашата държава или регион.

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: