Намерете своите изгубени AirPods с помощта на Find My (Намери)

Find My (Намери) може да ви покаже AirPods на карта, да възпроизведе звук, който да ви помогне да ги намерите, като дори ви помогне да установите точното им местоположение.

 1. От своя iPhone отворете Find My (Намери).

 2. В Devices (Устройства) изберете своите AirPods. ако вашите AirPods се намират извън кутията, е възможно да трябва да изберете лявата или дясната слушалка. При AirPods Pro (2-ро поколение) или по-нов модел можете също така да изберете кутията.

  Ако вашите AirPods са разделени, изберете коя слушалка искате да намерите.
 3. Намерете своите AirPods на картата.

  Когато AirPods се намират някъде наблизо, докоснете Play Sound (Възпроизвеждане на звук) и се вслушайте за последователност от звукови сигнали.
  • Ако не се намирате близо до тях, докоснете Get Directions (Получаване на указания), за да отворите местоположението им в Maps.

  • Ако се намирате някъде наблизо, докоснете Play Sound (Възпроизвеждане на звук) и се вслушайте за последователност от звукови сигнали.

  • В зависимост от AirPods и iPhone, също така може да видите опцията Find Nearby (Намери наблизо). Докоснете тази опция, изчакайте AirPods да се свържат към iPhone, след което последвайте подканите, за да намерите своите AirPods.

Възможно е на iPhone да му отнеме повече време от очакваното, за да се свърже с AirPods и да възпроизведе звук или да изпълни функцията за намиране наблизо.

Ако нямате iPhone или друго устройство Apple, с което да използвате Find My (Намери), можете също така да намерите своите AirPods от iCloud.com/find — но е възможно тази функционалност да се различава, като някои функции може да не са достъпни.

Ако вашите AirPods са Offline (Офлайн) или се извежда No location found (Няма намерено местоположение)

 • Ако вашите AirPods са извън обхват или е необходимо да се заредят, може да видите последното им известно местоположение. Възможно е също така да видите Offline (Офлайн) или No location found (Няма намерено местоположение).

 • Може да успеете да получите насоки относно последното им известно местоположение – но няма да можете да възпроизведете звуков сигнал или да използвате Find Nearby (Намери).

 • Ако слушалките отново станат онлайн, ще получите известие на iPhone (или друго устройство Apple, което използвате с тях).

Ако не можете да намерите своите AirPods

 1. Във Find My (Намери) изберете своите AirPods и плъзнете с пръст нагоре.

 2. Под Mark as Lost (Маркирай като загубено) докоснете Activate (Активирай).

 3. Следвайте стъпките на екрана, за да изведете информацията си за контакт на човека, който намери вашите AirPods.

 4. Изберете Activate (Активиране).

Следващия път се подгответе предварително с мрежата Find My (Намери) и Notify When Left Behind (Извести при забравяне)

Искате да се подсигурите, че следващия път ще намерите своите AirPods?

 • Мрежата на Find My (Намери) е шифрована, анонимна мрежа, състояща се от стотици милиони устройства на Apple, която може да ви помогне да намерите своите AirPods дори ако са офлайн. Устройствата, които са наблизо, изпращат местоположението на вашите липсващи AirPods към iCloud по сигурен начин, така че да можете да намерите къде се намират. Всичко това става по анонимен и шифрован начин, така че да се защити поверителността на данните на всички замесени лица. За да се уверите, че функцията е включена: На iPhone отворете Settings (Настройки) > Bluetooth. Докоснете бутона More Info (Повече информация)Няма предоставена алтернатива за изображението до своите AirPods, след което превъртете надолу, за да намерите мрежата на Find My (Намери), и се уверете, че функцията е включена.

 • Чрез функцията Notify When Left Behind (Извести при забравяне) вашият iPhone или Apple Watch може да ви предупреди, когато оставите поддържаните си AirPods на неизвестно място.

Научете повече относно мрежата Find My (Намери) и вашите AirPods

Включете функцията Notify When Left Behind (Извести при забравяне), за да получите известие, ако забравите своите AirPods

Мрежата на Find My (Намери) не се поддържа в Южна Корея и може да не е налична в други региони поради местните закони.

Дата на публикуване: