Ако Siri не работи на вашия iPhone

Проверете няколко настройки на вашия iPhone, за да се уверите, че Siri е настроен да слуша и да отговаря на вашите заявки.

Включете „Siri“ или „Hey Siri“ („Хей, Siri“)

 1. Отидете в Settings (Настройки).

 2. Докоснете Siri & Search (Siri и Търсене).

 3. Тук се уверете, че са включени следните настройки:

  • Listen for „Siri“ or „Hey Siri“ (Слушане за „Siri“ или „Хей, Siri“)

  • Allow Siri When Locked (Достъп до Siri при заключено устройство)

No alt supplied for Image

Ако не виждате Siri & Search (Siri и Търсене) във вашите Settings (Настройки), рестартирайте вашия iPhone. Ако не се появи Siri & Search (Siri и Търсене) след рестартиране, проверете вашите VPN настройки. Някои VPN профили може да не позволяват употребата на Siri.

Настройване на Siri да разпознава гласа ви

 1. Отворете Settings (Настройки).

 2. Докоснете Siri & Search (Siri и Търсене).

  No alt supplied for Image
 3. Изключете Listen for „Siri“ or „Hey Siri“ (Слушане за „Siri“ или „Хей, Siri“), след което го включете отново.

 4. Когато се появи екранът за настройка Just say „Siri“ or „Hey Siri“ (Кажете само „Siri“ или „Хей, Siri“), докоснете Set Up (Настройка).

 5. Кажете всяка команда, която виждате на екрана си.

 6. Докоснете Done (Готово).

No alt supplied for Image

Ако не чувате Siri

 1. Отидете в Settings (Настройки).

 2. Докоснете Siri & Search (Siri и Търсене).

 3. Докоснете Siri Responses (Отговори на Siri).

 4. Докоснете Prefer Spoken Responses (Предпочитание на изговорени отговори), за да чуете отговорите на Siri, дори когато е включен Silent mode (Тих режим).

No alt supplied for Image

Може също да променяте силата на звука и скоростта на говорене на Siri.

Получаване на допълнителна помощ за Siri

Наличието, функциите и командите на Siri са различни в зависимост от езика, държавата и региона. Научете кои функции на Siri се поддържат във вашата страна или регион.

Дата на публикуване: