Откъде да купите VPP Credit за Apple School Manager, Apple Business Manager и Apple Business Essentials

Организациите от сферата на бизнеса и образованието, които са включени в Apps and Books (Приложения и книги) за Apple Business Manager, Apps and Books за Apple Business Essentials или Apps and Books за Apple School Manager, могат да използват VPP Credit като начин за закупуване на приложения или книги.

VPP кредит е един от няколко начина, по които вашата компания или образователна организация може да плаща за покупки на едро.

Намерете вашата страна или регион в таблиците по-долу. Отметката показва, че видът плащане е наличен. Щракнете върху отметка за повече информация.

Разберете как да закупите VPP Credit

Дружества

Страна или регион

Опции за закупуване на VPP кредит

Apple онлайнмагазин (потребителски)

Телефон

Продажби на дребно наApple

Упълномощенриселър наApple

Австралия

Австрия

Белгия

Бразилия

Канада

Дания

Финландия

Франция

0800 970 210

Германия

Ирландия

Италия

800 915 911

Япония

Люксембург

Нидерландия

Нова Зеландия

Норвегия

Испания

900 812 683

Швеция

Швейцария

Обединеното кралство

0800 0582222

САЩ

1-800-854-3680

Образователна организация

Страна или регион

Опции за закупуване на VPP кредит

Apple онлайнмагазин (потребителски)

Телефон

Упълномощенриселър наApple

Австралия

1300-551-927

Австрия

Белгия

Бразилия

Канада

800 800 2775

Дания

Финландия

Франция

0800 000 340

Германия

Ирландия

Италия

800 915 901

Япония

Люксембург

Нидерландия

Нова Зеландия

0800-451-995

Норвегия

Испания

900 812 701

Швеция

Швейцария

Обединеното кралство

0800 912 0207

САЩ

1-800-800-2775

Научете повече

Първи стъпки с Apple School Manager, Apple Business Manager или Apple Business Essentials.

Apple Business Essentials се предлага единствено в САЩ.
Дата на публикуване: