Ако не можете да изпратите електронна поща от вашия iPhone или iPad

Ако не можете да изпратите електронна поща от приложението Mail (Поща) на вашия iPhone или iPad, има няколко неща, които можете да опитате.

Преди да започнете

Преди да започнете, трябва да вземете под внимание и да проверите някои неща:

 • Когато правите архивно копие на iOS или iPadOS в iCloud или iTunes, то архивира настройките на пощата, но не и на електронната ви поща. Ако изтриете или промените настройките на вашия акаунт за електронна поща, изтеглен по-рано имейл може да бъде премахнат от вашето устройство.

 • Уверете се, че устройството ви е свързано с интернет.

 • Обърнете се към вашия доставчик на електронна поща, за да разберете дали има прекъсване на услугата.

 • Потърсете бутона Undo Send (Отмяна на изпращането) във входящата си кутия или в списъка с пощенски кутии. Ако опцията Undo Send (Отмяна на изпращането) е налична, съобщението все още не е изпратено.

 • Научете какво да правите, ако нямате достъп до iCloud Mail (Поща в iCloud) или ако не можете да изпращате и получавате съобщения с вашия @icloud.com имейл адрес.

Проверете Outbox (Изходяща поща) за неизпратен имейл

Ако получите съобщение, в което се казва, че имейлът ви не е бил изпратен, тогава този имейл отива в Outbox (Папка за изходящи). Проверете Outbox (Изходяща поща) и опитайте да изпратите имейла отново с тези стъпки:

 1. В приложението Mail (Поща) отворете списъка с пощенски кутии.

 2. Докоснете Outbox (Папка за изходящи). Ако не виждате Outbox (Папка за изходящи), тогава имейлът е бил изпратен.

  Страницата Mailboxes (Пощенски кутии) в iOS
 3. Докоснете някой имейл в Outbox (Папка за изходящи). Уверете се, че имейл адресът на получателя е правилен.

 4. Докоснете Send (Изпращане).

Проверете имейл адреса и паролата си

Ако Mail (Поща) иска да въведете парола за имейл акаунта си, уверете се, че паролата ви е правилна. За да проверите имейл адреса и паролата си, влезте в уеб сайта на доставчика на електронна поща.

Ако все още получавате съобщение за грешка на потребителско име или парола, свържете се с вашия доставчик на електронна поща или със системния администратор.

Свържете се с вашия доставчик на електронна поща или със системния администратор

 1. Свържете се с вашия доставчик на електронна поща или проверете уеб страницата за състоянието, за да видите дали има прекъсване на услугата.

 2. Попитайте доставчика си на електронна поща или системния администратор дали за имейл акаунта си не сте включили функции за защита или ограничения, като потвърждаване в две стъпки. За да изпращате и получавате имейли на вашето устройство, може да ви трябва специална парола или може да се наложи да поискате разрешение от вашия доставчик на електронна поща.

 3. Проверете настройките на вашия имейл акаунт при доставчика на електронна поща или системния администратор, за да се уверите, че са правилни.

Изтриване и настройване отново на вашия имейл акаунт

 1. Влезте от компютъра си на уеб сайта на доставчика на електронна поща. Уверете се, че всичките ви имейли са там, или се уверете, че имейлите ви са запазени някъде другаде, а не на вашето устройство с iOS или iPadOS.

 2. На вашето устройство отидете в Settings (Настройки) > Mail (Поща), след което докоснете Accounts (Акаунти).

 3. Докоснете имейл адреса, който искате да изтриете.

 4. Докоснете Delete Account (Изтриване на акаунт).

 5. Добавете вашия акаунт отново.

Ако стъпките в тази статия не помогнат, свържете се с вашия доставчик на електронна поща за повече информация.

Дата на публикуване: