Използвайте жестове, плъзгане и натискане за навигиране на iPhone 13 и други модели с Face ID

Използвайте жестове на вашия iPhone с Face ID за бързо навигиране, едновременно изпълнение на няколко задачи, регулиране на настройките и осъществяване на достъп до всички неща, които правите най-често.

Научете кои модели iPhone разполагат с Face ID.

Научете основните неща

Страничният бутон се намира от другата страна на бутоните за сила на звука. Използвайте страничния бутон за включване на вашия iPhone, за поставяне на телефона в спящ режим, за използване на Siri, Apple Pay и други.

Изключване и включване

За включване натиснете и задръжте страничния бутон, докато не се появи логото на Apple.

За изключване едновременно натиснете и задръжте страничния бутон и един от бутоните за сила на звука, докато не се появи плъзгачът, след което плъзнете за изключване.

Събуждане и заспиване

Повдигнете за събуждане или докоснете за събуждане на вашия iPhone.

За да поставите своя iPhone в спящ режим, натиснете страничния бутон.

Използване на Siri

Кажете „Hey Siri (Хей, Сири)“. Или натиснете и задръжте страничния бутон.

Инсталиране на приложения

След като изтеглите чрез докосване дадено приложение в App Store, бързо щракнете двукратно върху страничния бутон, за да го инсталирате.

диаграма, показваща бутоните за ниво на звука и страничните бутони на iPhone 12 Pro

Използване на Apple Pay

За да удостоверявате поръчки с Apple Pay чрез Face ID

Използвайте жестове за навигиране

За да се създаде повърхност без прекъсвания, началният бутон е сменен с нови начини за навигация.

Отключване и отваряне на началния екран

За да отключите своя iPhone с Face ID, погледнете iPhone, след което плъзнете пръст нагоре от долната част на заключващия екран. Ако iPhone се намира върху маса или друга плоска повърхност, можете да го повдигнете или да го докоснете за събуждане.

За да отворите началния екран по всяко време, плъзнете нагоре от долната част на екрана.

Плъзгане с пръст нагоре от долната част на екрана на iPhone с Face ID

Едновременно изпълнение на няколко задачи

екран, показващ изпълнение на няколко задачи на iPhone 12 Pro 

Плъзнете нагоре от долната част на екрана и поставете на пауза. Ако сте в приложение, плъзнете надясно от долната част на екрана за включване на друго приложение.

Откриване на графични компоненти

екран, показващ графични компоненти на iPhone 12 Pro 

За да видите информация от приложения, добавени от вас към графични компоненти, плъзнете надясно от началния екран или заключващия екран, за да отидете на днешния изглед. Можете също така да намерите графични компоненти на началния екран, ако сте ги добавили там.

Search (Търсене)

екран, показващ търсене на iPhone 12 Pro 

За бързо намиране на нещо на вашето устройство и в интернет плъзнете надолу от средата на екрана.

Отваряне на Control Center (Контролен център)

За бързо регулиране на настройките и приложенията в Control Center (Контролен център) плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана.

Плъзгане с пръст надолу от горния десен ъгъл на екрана на iPhone

Преглед на известията

екран, показващ известия на iPhone 12 Pro 

За преглед на известията, като например телефонни обаждания, напомняния и съобщения, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Достъп до горните елементи

екран, показваш опции за достъпност, използвани в iPhone 12 Pro

За да откриете елементите от горната част, плъзнете надолу от долния край на екрана. Или плъзнете нагоре и надолу бързо от долната част на екрана.*

* Тази функция е изключена по подразбиране. За да я включите, отидете на Settings (Настройки) > Accessibility (Достъпност) > Touch (Докосване), след което включете Reachability (Достижимост).

Дата на публикуване: