Променете поведението за преглеждане на SMB в macOS

Настройките по подразбиране за преглеждане на мрежови папки, като например споделени папки на Server Message Block (SMB), са идеални за повечето организации и потребители. Но можете да промените настройките, за да оптимизирате преглеждането на SMB в корпоративна среда.

Тази статия е предназначена за системни администратори в стопански и образователни институции.

Вашият Mac определя как трябва да се показва всеки прозорец и неговото съдържание чрез събиране на файлова информация, като етикети, маркери и други форми на метаданни.

Ако дадена папка е сортирана по буквено-цифров ред, съдържанието се показва незабавно, след което Finder събира и сравнява останалите метаданни на папката.

Ускоряване на преглеждането на споделени в мрежата папки

За да ускорите преглеждането на файлове в SMB, можете да попречите на macOS да чете файловете .DS_Store в споделените папки на SMB. Това кара Finder да използва само базова информация, за да покаже незабавно съдържанието на всяка папка в буквено-цифров ред. Използвайте тази команда на Terminal:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool TRUE

След това излезте от акаунта си в macOS и влезте отново.

За да разрешите сортирането отново, използвайте тази команда:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool FALSE

Информацията за продукти, които не са произведени от Apple, или независими уебсайтове, които не са контролирани или тествани от Apple, се предоставя без препоръка или одобрение. Apple не поема никаква отговорност по отношение на подбора, производителността или използването на уебсайтове или продукти на трети страни. Apple не представя никакви становища относно точността или надеждността на уебсайтове на трети страни. Свържете се с доставчика за допълнителна информация.

Дата на публикуване: